Vi har skickat frågor till de partipolitiska hbtqi-nätverken som i sin tur skickat ut i sina nätverk. Listan fylls på löpande så återkom gärna till artikeln då du gör ditt val.

Informationen om plats på listor liksom bilder kommer från de som kandiderar.

Är du inte med på listan så maila QX redaktion så tar vi med dig. Vi vill veta vad du heter, ålder, sysselsättning. Vilken/vilka platser du står på, på vilka valsedlar och svara på frågorna om viktigaste allmänpolitiska frågor och viktigaste hbtqi-politiska frågor. Och att du skickar med en bild på dig själv som vi får publicera.


CENTERPARTIET

ESKILSTUNA

Leena Kumpula (C)

Leena Kumpula, 43, verkställande distriktsledare/folkhälsovetare 
Plats 6, Kommunfullmäktige Centerpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågorna
Jämställdhet och diskriminering, jämlikhet, social hållbarhet och folkhälsofrågor.
Viktigaste hbtqi+ politiska frågan
den viktigaste frågan för mig är hur HBTQI+ barn blir bemötta skolan och i vardagslivet.
Det är smärtsamt att ta del av berättelser från verkligheten som möter fördomar och total oförstående från andra vuxna i sin skolmiljö.
Det kan röra sig om att inte vilja bemöta behov som neutrala omklädningsrum eller att vilja bli kallad sitt nya namn.
Att barn begränsas eller inte vågar visa sin kärlek öppet för varandra på skolan och i samhället är fel.

HBTQI+ personer har en större risk för psykisk ohälsa och risken för suicid är stor. Det vill jag påverka genom att korta köerna till vården. Barn och vuxna som är transpersoner behöver en tryggare, stabil vård och den behöver vara nära. Transvården kan vara mer nära genom att erbjuda mer digitala lösningar för att man inte ska behöva resa flera timmar för ett besök.


GÖTEBORG

Daniel Augustsson (C)

Daniel Augustsson, 29 år, arbetsledare.
Plats 5, Kommunfullmäktige Göteborg Stad, Centerpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågorna
Som bostadspolitiker har jag drivit frågan om modernt självbyggeri, frågor om kostnader inom nyproduktion samt stadens kompetensförsörjning inom bygg. Jag vill påverka stadens utveckling och att hitta lösningar ”utanför boxen” och utmana traditionella och förlegade normer har och kommer fortsätta vara mitt fokus. Göteborgs byggtakt ska fortsätta att öka, fler bostäder skall till och framför allt ska Göteborgarna ha råd att bo i dem. Detta vill jag fortsätta göra i någon form efter valdagen 2022.
Viktigaste hbtqi+ politiska frågan
Allmänt: Att hålla SD borta från makten.
På mitt område: Förstärka ungdomspsykiatrin.

John Harfouche (C)

John Harfouche, 36år, Tjänsteperson
Plats 10, Västra Götalands region, Göteborgs kommun, Centerpartiet
Plats 36, Göteborgs kommunfullmäktige, Centerpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågorna
Kultur, digitalisering, psykisk hälsa och kollektivtrafik. Mitt driv kommer från viljan att bidra till ett mer demokratiskt samhälle där vi jobbar tillsammans för att uppnå öppenhet, frihet, ökade möjligheter och trygghet för alla. Idag jobbar jag med arbetsmarknad och trygghetsfrågor och brinner för att skapa ett inkluderande samhälle för allas bästa.

Viktigaste hbtqi+ politiska frågan
Att alla HBTQI+personer ska känna sig trygga och välkomna överallt! Jag kommer alltid att verka för ett inkluderande samhälle i alla beslut jag tar, för att sprida kunskap om ökad öppenhet och för att övervinna destruktiva krafter som jobbar mot oss i vårt Sverige.


Jakob Edshage (C)

Jakob Edshage, 43 år, distriktsläkare
Plats 14, Kommunfullmäktige Göteborg Stad, Centerpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågorna
Värna det öppna, toleranta samhället. Sänkta trösklar och ökade incitament för att ta sig in på svenska arbetsmarknaden. Sänkt skattetryck.

Viktigaste hbtqi+ politiska frågan
Att hålla SD utanför makten.


JÄMTLAND/HÄRJEDALEN

Peter Johansson (C)

Peter Johansson, 34 år egenföretagare
Plats 5, Regionfullmäktige Jämtland/Härjedalen, Centerpartiet
Plats 19, Riksdagen Jämtland/Härjedalen, Centerpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågor
Jag går till val på att värderingarna ska ta mer plats lokalt. Det är där högerpopulismen börjar utmana den liberala demokratin. Det var t ex lokala politiker i Polen som införde HBTQ-fria zoner. Det är avgörande att vi har människor i politiken som tar detta på allvar. Värderingskampen är på riktigt och fajten måste tas lokalt!
I en tid av polarisering och svartmålning vill jag vara en kraft för optimism och framtidstro.
Jag brinner för gröna liberala värderingar, alla människors lika rätt och värde. Jämställdhet, hbtqi, miljö och klimat. Jag vet att när små företag på landsbygden får rätt förutsättningar att utvecklas så kommer de att växa. Följ mig på instagram för aktuella uppdateringar! @peterjohansson_c

Viktigaste HBTQI-frågor
Jag drivs av värderingarna, att stå upp för alla människors lika värde och rätten att älska efter eget hjärta. Synliggöra unkna strukturer och få bort patriarkala tankesätt. Genom att driva på i jämställhets-frågor får vi en bättre tillvaro också för regnbågs-personer. Perspektivet utanför heteronormen behöver fördjupas i regionens alla verksamheter, mer normkritik.
När prideflaggan halas i världen ska Jämtland Härjedalen fortsatt hissa och hylla mångfaldens flagga. Vi ska synas och höras varje dag! För mig som bor på landsbygden är de otroligt viktigt att visa att de går att leva och lyckas som gay utanför stadens urbana norm.


LUND

John Lager (C)

John Lager, 45 år, , Studerande
Plats 20, Kommunfullmäktige, Centerpartiet

Viktiga allmänpolitiska frågor
Att klimatet och den gröna omställningen för samhället får genomslag i hela landet.
Var människas fysiska och psykiska hälsa är viktiga bitar i att hålla sig friska genom livet, här behöver vården bli mer tillgänglig och skapa snabba vägar för var medborgare.
Ett tryggt samhälle bidrar var och en med genom att hälsa på varandra & vissa respekt samt acceptans.
Både den fysiska och det digitala utanförskapet behöver förändras till en inkluderande samhälle för alla, framförallt personer som har en funktionsvariation.

Viktiga Regnbågsfrågor
Att få till det tredje juridiska könet för för de som inte faller inom den binära skalan eller för personer som har det svårt att definiera sig i ett socialt eller medicinskt perspektiv.
Ett könsneutralt personnummer för en jämlikare och inkluderande samhälle.
Att en jämlik vård för personer inom Regnbågsfamiljen, allt från samma karenstid vid Bloddonation till den psykiska ohälsan och ensamheten. Att köerna till transvården kortas.
Att ökad kunskap kring regnbågsfrågor och sexuell hälsa behövs framförallt inom de svenska utbildningssystemen samt i övriga myndigheter. Att var människa ska få vara trygg i den hen är oavsett ålder. Att begreppen ”komma ut” eller” kliva ur garderoben” ska tillhöra historien och inte framtiden.


MALMÖ

Charlotte Bossen

Charlotte Bossen, 35, Leg. Arbetsterapeut
Plats 1, Regionfullmäktige, Valkrets Sydvästkretsen 1, Centerpartiet
Plats 6, Riksdagen, Malmö kommun, Centerpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågor
Jämställdhet. Antirasism. Öppenhet. En fungerande sjukvård. Liberalism

Viktigaste HBTQ-politiska frågor
För mig som lesbisk kvinna är representation viktigt i valet. Vi behöver fler öppna HBTQIA-kandidater. För mig är det dessutom viktigt att bevara och utveckla vårt öppna samhälle, att stå emot de krafter som vill hala regnbågsflaggan. Samtidigt behöver vi arbeta mer för att få ett mer öppet och inkluderande samhälle genom att utbilda sjukvårdspersonal, personal i skolor och på arbetsplatser. Vi behöver dessutom säkra rätten för homo- & bisexuella män att donera blod. Vi behöver säkerställa att HBTQIA-personer som söker skydd asyl i Sverige också får det, samt får stanna. Vi behöver också utveckla transvården och se till att fler HBTQIA-personer kan välja att bilda familj… för att bara nämna några exempel. Har ni frågor kring vilka övriga frågor jag vill driva kommer ni i kontakt med mig på [email protected]


Leif Aruhn-Solén (C)
Leif Aruhn-Solén, 49, frilansande kulturarbetare
Plats 16, Kommunfullmäktige, Malmö kommun, Centerpartiet
Plats 11, Regionfullmäktige, Sydvästkretsen 1, Centerpartiet
Plats 10, Riksdagen, Malmö kommun, Centerpartiet
Viktigaste allmänpolitiska frågor
Miljön, kulturen, antirasism, demokratifrågor, jämställdhet
Viktigaste HBTQ-politiska frågor
Jag har ett långt engagemang för HBTQ-frågor. I början av 90-talet, när jag kom ut som tonåring i ett då relativt homofobt Sverige, valde jag att engagera mig brett för att förbättra för vår grupp. Jag jobbade kvällar på den sk BHUS-linjen – en jourhavande kompislinje för Bi- och homosexuella, jag tog jobb som skolinformatör för RFSL i Stockholm under flera år, jag jobbade med uppsökeriverksamheten som gick ut på att förebygga HIV-smitta mellan män som har sex med män och jag var drivande i ungdomsorganisationen BHUS – Bi- och Homosexuella Ungdomar i Stockholm – en föregångare till RFSL-U. Under mina aktiva år kom flera stora reformer. De två särskilt minnesvärda milstolparna var partnerskapslagen 1994 och Europride 1998, som blev en vändpunkt för hela Sverige i hur man betraktade vår grupp. Från att ha varit paria och osynliga i såväl media som underhållningsbranschen blev vi plötsligen inne. Tidningen Reporter – föregångaren till QX – hade före 1998 svårt att få annonsörer för att inga företag ville förknippas med HBTQ-rörelsen. Över en natt vände det och alla ville åt de rosa pengarna.
Om vi flyttar fokus till idag och min kandidatur i de allmänpolitiska valen så ser jag med fasa på hur många av de rättigheter vi fått under de senaste decennierna nu står under attack. Prideflaggor halas i kommuner styrda av SD, jobbiga föreningar och kulturyttringar rensas bort. I vårt grannland Danmark, där den typen av råa rasism i språkbruket som vi sett den senaste tiden har varit det nya normala i flera år (man talar om grupper baserade på etnicitet och religion istället för individer) har det nu – inte helt oväntat även kommit fokus på HBTQ-personer som icke önskvärda – i synnerhet transpersoner. De folkvalda i Sverige kommer behöva agera mur mot bakåtsträvande och tillbakarullande av rättigheter för vår grupp. Vi kan aldrig luta oss tillbaka och ta våra rättigheter för givet!

STOCKHOLMS LÄN

Anthon Gyllensten (C)

Anthon Gyllensten, 31, kriminalvårdare
Plats 8, Kommunfullmäktige Haninge kommun, Centerpartiet
Plats 41, Riksdagen, Stockholms län, Centerpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågorna:
Trygghet, brott och straff, försvar.
Viktigaste hbtqi+ politiska frågan: 
Dels är det viktigt att hatbrotten mot hbtqai+personer klaras upp i större utsträckning än idag och att straffen på dessa brotten blir än mer kännbara. Men också att transvården blir ett prioriterat område. Det tar idag allt för lång tid att som transperson få den hjälp en behöver. Väntetiden måste bli kortare och det måste föras till mer resurser till avdelningar som arbetar med transpersoner.

Per Pettersson (C)

Per Pettersson,  40, kommunikatör
Plats 16, kommunlistan Solna, Centerpartiet
Plats 49, riksdagslistan Stockholms län, Centerpartiet

I allmänhet är min viktigaste kommunala fråga att öka grönskan i Solna på en massa olika sätt. På riksnivå skulle jag säga att min högst prioriterade fråga är personlig integritet och att motverka alla populistiska förslag om ökad övervakning.

Kommunalt är min viktigaste HBTQIA-fråga att vi ska fortsätta att HBTQIA-utbilda vår personal i Solna Stad så att alla får ett bra bemötande i kontakten med staden. Jag vill också se fler könsneutrala omklädningsrum och toaletter i stadens verksamheter.
På riksdagsnivå är den viktigaste HBTQIA-frågan att ta tag i könstillhörighet. Vi måste införa ett tredje juridiskt kön och göra det enklare att byta juridiskt kön. Den här frågan har skjutits på alldeles för länge!

STOCKHOLMS STAD

Gustav Hemming (C)

Gustav Hemming, 49 år, Regionråd
Plats 1, Regionvalsedlar Stockholms stad, Centerpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågorna:
Miljö och klimat har alltid varit grunden i mitt engagemang, och kanske är det skälet till att jag idag har ansvar för bland annat samhällsplanering och tillväxt i Region Stockholm. För jag tror verkligen att framtiden är grön. För att vi ska klara omställningen att sluta släppa ut och samtidigt fortsätta vara en attraktiv och levande storstadsregion behövs de gröna innovationerna. Att ta vara på den klimatsmarta energin som vi får från sol, vind, och vatten kommer också vara en nyckel till klimatframgångarna.

Viktigaste hbtqi+ politiska frågan:
En av de viktigaste frågorna är att både fortsätta arbeta framåt och samtidigt värna de framsteg som redan gjorts. För idag finns krafter i samhället som inte bara nekar utökade rättigheter utan även vill inskränka de befintliga rättigheterna. Det blir allt tydligare att populister och auktoritära bakåtsträvare ger sig på det som inte är något annat än rent mänskliga rättigheter. Vi ska framåt, inte tillbaka i utvecklingen.


Claes Nyberg (C)

Claes Nyberg, 51 år, kommunikationsstrateg, Ordförande Centerpartiets HBT-nätverk
Plats 8, Riksdagslistan, Stockholms stad, Centerpartiet
Plats 5, Kommunfullmäktige, Valkrets 1, Södermalm Enskede, Centerpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågorna
Elever som har behov av särskilt stöd i skolan måste få rätt insats så tidigt som möjligt utifrån sina individuella behov och inte efter var de råkar bo eller vilken bakgrund de har. Det ger dem frihet att bygga sitt eget liv och bidra till hela samhället, och att klara skolan är allra viktigast för att unga inte ska ta vägen in i kriminalitet. Vi behöver också en klimat- och energipolitik som driver på mot förnybara energikällor som kan komma på plats fort på ett kostnadseffektivt sätt och hålla jämna steg med den nödvändiga elektrifieringen. Och som liberal och gay är det självklart att aldrig ge inflytande till de högernationalistiska krafter som växer sig allt starkare – något annat är naivt och historielöst.

Viktigaste hbtqi+ politiska frågan
Det allra viktigaste nu är att få en ny könstillhörighetslagstiftning på plats. Individens rätt till självidentifikation är central och Centerpartiet vill göra det möjligt att ändra juridiskt kön utan medicinsk utredning. Socialdemokraternas svek under två mandatperioder måste nu få ett slut. Vi vill också se en uppdatering av lagstiftningen kring könstillhörighet för att säkerställa lika rättigheter för icke-binära.
Vi vill införa ett totalstopp av skattepengar till verksamheter som utsätter vuxna och barn för omvändelseterapi, och stärka resurserna mot diskriminering och hatbrott mot hbtqi-personer. Och det är bråttom att stärka rättssäkerheten i asylprocessen för hbtqi-flyktingar.


Rebecka Pershagen (C)

Rebecka Pershagen,  36, psykologstudent och kulturentreprenör
Plats 21, Risdagen, Stockholms kommun, Centerpartiet
Plats 7, Regionfullmäktige, Stockholms stad, valkrets 7 Bromma-Kungsholmen, Centerpartiet
Plats 14, Kommunfullmäktige, Valkrets Bromma-Kungsholmen, Centerpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågor
Att förebyggande åtgärder gällande mäns våld mot kvinnor ska genomsyra samhället, och att män som slår ska inte komma undan.
Att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Att minska antalet självmord till följd av psykisk ohälsa, genom ökad kompetens och fler verktyg till elevhälsan, sjukvården och äldreomsorgen gällande att identifiera självmordsrisker och bättre kunna förebygga självmord.
Att ett brett kulturliv ska vara tillgängligt för alla, i hela landet
Vilka hbtqi-frågor du kommer att arbeta för under mandatperioden?
Att få en ny könstillhörighetslagstiftning på plats, med möjlighet att ändra juridiskt kön utan medicinsk utredning
Att utredningen gällande att införa ett tredje icke-binärt kön i lagstiftningen tillsätts så snart som möjligt
Att införa ett totalstopp av skattepengar till verksamheter som utsätter vuxna och barn för omvändelseterapi samt sprider homo- och transhat
Att stärka arbetet mot diskriminering och hatbrott mot hbtqi+-personer, med ökade resurser till rättsväsendet och ökat stöd till hbtqi+-organisationer.

Lars Rottem Krangnes (C)

Lars Rottem Krangnes, 43, Socialpolitiskt sakkunnig på Centerpartiets riksdagskansli och frilanshistoriker.
Plats 5, Regionfullmäktige, Centerpartiet
Plats 12, Kommunfullmäktige, Centerpartiet
Plats 20, Riksdagen, Stockholms kommun, Centerpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågor: Jag brinner för att flytta makt närmare invånaren och lokalmiljön! I region och kommun vill jag jobba för levande och klimatsmarta lokalsamhällen från innerstaden till skärgården, för att lyfta det lokala föreningslivet och inte minst för en värdig och individuellt anpassad äldreomsorg med bättre villkor för både äldre och anställda.

Viktigaste hbtqi+-politiska frågan: Stärka kunskapen om HBTQI+-personer och HBTQI+-personers utsatthet inom sjukvården och HBTQI-certifiera äldreboenden och hemtjänsten i hela landet. Ingen ska behöva diskrimineras, osynliggöras eller uppleva ensamhet när man är på sitt mest sårbara.


FEMINISTISKT INITIATIV

GOTLAND

Agnes Lundgren (FI)
Agnes Lundgren, 36, politisk sekreterare och kommunikatör för Fi Gotland, fri konstnär och spelledare för äventyrsspelet Heroes
Plats 13, Riksdagen, Feministiskt Initiativ
Viktiga frågor: Rättvisa och fred kan sammanfatta mitt politiska fokus. Det innefattar allt från funktionsrätt, klimaträttvisa och pacifism. Det omfattar en brinnande tro på människans okränkbara rättigheter och en övertygelse om att vi kan förändra de system vi själva har konstruerat.
Vi är skyldiga varandra, och jorden, att göra bättre och jag vet att vi kan göra bättre.
Envist tänker jag bevisa det.

GÖTEBORG

Markus Borg (FI)

Markus Borg, 29, brukare på daglig verksamhet, artist och storyteller.
Palts 15, Kommunfullmäktige för Göteborg, Feministiskt initiativ.

Allmänpolitiska frågor
Viktigaste allmänpolitiska frågor är funktionsrätt. Det vill säga att människor med olika funktionsvariationer ska ha samma mjöljlighet att ta del av samhället som vem som helst, men även kunna vara med och påverka i samhället som vem som helst. Personer med olika funktionsvariationer ska ha samma förutsättningar och vara en del av samhället.
Sen är ungas psykskiska hälsa en annan viktig fråga som jag brinner för. Genom att öppna upp för att fler ska ha möjligheten att våga säga hur man mår mar är viktigt för den psyikiska hälsan, då kan man kunna göra något åt den psykiska ohälsan som är ganska utbrett idag bland unga.
HBTQI-polititska frågor
Viktigaste hbtqi-politiska frågor är att hbtqi personer ska precis som personer med funktionsvariationer kunna vara med och delta och påverka hur samhället ser ut. Vi behöver satsa mer på fler öppna mötesplatser där hbtqi-personer är välkomna och kan känna sig trygga. Vi behöver arbeta för att hbtqi personer kan göra sig mer hörda i samhället idag för det är dem som kan berätta om hur samhället borde jobba med hbtqi personers rättigheter och hälsa. Sen tycker jag att hbtqi-personers psykiska hälsa är minst lika viktig.

LUND

Joakim Månsson Bengtsson (FI)

Joakim Månsson Bengtsson, 29 år, regional samordnare för människorättsorganisationen Läkare i Världen
Plats 5, kommunfullmäktige i Lund, Feministiskt Initiativ

Den viktigaste allmänpolitiska frågan tycker jag är klimatkrisen. Vi har bara en planet och vi lever över resurserna på denna. Det säger sig självt att vi inte kan fortsätta göra det. Den globala uppvärmningen och klimatförändringarna kostar liv och enorma mängder människor flyr pga av torka, översvämningar, värmeböljor etc. Vi måste agera och helst igår. Därför vill Feministiskt Initiativ ha gratis kollektivtrafik, markant minska köttkonsumtionen genom ökat vegetariskt i alla offentliga verksamheter, satsa stort på förnybara energikällor såsom sol och vindkraft (exempelvis ska kommunala byggnader med lämpliga tak för solceller inte stå tomma). Vi vill att Sverige med detsamma utlyser klimatnödläge. Vi vill ha en koldioxidbudget och att Sveriges utsläpp av växthusgasutsläpp till nära noll till 2030.

Den viktigaste hbtqi-politiska frågan för mig är att alla ska kunna vara den en är oberoende sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck i hela Sverige. Såväl i staden, i alla stadsdelar och på landsbygden. Alla människor ska kunna förvänta sig att personal bemöter dem korrekt, respektfullt och med förståelse för hbtqi-personers livssituationer. Därför behövs en omfattande kompetensutvecklande insats, ett exempel på sådan är hbtq+certifiering av verksamheter. Det är också otroligt viktigt att Sverige förblir en fristad för personer som är flytt på grund av förtryck och förföljelse med bakgrund till ens sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Asylrätten måste försvaras.


MALMÖ

Eva-Marie Elg (FI)
Eva-Marie Elg, 40, konstnär och filmaktivist
Plats 1, Kommunfullmäktige Feministiskt initiativ
Viktigaste allmänpolitiska frågor: Basinkomst, nedväxt, funktionsrätt och kultur
Viktigaste hbtqi-politiska frågor: Stärk asylrätten genom att avskaffa bevisbördan för HBTQIA-flyktingar. 

Rebecca Sunnerås Jonsson (FI)

Rebecca Sunnerås Jonsson, 24, handläggare och student.
Plats 3, Kommunfullmäktige Malmö, Feministiskt Initiativ

Viktigaste allmänpolitiska frågorna
Politiker måste verka för en stärkt invånardemokrati, där Malmös alla röster blir hörda, civilsamhället får säga sitt och politiker hålls ansvariga. Bara då kan vi föra politik som på riktigt är antirasistisk och intersektionellt feministiskt. Som medlem i vårt ungdomsförbund Unga Feminister är rättvis utbildning och elevhälsan viktiga frågor för mig.

Hbtq-politiska frågor:
Intersektionalitet och dekolonialitet är ideologin F! står bakom och därför måste ett queert perspektiv genomsyra alla politiska frågor. Mänsklig säkerhet och omsorg är en central valfråga, vilket betyder att queera personer oberoende av uppehållsstatus, kön, klass, rasifiering och funktionalitet ska kunna få tillgång till rättvis vård och stöd av kommunen utan rädsla för diskriminering. Vi måste även göra det lättare och säkrare att rapportera diskriminering i skolan och arbetslivet och skärpa kraven för åtgärder.


STOCKHOLM

Lisa Palm, 30, Gruppledare för Feministiskt initiativ Stockholm
Plats 2, Stockholms kommunfullmäktige

Viktigaste allmänpolitiska frågorna
Våld mot kvinnor, hbtqi-personer och barn, välfärd och klimat- och miljö

Viktigaste hbtqi+ politiska frågan
Att stå stadigt i ett Sverige där det blåser högernationalistiska konservativa vindar, som tar sig allt närmre makten. Det påverkar unga hbtqi-personer som blir utsatta för hot och hat – såväl på nätet som i skolan. Därför är det så viktigt att stärka upp arbetet mot diskriminering i skola och fritidsverksamhet samt tillföra mer resurser till ungdomspsykiatrin som i Stockholm. Idag läggs hälften av alla BUP-mottagningar ner i Stockholm och mycket privatiseras, det slår hårt mot alla unga. Vi behöver arbeta våldsförebyggande i skolan. Därtill förtjänar äldreomsorgen ett HBTQI-lyft. I Stockholm vill vi i Feministiskt initiativ se hemtjänst på HBTQI-profil för att alla förtjänar ett värdigt bemötande på ålderns höst.

Ida Adlerberth Håkansson (FI)

Ida Adlerberth Håkansson, 23, student 
Plats 11, riksdagslistan för Feministiskt Initiativ
Plats 2, regionfullmäktige, Feministiskt Initiativ

Viktigast allmänpolitiska frågor: 
Mänsklig säkerhet – alla människor ska ha rätt till ett tryggt liv fritt från våld.
Tillgängliggöra demokratin – alla ska ska veta hur de kan vara med och påverka och få möjlighet till det.
Öka resurser till skolan, sjukvården och socialtjänsten – för att kunna jobba förebyggande och ha möjlighet att fånga upp de som idag faller mellan stolarna.
Klimaträttvisa – vi måste utlösa klimatnödläge NU, och sluta prata för att istället agera.

Viktigaste HBTQIA+ frågor: 
Inför ett tredje juridiskt kön.
Korta vårdköerna inom transvården.
Alla ska få ge blod, oavsett sexuell läggning.
Försvara rätten att kunna få asyl på grund av att du är en HBTQIA+ person
Gör skolan till en trygg plats för HBTQIA+ personer, med hjälp av mer normkritiskt arbete och fortbildning för all personal.


Mira Lindgren (FI)

Mira Lundgren, 42, finskalärare
Plats 15, Kommunfullmäktige, Feministiskt initiativ

viktigaste allmänpolitiska fråga
Jag är särskilt kompetent och inriktad i frågor kring nationella minoriteter och då i synnerhet de sverigefinska barnens och barnfamiljernas rättigheter och livsvillkor och rätt till sin kultur, sitt språk och sin identitet. Det viktigaste i Stockholm just nu är dock våldsprevention, både mäns våld mot kvinnor samt förebyggandet av vapenvåldet.
Viktigaste hbtq-fråga
Jag värnar särskilt om hbtq-barns och ungdomars rätt till trygga mötesplatser och chanser att påverka sina liv. Det är självklar att Egalia i Skärholmen ska bevaras och att liknande mötesplatser öppnas även i andra stadsdelar.

UPPSALA

Leia Nordin (FI)
Leia Nordin, 33, matematiker, lärare, valsamordnare
Plats 1, Uppsala kommun, Feministiskt Initiativ
Plats 1, Regionfullmälktige, Feministiskt Initiativ
Plats 15, Riksdagen, Hela landets lista, Feministiskt Initiativ
Viktigaste allmänpolitiska frågor
Klimat- och miljörättvisa, mänsklig säkerhet och folkhälsa:
Vi behöver sluta ha tillväxt som mål, då oändlig tillväxt är omöjligt på en ändlig planet. Som en del i det vill vi förkorta arbetsdagen till 6h. Vi vill att vi skiftar fokus från att producera och konsumera så mycket som möjligt till att prioritera det som är viktigast för de allra flesta: våra relationer, vår hälsa och vår fritid.
Vi driver också på för överkapacitet inom vården. Vi vet att många lämnar vårdyrken för att arbetsvillkoren är för dåliga. Med 6h arbetsdag och fler kollegor tror vi att det kan bli hållbart att arbeta i välfärden och att människor kommer söka sig tillbaka. Att vårda i ett tidigt skede är dessutom samhällsmässigt, och personligt, billigare.
Asyl är en mänsklig rättighet. Vi vill att vi har öppna gränser och permanenta uppehållstillstånd som norm.
Dessutom borde kommunen, regionen och riksdagen göra en klimatbudget som är lika noggrann och lika bindande som den ekonomiska budgeten. Så vi systematiskt kan göra de minskningar som behöver ske.
Viktigaste hbtqi-politiska frågor
Stärkt asylrätt för regnbågsflyktingar:
Stärkt vård för transpersoner och intersexpersoner. All typ av vård ska vara en angelägenhet mellan patient och läkare, utan att staten lägger sig i.
Förbjud omvandlingsterapier.
Apkoppsvaccin till alla riskgrupper, t.ex. hivbehandlade och PreP-tagare.

Fredrik Larsson (FI)
Fredrik Larsson, 30, handläggare på Migrationsverket
Plats 8, Kommunlistan Uppsala, Feministiskt Initiativ
Viktigaste allmänpolitiska frågor
För mig är hållbarhet, socialt och ekologiskt enormt viktigt. För att vi ska kunna leva hållbart måste vi alla garanteras samma jämlika förutsättningar och rättigheter.
Vi har länge sett hur mänskliga rättigheter, naturens rättigheter och djurs rättigheter ifrågasätts och nedmonteras i takt med att civilsamhället begränsas, även i demokratier som Sverige.
Viktigaste hbtqi-politiska frågor
Mina viktigaste hbtqiap+ frågor är sammanlänkade med intersektionella idéer om jämlikhet och rättvisa, dvs att vi alla ska garanteras lika rättigheter och förutsättningar för att montera ned orättvisorna. Vi kan inte ha samma krav på alla om vi inte garanteras samma förutsättningar, så enkelt är det.
Som homosexuell, vit och cis-man har jag mycket privilegier i det här samhället. Jag vill vara en del av utvecklingen för att skapa mer jämlikhet och inkludering.

KRISTDEMOKRATERNA

MALMÖ

Lars Hector (KD)

Lars Hector, 72 år, Föredragshållare/festfixare
Plats 4, Malmö kommun, Kristdemokraterna
Plats 8, Riksdagen, Skånelistan, Kristdemokraterna
Plats 17, Regionfullmäktige, Kristdemokraterna

Viktigaste valfråga
Ett konstmuseum ska byggas, med lokaler som är anpassade efter stadens enorma konstskatt, som där kan visas upp och bli tillgängligt för malmöborna. Malmö Konstmuseum ska ligga kustnära för att lyfta fram stadens läge vid sundet.
Viktigaste HBT+ fråga
Göra det möjligt för män som har sex med män att donera blod samt ett gott bemötande i kontakt med vård och myndigheter och naturligtvis krafttag mot hedersförtryck.

STOCKHOLMS LÄN

Magnus Kolsjö (KD)
Magnus Kolsjö, 50, konsult
Plats 4, Järfälla Kommunfullmäktige, Kristdemokraterna
Viktigaste valfråga
Lokalt behöver vi fokusera på tre saker: trygghet, tillit och tillväxt. Det vi måste prioritera först är tryggheten. Det handlar både om förebyggande åtgärder som fritidscheck och förbättrad samverkan mellan hem och skola. Men vi måste också få fler kommunala ordningsvakter och trygghetskameror.
Viktigaste HBT+ fråga
En modern translagstiftning som bygger på självidentifikation. En likvärdig transvård i hela Sverige. Kortare köer till transvården och till barn- och ungdomspsykiatrin.

STOCKHOLMS STAD

Erik Slottner (KD)

Erik Slottner, 42, Borgarråd
Plats 16, Riksdagslistan, Stockholms stad, Kristdemokraterna
Plats 1, Kommunfullmäktige Stockholms stad, Kristdemokraterna

Viktigaste HBT+ fråga: Att bekämpa hedersförtrycket som särskilt drabbar unga HBTQ-personer.

Viktigaste valfråga: Att öka tryggheten för alla, vilket också kommer att gynna HBTQ-personer.


LIBERALERNA

GÖTEBORG

Robert Hannah (L)

Robert Hannah, 37 år, människorättsjurist och riksdagsledamot
Plats 1, Riksdagen, Göteborgs kommun, Liberalerna
Plats 3, Riksdagen, nationella valsedeln, Liberalerna

Viktigaste allmänpolitiska frågor
Integrationspolitik, kampen mot extrema krafter och utanförskapsområden.

Viktigaste HBTQ-politiska frågor
Bekämpa hedersförtrycket mot hbtqi-personer, förbjuda omvändelseförsök, se till att säkra regnbågsfamiljers rätt att bilda familj och ta bort Magdalena Anderssons straff- och morallagstiftning som gör att barn som föds via surrogatarrangemang inte har rätt till sina föräldrar.


Richard Brodd

Richard Brodd, 53, Psykiatrisjuksköterska
Västra Götalandsregionen, Liberalerna
Riksdagslistan Göteborg stad, Liberalerna

Viktigaste sakfrågan du tänker driva?
Krafttag för ungas psykiska hälsa

Vilka hbtqi-frågor du kommer att arbeta för under mandatperioden?
HBTQI – personer ska få rätt till en jämlik vård
• Stärk och utveckla transvården – korta köerna till utredning för könsdysfori.
• Öka HBTQI-kompetensen i vården, stärk primärvården särskilt för transpersoner.
• Förebygg HIV – inför PrEP på vårdcentraler och ungdomsmottagningar.


Pär Gustafsson (L)

Pär Gustafsson, 39 år, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande och vice borgmästare i Göteborg
Plats 4, kommunfullmäktige i Göteborg, Liberalerna

Viktigaste allmänpolitiska frågorna

En framgångsrik skola där alla barn lyckas och kan drömma om framtiden är den viktigaste skyddsfaktorn för att förhindra kriminalitet och utanförskap. Unga människor på glid måste mötas av tidiga och tydliga insatser. Det är hög tid att socialtjänsten tar steget in i skola. Allt börjar med en bra start i livet, därför är fortsatta satsningar på förskolan och skolan det viktigaste vi kan göra.

Viktigaste hbtqi-politiska frågor

Det finns många! Flertalet studier visar att hbtqi-personer, till följd av kränkande bemötande, trakasserier, diskriminering och våld mår betydligt sämre än andra i övriga befolkningen. Det behövs fler insatser för att förbättra hbtqi-personers psykiska hälsa generellt samt för att upptäcka och hjälpa unga som mår dåligt i skolan. Det handlar om att stärka elevhälsan och samverkan med hälso- och sjukvården.


KALMAR

Johanna Wyckman

Johanna Wyckman (L)
Ålder: 26 år. Yrke: Regionråd
Plats 2 på riksdagslistan för Liberalerna i Kalmar län, Liberalerna
Plats 1 på regionlistan för Liberalerna i Kalmar län, Liberalerna
Plats 1 på kommunlistan för Liberalerna i Oskarshamns kommun, Liberalerna

Viktigaste sakfrågan jag kommer driva i valet är rätten till en egen fast läkare på vårdcentralen som man känner och som man får träffa varje gång, så att man ska slippa berätta sin sjukdomshistoria varje gång man går till läkaren. Det är inte minst viktigt för oss HBTQ-personer, som betydligt oftare än andra upplever ett dåligt bemötande från vården. Jag vill att alla ska kunna få gå till en läkare som man känner sig trygg med och som man också får träffa varje gång!

Den HBTQ-fråga jag som sjukvårdspolitiker redan nu kämpar mest för och kommer fortsätta driva nästa mandatperiod är rätten till god vård för transpersoner. Den könsbekräftande vården är idag inte tillräcklig och de extremt långa köerna till könsbekräftande behandling är helt oacceptabla. Det måste vi ändra på! Jag vill också fortsätta driva att alla yrkesgrupper som möter människor, som läkare, sjuksköterskor, psykologer osv ska ha god kunskap om normer och HBTQI-personers rättigheter och förutsättningar. Kunskap ger tolerans och förståelse, och det behöver vi mer av!


NORRBOTTEN

Marita (Ailish) Slotte, (L)

Marita (Ailish) Slotte, 58 år, lärare/utbildare
Plats 1, Kommunfullmäktige Haparanda, Liberalerna
Plats 15, Regionfullmäktige Norrbotten, Liberalerna

Viktigaste sakfrågan:
Kommunalt: Rent dricksvatten – att kommunen ska ta sitt ansvar och öka takten för att förnya VA-systemet. I dagsläget kan jag och många andra inte dricka det kommunala dricksvattnet utan att bli sjuka, utan måste köpa allt vårt vatten till dryck och matlagning.
Regionalt: Att på alla sätt förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön för all vårdpersonal. Detta innebär också att se över och förändra ledningsstrukturen inom vården, vilket varit och är ett stort problem i Norrbotten.
Vilka hbtqi-frågor jag kommer att arbeta med:
Kommunalt:  Framförallt att synliggöra hbtqi-frågor där det i dagsläget ALDRIG pratas om detta, här.  Att skapa mötesplatser för hbtqi-personer.
Att göra kommunen öppen och positiv till hbtqi-personer så att man vill fortsätta bo kvar, istället för att som nu, flytta till en större stad där man känner sig fri att vara den man är och visa vem man är. Det ska vara fullständigt självklart och naturligt att kunna vara öppen med och visa sin läggning.
Att på både kommunal och regional nivå skapa mottagningar och anställa vårdpersonal och andra stödpersoner med hbtqi-spetskompetens, med fokus på psykiatrin. Vi har i Norrbotten högst antal självmord i landet och det i kombination med att hbtqi-personer är överrepresenterade i självmordsstatistiken är inget annat än katastrof!

STOCKHOLMS LÄN

Ingwar Eklund (L)

Ingwar Eklund, 70 år, Jur. Kand.
Plats 11, Kommunfullmäktige Nacka, Liberalerna
Plats 11, Regionfullmäktige Stockholm valdistrikt Ost (Nacka, Värmdö, Lidingö och Tyresö), Liberalerna

Jag är liberal Regnbågskandidat.
Jag vill att all politik som t ex skola, vård och omsorg ska ha ett hbtq-perspektiv. Skolan ska ta hänsyn och respektera unga transpersoners egen könstillhörighet.
Omsorgen av årsrika ska ske med respekt och omtanke. Homosexuella/lesbiska årsrika par ska kunna bo tillsammans på äldreboenden med samma respekt som heterosexuella par.
Jag vill rädda Nacka Närakut och även utveckla Nacka sjukhus.
Jag vill utöka psykiatrin så att, framförallt, unga ska kunna få psykvård snabbt.
All form av ”omvändelseterapi” ska förbjudas.
Barbro Westerholm har utnämnt oss Regnbågskandidater till hennes lärjungar. Detta är något som förpliktigar! Jag vill omsätta Barbros tankar och idéer i mitt politiska engagemang i Nacka kommun och i Region Stockholm.


Martin Andreasson, 51, kanslichef
Plats 9, Kommunfullmäktige Solna, Liberalerna
Den viktigaste frågan under mandatperioden: Starkt stöd till utsatta barn och unga, till exempel barn som tvingas uppleva våld i den egna familjen eller som riskerar att dras in i kriminalitet.
Hbtqi-frågor jag tänker driva under mandatperioden: Att likabehandlingsfrågorna för hbtqi (och alla andra diskrimineringsgrunder) bevakas som en självklar del av alla stadens verksamheter, från förskola till äldreomsorg.

Mats Nordström (L)
Mats Nordström , 60, marknadsekonom 

Plats 9, Täby kommunfullmäktige, Liberalerna
Plats 10, Regionfullmäktige, valkrets Nordost, Liberalerna

Viktigaste sakfrågan du tänker driva?
Klimatfrågan är överordnad – utan att agera har vi snart ingen planet att leva på.
Viktigaste hbtqi-frågor jag kommer att arbeta med:
att förutsättningarna för att lämna blod är lika oavsett sexuell läggning
att kommuner har hbti-certifierade äldreboenden
att unga och äldre hbti-personer har trygga mötesplatser i sin kommun
att hbti-personer bemöts likvärdigt av vården och i offentliga verksamheter 

STOCKHOLMS STAD

Jesper Svensson (L)

Jesper Svensson, 42 år, sektionschef
kandidat till regionfullmäktige Region Stockholm
Plats 4 på valsedeln för Södermalm-Enskede, Liberalerna
Plats 4 på valsedeln för Östra Söderort, Liberalerna

Viktigaste sakfrågan du tänker driva?
Jag kommer att arbeta för en trygg, pålitlig och tillgänglig kollektivtrafik – i hela länet. Hissarna ska vara hela och rulltrapporna funka. Trygghet både på stationen och vägen dit. Kollektivtrafik, gång och cykel ska prioriteras. Trängselskatten ska gå till regionen.

Vilka hbtqi-frågor du kommer att arbeta för under mandatperioden?
Bemötande (både i hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken). Satsa på hbtqi-personers psykiska hälsa. Inga köer för PrEP. Regler för informationsplikt och blodgivning ska baseras på fakta, inte på fördomar.


Christoffer Heimbrand (L)
Christoffer Heimbrand, 25, jurist
Plats 9, kommunfullmäktige Stockholm, Liberalerna
Plats 6, regionfullmäktige Stockholm, Liberalerna
Plats 25, riksdagen på Stockholmslistan, Liberalerna
Viktigaste allmänpolitiska frågorna 
Min hjärtefråga är klimatfrågan. Klimatet är vår tids viktigaste fråga. Vi måste göra så mycket som möjligt, så fort som möjligt och så effektivt som möjligt för att möta klimathotet. Därför vill vi fortsätta den gröna skatteväxlingen, bygga ut den fossilfria elproduktionen – både vind och kärnkraft – och storsatsa på att dammsuga upp utsläppen som redan finns i atmosfären med hjälp av nya tekniker. Liberalerna är möjligheternas miljöparti och en röst på oss är en röst för att klara klimatutmaningen.
Viktigaste hbtqi+politiska frågorna 
Det finns så mycket vi behöver göra för att förbättra vardagen för oss hbtq-personer. Vi behöver satsa mer på transvården, förbjuda omvändelseterapi och tillåta donation av regnbågsblod. Liberalerna vill också tillåta värdmödraskap så att fler efterlängtade barn kan komma till världen. Jag har också bedrivit en rätt lyckad kampanj på Grindr om att legalisera poppers. Det borde vi också göra!

Rasmus Jonlund

Rasmus Jonlund
41 år, kommunikationschef
Plats 7 kommunlistan Stockholms stad, Liberalerna
Plats 15 riksdagslistan, Stockholms stad och län, Liberalerna

Viktigaste sakfrågan du tänker driva?
I riksdagen: kulturens och mediernas frihet, samt rättighetsfrågor.
I kommunen: stärkt socialtjänst och förskola för att förebygga ohälsa och att barn och unga hamnar ”på glid”, och främja livs- och klassresor.

Vilka hbtqi-frågor du kommer att arbeta för under mandatperioden?
Försvara våra vunna fri- och rättigheter mot den illiberala tendens som syns och skrämmer i omvärlden och Europa. Gå på offensiven för att bland annat stärka regnbågsfamiljer och trygghet för barn som föds i surrogatmödrarnas; bekämpa transfobi och hatbrott mot hbtqi-personer; förbjuda omvändelseterapi.


CarlOtto Engberg, förbundsordförande HBT-Liberalerna
Carl Otto Engberg, Liberalerna, 35, Förbundsordförande HBT-liberaler. Kommunikationschef.
Plats 30, Riksdagen, Stockholm stad, Liberalerna
Plats 10, Kommunfullmäktige, Valkrets 4, Östra Söderort, Liberalerna
Viktigaste allmänpolitiska frågorna: Skola, mänskliga rättigheter och klimat
Viktigaste hbtqi-frågorna: Barn födda med värdmödraskap utomlands ska få samma juridiska rättigheter direkt från födseln som andra barn. Omvändelseterapi ska kriminaliseras och samfund som håller på med det ska få statsbidragen strypta.

Facundo Unia
instagram.com/facundounia
Plats 12 på regionlistan valkrets Södermalm/Enskede, Liberalerna
Plats 24 på kommunlistan valkrets Södermalm/Enskede, Liberalerna

Jag är 46 år och bor på Södermalm i Stockholm med min man och dotter. Jag har arbetat som journalist och föreläsare i över 20 år med frågor inom hbtqi, samhälle, integration och crime. Jag är ordförande i HBT-liberaler Storstockholm och sitter även med i HBT-liberalers förbundsstyrelse. Mina kärnfrågor i valet är allas rätt till likabehandling oavsett ursprung, könstillhörighet, sexuell läggning, funktionsvariation och ålder. Jag brinner även mycket för utbildningsfrågor och integrationsfrågor.
Ett kryss på mig är ett stöd för den fortsatta kampen för ett tolerant och inkluderande samhälle. Tack för din röst.


VÄRMLAND

Arman Teimouri (L)

Arman Teimouri, 41, riksdagsledamot (tidigare kommunikationschef)
Plats 1, Riksdagen, Värmlands län, Liberalerna
Plats. 15, Liberalernas nationella lista
Plats 3, Kommunfullmäktige Karlstad

Den viktigaste sakfrågan du tänker driva:
Ska vi klara av våra klimatutmaningar, stärka svensk konkurrenskraft samt få lägre och förutsägbara elpriser krävs ett omtag av energipolitiken.

Vilka hbtqi-frågor du kommer att arbeta för under mandatperioden:
Jag kommer fortsätta arbeta för att stärka hbtqi-personers fri- och rättigheter! De viktigaste frågorna är att stärka arbetet mot hedersvåld, stärka rättigheterna vid värdgraviditeter och få tillstånd en ny könstillhörighetslag. Vi behöver även stärka våden för transpersoner och satsa på hbtqi-personers psykiska hälsa.


MILJÖPARTIET DE GRÖNA

GÖTEBORG

Andreas Hernbo (MP)

Andreas Hernbo, 32 år, Ekonom
Plats 8, Kommunfullmäktige i Göteborg, Miljöpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågorna
Det är dags att vi på allvar kavlar upp ärmarna och börjar utjämna livsvillkor i Göteborg. Det spelar alldeles för stor roll var i stan du bor, var du kommer ifrån, hur du ser ut, vilket kön du har, vem du älskar eller vad du tror på. Fler behöver få en ärlig chans. En chans till ett bra jobb, en utbildning att känna sig stolt över och en god hälsa.

Viktigaste hbtqi+ politiska frågor
Det finns många studier som visar att hbtqi-personer generellt har det tuffare och mår sämre. Oavsett om det beror på diskriminering, trakasserier eller kränkningar så måste samhället agera. Många frågor är viktiga. Skolan måste bli en trygg plats även för hbtqi-elever, det behöver finnas bättre skydd för hbtq-personer som utsätts för våld inom familjen och hbtqi-personer behöver få ett bättre bemötande från kommunen än idag. Dessutom behöver staden aktivt bidra till pride- och hbtqi-organisationer, för att det ska finnas starka partipolitiskt oberoende röster som pekar på vilka förändringar som behövs.


Filippa Magnusson Diurlin (MP)
Filippa Magnusson Diurlin (pronomen hon/hen/han), 21 år, arkitektstudent
Plats 16, kommunfullmäktige i Göteborg, Miljöpartiet de gröna
Viktigaste allmänpolitiska frågorna
Den gröna omställningen av samhället. Den inkluderar ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor, men min hjärtefråga är hållbart stadsbyggande. Kommunen behöver en stadsplaneringen som skapar fler centrala, gröna och sociala ytor utan konsumtionshets; som främjar kollektivtrafiken, cykeln och fotgängaren; som bygger bostäder bra, billigt och blandat. Att bygga blandat innebär för mig att bryta segregationen, bygga fler hyresrätter bland bostadsrätter, och förenkla kollektivboende med fler gemensamma utrymmen i flerbostadshus.
Nu gör vi Göteborg grönare!
Viktigaste hbtqi-politiska frågor
Vi behöver HBTQI+certifiera alla kommunens verksamheter och skapa fler rum där queerpersoner kan vara sig själva – som exempelvis det nya Regnbågshuset! Skola, vård och äldreboende ska vara platser där du kan känna dig trygg och förstådd, inte rädd att få din identitet ifrågasatt eller bli bemött med hat. Intersektionalitet är ett nyckelord. Kommunen ska se till att du kan leva ett gott liv som HBTQI+person oavsett din funktionsvariation, etnicitet, tro och ålder. Att vara queer ska inte hindra dig från att få den vård du behöver, klara din utbildning, må bra på jobbet eller leva i en bra bostad.

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN

Conny Wahlström (MP)

Conny Wahlström, 63, företagare
Plats 1, Regionfullmäktige, Miljöpartiet


Anton Nordqvist (MP)

Anton Nordqvist, 31 år, egen företagare
Plats 2, Riksdagen Jämtlands län, Miljöpartiet

Viktigaste allmänpolitiska fråga
Sveriges infrastruktur behöver moderniseras. Samtidigt som vi står inför en akut klimatkris rullar mer och mer gods i lastbilar på vägarna och flyget är billigare än tåget. Det behövs satsningar på järnväg i hela landet, och en överflyttning av frakt från väg till järnväg.
Viktigaste HBTQI-politiska fråga
Stärkta rättigheter för HBTQI-flyktingar. Människor som utsätts för förtryck och diskriminering på grund av sin sexualitet eller könsidentitet ska aldrig ifrågasättas eller diskrimineras när de söker skydd och hjälp.

KRISTIANSTAD

Torbjörn Jons (MP)
Torbjörn Jons, 49 år, Tidningsbärare
Plats 10, Riksdagen, valkrets Skåne Norra och Östra, Miljöpartiet de gröna.
Plats 20, Riksdagen, valkrets Skåne Södra, Miljöpartiet de gröna.
Plats 10, Regionfullmäktige, valkrets Nordvästkretsen, Miljöpartiet de gröna.
Plats 16, Regionfullmäktige, valkrets  Nordostkretsen, Miljöpartiet de gröna.
Plats 8, Kommunfullmäktige, Kristianstad, Miljöpartiet de gröna.

Viktigaste allmänpolitiska frågan
– Att bromsa klimatförändringarna för utan en beboelig planet blir alla andra frågor sekundära
– Att ge ett nationellt serviceuppdrag – så att statlig och regional service säkras över tid även i glesbygd.Viktigaste HBTQI+-frågan
– Att göra transvård mer tillgänglig och välkomnande både regionalt och nationellt. Ge tillräckliga resurser för att kunna ge en likvärdig vård med god attityd oavsett postnummerområde.
– HBTQ-certifiera fler verksamheter

MALMÖ

Johanna Öfverbeck (MP)
Johanna Öfverbeck, 37 år, politisk sekreterare/socionom
Plats 2 till riksdagen Malmö kommun för Miljöpartiet de gröna.
Plats 19 till regionfullmäktige Skåne för Miljöpartiet de gröna.
Plats 11 till Malmö kommunfullmäktige för Miljöpartiet de gröna.
Viktiga allmänpolitiska frågor:
Det viktigaste för mig är att vi överlämnar en hel värld till våra barn. Vi är mitt i en klimatkris och artutrotningen är ett faktum. Barn lämnar skolan utan att ha klarat den. Jämställdheten står och stampar. Samhället har blivit kallare. Utmaningarna är stora, men Miljöpartiet kavlar upp ärmarna. Sverige behöver ett parti som kämpar för klimat, miljö och social rättvisa. Rädda klimatet, skydda naturen och rättvis uppväxt för varje barn, det är mina hjärtefrågor. Skolsegregationen ska brytas, fjällskogen värnas och nu är tiden för att dumpa sunkiga mansnormer.
Viktiga hbtqi-politiska frågor: 
Det viktigaste av allt är att vi ser till att vi har ett samhällsklimat där alla tryggt kan uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. När det i vår samtid finns politiker som förbjuder Prideflaggan, stoppar hbtqia+-utbildningar och som vill vägra personer som kommer ut asyl, då vet vi att vi behöver kämpa mot inskränkta rättigheter, hat, hot och diskriminering. Jag kommer alltid vara redo för den kampen. 
Några sakfrågor:
– Inför ett tredje juridiskt kön.
– Könsneutral familjelagstiftning.
– Förbättra vården utifrån ett hbtqia+-perspektiv.
– Stärk normkritiken i skolan och kunskapen om hbtqia+.
– Modernisera könstillhörighetslagen.

Isabel Enström (MP)

Isabel Enström, 47 år, miljökonsult/konsultchef
Plats 5 kommunfullmäktige Malmö stad, Miljöpartiet
Plats 4 riksdagen Malmö kommun, Miljöpartiet

Viktiga allmänpolitiska frågor
– Breda, långsiktiga och förebyggande satsningar mot mäns våld mot kvinnor och barn och våld i nära relationer. Även mot eftervåldet när någon lämnat behövs lösningar för bodelning och ekonomi.
– Barn och ungas livsvilkor – stärkta resurser och förebyggande insatser för att VARJE barn ska kunna må bra och uppnå sin potential så som hen vill.
– Värna asylrätten, särskilt utsatta som hbtq-personer eller de som flyr från hedersvåld, samt familjeåterförening. Permanenta uppehållstillstånd måste vara huvudregel för att komma in i samhället tillsammans med förbättrad etableringsprocess.
– Grundlagsskydda aborträtten.
– Begränsa klimatförändringarna och utrotningen av djur och växter – de frågor som forskarna säger är viktigast för mänsklighetens överlevnad.

Viktiga Regnbågsfrågor
– Rejäla och breda satsningar på arbete för psykisk hälsa.
– Moderniserad könstillhörighetslag på plats som inte kräver medicinska ingrepp för att byta juridiskt kön och där självidentifikation ligger till grund för den juridiska könstillhörigheten (som i ex.vis Norge och Danmark).
– Förbättrad tillgång till könsbekräftande vård.
– Införande av tredje juridiskt kön.
– En anpassning av lagstiftningen för alla familjer, oavsett om barn växer upp med en, två eller fler vuxna och vilket kön föräldrarna eller vårdnadshavarna har.
– Följa upp implementationen av den nya läroplanen i skolan med fokus på sexualitet, samtycke och relationer.


Pontus Källström (MP)

Pontus Källström , 28, förskollärare
Plats 12, Kommunfullmäktige i Malmö för Miljöpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågor
Det jag går till val på i Malmö är en grönare stad som gör plats åt grönska, kollektivtrafik, cykelstråk och gångstråk.
I Malmö är en femtedel av barnen fattiga, därför vill jag skapa ett Malmö där alla barn får lyckats och få en rättvis uppväxt. Där spelar speciellt förskolan och skolan en viktig roll.
Jag vill ha en mer inkluderande stad där alla kan känna sig trygga och välkomna. jämlikhet är nyckeln här.

Viktigaste hbtqi-politiska frågor
Skulle säga tryghetsfrågan. Speciellt unga hbtq personer känner sig rädda för att bli utsatta för hat och våld. Den psykiska ohälsan bland dessa ungdomar är också hög. Här är det viktigt att hela samhället arbetar mer normkritiskt. Sen behövs det mer satsningar på att stötta organisationer som arbetar med hbtq-frågor. Mer mötesplatser för speciellt unga behövs. Ensamheten måste brytas.
Nationellt är migrationsfrågan oerhört viktigt. Sverige måste vara ett föregångsland när det handlar om att ta emot och stötta hbtw-flyktingar. Här måste migrationsverkets medarbetare utbildas i högre grad i hbtq-frågor.


STOCKHOLM

Åsa Lindhagen (MP)

Åsa Lindhagen, 42 år, civilingenjör
Plats 2, Riksdagen, Stockholms kommuns valkrets, Miljöpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågorna
Klimat- och miljökriserna är akuta och ytterst ett hot mot hela vår civilisation. Jag vill göra vad jag kan för att bidra till att samhället ställer om innan det är försent. Växthusgasutsläppen måste ner och omställningen måste ske rättvist så att människor inte hamnar i kläm.
Jag vill också kämpa för ett jämlikt och tryggt Sverige där mänskliga rättigheter respekteras och de ekonomiska klyftorna minskar. Idag spelar tyvärr aspekter såsom hudfärg, funktionalitet, kön, sexuell läggning, könsidentitet och social bakgrund en roll för hur människors livschanser ser ut. Detta måste förändras. Människor som lever i utsatthet måste få en bättre situation, barn måste få växa upp i trygghet och diskriminering och rasism måste bekämpas.

Viktigaste HBTQI-politiska frågorna
Hbtqi-personer i Sverige har en sämre psykisk hälsa än befolkningen i stort och ungefär var femte unghbtqi-person har någon gång övervägt att ta sitt liv. Vi måste göra skolan till en trygg plats för alla hbtqi-elever och skapa fler mötesplatser för unga hbtqi-personer. Arbetslivet ska också vara tryggt, ingen människa ska behöva oroa sig över att vara den hen är på sin arbetsplats.
Det är också oerhört viktigt att få på plats en modern könstillhörighetslag som stärker transpersoners rättigheter. Därtill måste föräldrabalken bli könsneutral, omvändelseterapi förbjudas och asylrätten för hbtqi-personer stärkas. Människor som flyr förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsidentitet måste få en fristad i Sverige.


Ulrika Westerlund (MP)
Ulrika Westerlund, 49, sakkunnig i hbtqi-frågor, konsult och skribent
Plats 3, Stockholm stads riksdagslista, Miljöpartiet
Plats 20, Miljöpartiets rikslista (= det går att rösta på mig till riksdagen oavsett var i landet du bor)
Viktigaste allmänpolitiska frågorna
I tillägg till den allmänna frågan som jag nämnde ovan, om demokrati och rättighetsperspektiv, så finns många frågor jag hoppas få arbeta med: säkra biståndet, så att Sverige fortsätter att vara en stark viktig röst för demokrati och mänskliga rättigheter också internationellt, genom att bland annat ha en biståndspolitik som bidrar till uppbyggnaden av organisationer som arbetar för rättigheter för kvinnor och minoriteter; alla barns rätt till utbildning och att detta inte försämras av vinstuttag, eller bristande prioritering av barns olika behov eller utsatthet; allas rätt till hälsa och vård vid behov – och ett ökat fokus på den psykiska ohälsan hos unga. Sedan är ju den rättvisa och solidariska omställningen mot ett hållbart samhälle ur klimatperspektiv helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta leva tillsammans på planeten inte bara nu, utan även i framtiden, den helt avgörande frågan. Politiken måste ta ansvar för den kunskap vi har om allvaret i situationen.  
Viktigaste hbtqi+ politiska frågor
Det finns flera sakfrågor inom hbtqi-området som är viktiga och måste genomföras. Det gäller bland annat reform av könstillhörighetslagen så att ändring av juridiskt kön baseras på självbestämmande och frikopplas från den könsbekräftande vården; bättre tillgång till könsbekräftande vård för alla som behöver; genomförande av de familjepolitiska förslagen från bland annat den utredning om reform av föräldrabalken som Mp var med och tillsatte; ökad rättssäkerhet i asylprocessen för bland annat hbtqi-asylsökande; bättre hbtqi-perspektiv i arbetet mot hatbrott, hedersvåld och förtyck och våld i nära relationer; och förbud av omvändelseförsök. Men det är också något större än alla sakfrågor som står på spel i årets val. Att M, Kd och L öppnat dörren för SD riskerar att på sikt urholka rättigheter för minoriteter, slå undan benen på arbetet för jämställdhet, jämlikhet och rättssäkerhet, försvåra civilsamhällets möjligheter att verka fritt och så vidare. Hela den situationen är den allra viktigaste hbtqi-politiska frågan – och samtidigt såklart den viktigaste allmänpolitiska frågan.

Vix Herjeryd
Vix Herjeryd (pronomen hen/den), 37, studerande
Plats 2 Regionfullmäktige Stockholms Stad, Miljöpartiet
Plats 19 Riksdagslistan Stockholm Stad, Miljöpartiet
Plats 22 Kommunfullmäktige Stockholm Nordväst, Miljöpartiet
Allmänpolitiska frågorna
Det allra viktigaste inför hösten val är en regering som håller Sverigedemokraterna borta. Det är enda vägen för att rättigheter vi kämpat för i decennier inte ska hotas. Klimatet och miljön kan inte vänta, och vi behöver ta snabba, rättvisa, kliv i omställningen mot ett hållbart grönt samhälle. Det ska löna sig att resa och konsumera hållbart. De sociala skyddsnäten är eftersatta och behöver ses över och stärkas. Du ska vara trygg oavsett livssituation och skede i livet. Skola, vård och omsorg behöver bli mer jämlika och personalen få bättre arbetsvillkor. Våra demokratiska rättigheter och våra grundlagar behöver få ett starkare skydd, vilket blivit tydligt utifrån de senaste årens utveckling i Europa. Jag tror på att låta rättvisa och solidaritet genomsyra alla våra förslag och beslut.
Viktigaste hbtqi-politiska frågorna
I Region Stockholm är det viktigt att arbeta för en trygg, patientsäker och tillgänglig vård som alla vågar uppsöka, oavsett om det rör sig om fysiska eller psykiska besvär. Vi ska inte behöva oroa oss om en vårdgivare är hbtqi-vänlig, transkompetent och liknande. Kunskap behöver höjas om bemötande, normbrytande och minoritetsstress, vilket skulle gynna allt bemötande inom sjukvården. Köerna till Transvården behöver kortas och forskning behöver bedrivas inom den könsbekräftande vården för att på sikt höja kvaliteten och öka kunskapen, men också för att göra vården mer tillgänglig enligt de direktiv som finns nu. Därför behöver resurser skjutas till. Psykiatrin och förlossningsvården behöver förändras och prioriteras, och i detta behöver hbtqi-perspektivet finnas med. Vidare behöver civilsamhällets organisering i länet stödjas än mer än idag. Många hbtqi-organisationer gör ett fantastiskt arbete men har svårt att hålla sig flytande, inte minst efter pandemin. På riksplanet håller jag med Ulrika Westerlund! Det är hög tid för en ny könstillhörighetslag som baseras på självbestämmande, och jag vill också se ett tredje juridiskt kön i Sverige. Asylsökande hbtqi-personer måste garanteras trygghet.

Tommy Zakrisson (MP)
Tommy Zakrisson, 52, Studerande
Plats 12, Regionfullmäktige, Valkrets Stockholm Stad Syd, Miljöpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågor
Jag är en hängiven patriot som har ett varmt klappande hjärta för det vi i Sverige och våra syskonländer byggt upp. Vi som folk, behöver gå på offensiven mot de syniska, populistiska och ren utsagt ondskefulla politiska krafterna, som likt ormar tär och gnager på humaniteten och medmänskligheten. De politiska krafter som till exempel i migrationspolitiken vill förneka HBTQi personer skydd i Sverige.
De vill inte Sveriges långsiktiga väl. Det går inte längre att samtala med galna hundar.
I den allmänna politiken finns det bara en överordnad politisk fråga.
KLIMATET: Alla politiska frågor är beroende och står och faller med klimatfrågan. Det är bråttom, det krävs uppoffringar och ditt ansvarstagande behöver göras nu.
KRIG: Vi behöver vakna upp och förstå att det inte finns några alternativ kvar. Ukraina måste segra och vi som svenskar måst förstå att vår frihet och vårt välstånd är beroende av denna seger. Vi behöver göra allt som krävs för att garantera Ukrainas seger. Verkligen, vi behöver göra allt… Till och med skicka svenska soldater om det skulle behövas. Så länge Putin och hans regim regerar, är varken vi som land eller klimatfrågan säker. Tyvärr är den enda framkomliga vägen ett totalt utplånande av Putin och hans regim. Hårda ord… Men tänk efter så förstår du att det är så det är….
Med detta följer att Civilförsvaret behöver vara en prioriterad fråga i kommun- och regionalpolitiken för att säkerställa försörjningen av el, livsmedel och vatten. Vi behöver lokalt stå rustade och förberedda inför de orostider som ligger framför oss.

Viktigaste hbtqi-politiska frågor.
HÄLSA: Säkerställa en långsiktig finansiering av Venhälsan med alla dess ideella sidoverksamheter.
Öka kompetensen, tillgängligheten och förståelsen för HBTQi inom alla vårdformer och kommunala verksamheter. Att i upphandlingar garantera denna kompetens. Göra vårdkontakten tillgänglig och snabb, framförallt för personer som lider av psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska variationer. ASYLRÄTT: Som nämndeman i förvaltningsrätten och därmed migrationsdomstolen vet jag att det är ett litet nålsöga att ta sig igenom för HBTQi personer för att beviljas asyl i Sverige. Vi utvisar människor till länder där det råder dödsstraff att upptäckas vara homosexuell. Till länder där en homosexuell som avslöjas blir hängd, eller ihjälklubbad, eller slängd från ett hustak, eller begraven levande.  Jag har själv deltagit i sådana beslut.
Vid flera tillfällen skulle jag ha blivit utvisad om det var jag som satt på flyktingens plats i domstolen.
I kampen för asylrätten och mänskliga rättigheter kan DU i mig alltid finna en hängiven vän och kämpe.


UPPSALA

Joachim Höggren (MP)
Joachim Höggren, 30, hållbarhetsrådgivare.
Plats 8, Kommunfullmäktige Uppsala Kommun, Miljöpartiet
Plats 23, Regionfullmäktige Uppsala läns mellersta, Miljöpartiet
Plats, 25, Regionfullmäktige Uppsala läns norra, Miljöpartiet
Plats 29, Regionfullmäktige Uppsala läns södra, Miljöpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågorna
Klimat och miljöfrågor är mitt huvudfokus och särskilt den fysiska planeringen. När vi bygger behöver det ske på ett hållbart sätt för miljö och människor. För mig handlar det om att nya hus ska byggas av hållbara material och med solceller men också om att områden ska ha stor variation, mycket grönska och fler hyresrätter. Förskolor, vårdcentraler och annan service som restauranger, cafeer och butiker är viktigt för att skapa områden att trivas i. Kollektivtrafiken ska vara pålitlig och nära samtidigt som det ska vara säkert och enkelt att gå och cykla. Samhället ska vara byggt så att det är lätt att leva hållbart. 

Viktigaste hbtqi+ politiska frågan
Hotet och hatet mot hbtqi+ personer måste få ett slut och vi ska ha nolltolerans mot det i samhället. SD bidrar till en skrämmande utveckling och en viktig del är därför att hålla dem borta från inflytande. Utöver det ser jag att exempelvis myndigheter fortsatt har ett diskriminerande förhållningsätt i allt för hög utsträckning mot oss som grupp och enskilda individer. Det kan handla om försvårande av familjebildning, bemötande och misstänkliggörande eller möjligheten för homosexuella män att ge blod. Det måste få ett slut.

Saga Karlsson (MP)

Saga Karlsson, 31, IT-konsult/konsultchef, statsvetare.

Plats 9 på Uppsalas kommunlista, Miljöpartiet
Plats 10 på Uppsalas regionlista (mellersta valkretsen), Miljöpartiet
Plats 6 på Uppsalas riksdagslista, Miljöpartiet

Mina viktigaste allmänpolitiska frågor
Hbtqi-frågor är mina hjärtefrågor, men utöver dessa vill jag lyfta ett par andra. För det första vill jag att vi ratificerar ILO 169 om urfolks rättigheter. Samerna är det enda urfolket i Europa, vilket gör det skamligt att Sverige ännu inte har skrivit under konventionen. För det andra vill jag sänka skatten för de som bor på landsbygden. Idag är det alldeles för kostsamt att bo på framförallt glesbygden jämfört med större städer, vilket går tvärt emot att vi vill ha en levande Svensk landsbygd. Att göra så att fastighetsskatten för vind- och vattenkraft ska gå till kommunerna respektive regionerna där elen produceras är en annan fråga som är särskilt viktig för mig. Det skulle inte bara ge ett större initiativ att vara del av den gröna omställningen, utan även innebära en nämnvärt stärkt ekonomi för kommuner och regioner bortanför de stora städerna.

Viktigaste hbtqi-politiska frågor
Det finns mycket att göra inom hbtqi-politiken. Det allra viktigaste just nu är att få igenom en könstillhörighetslag baserad på självidentifikation, samt att öka rättssäkerheten för hbtqi-asylsökanden. Därefter måste vi:
1. få igenom ett tredje juridiskt kön
2. införa ett totalförbjud på kosmetiska ingrepp på intersexbarn där de inte kan ge sitt samtycke
3. fortsätta göra om föräldrabalken för att stärka barnets rätt till ens föräldrar oavsett familjekonstellation.


Juni Rosenkvist Malmberg (MP)

Juni Rosenkvist Malmberg, 20, studerande
Plats 11, kommunfullmäktige Uppsala. Miljöpartiet

Mina hjärtefrågor är klimaträttvisa, feminism, hbtqi+ och psykisk hälsa. Den viktigaste politiken för att göra samhället mer hbtqi-vänligt är enligt mig är:
– Att införa ett tredje juridiskt kön för att på sikt kunna avskaffa juridiskt kön.
– Könsneutral familjepolitik och tredelad föräldraförsäkring.
– Korta köerna för könsbekräftande vård och göra det möjligt att ändra juridiskt kön redan vid 12 års ålder utan att könsbekräftande vård behövs.
– Att viktiga yrkesgrupper får mer kunskap om hbtqi i sin utbildning och att denna utbildning även erbjuds som komplement till de som redan är utexaminerade. Poliser, läkare och lärare måste få med sig mer kunskap om både antirasism och hbtqi. I skolan måste kunskap om och synliggörande av hbtqi-personer genomsyra hela undervisningen.
– Att stärka asylrätten för hbtqi-personer.


Henry Thomasson Mispelaere (MP)
Henry Thomasson Mispelaere, 24, IT-administratör
Plats 24 till kommunfullmäktige i Uppsala kommun. Miljöpartiet
Plats 42 till regionfullmäktige Uppsala län mellersta/norra. Miljöpartiet
Plats 44 till regionfullmäktige Uppsala län södra. Miljöpartiet
Viktigaste allmänpolitiska frågorna
Hållbart resande. Det behövs rustas upp och byggas ut inom järnvägen så man kan resa smidigt och billigt i hela landet. Lokalt i Uppsala behöver också kollektivtrafiken förbättras med spårväg och billigare resor så fler kan åka kollektivt.
Hållbart arbete. Det är allt fler som blir utbrända och inte trivs i sin arbetsmiljö, speciellt inom vården. Där behöver vi stärka arbetsmiljön och anställa fler för att personalen ska må bra på lång sikt. Därför bör också 6 timmars arbetsdag vara normen.
Viktigaste hbtqi-politiska frågorna
En ny könstillhörighetslag. Den här frågan har utretts under en väldigt lång tid och den lagen borde redan ha varit på plats. Många transpersoner lider stort av de långa väntetiderna som nu finns både för vård och inom det administrativa. Den juridiska processen och vården måste skiljas åt, man ska inte behöva spendera flera år inom vården för att ändra en siffra i personnumret. Vårdpersonalen ska inte sitta med sådana administrativa uppgifter utan fokusera på medicinsk vård, där behövs också mer stöd för att se till att det finns personal och resurser.
HPV-vaccinering för alla upp till 26 som inte fått möjligheten. Vi vaccinerar sedan 2020 alla oavsett kön i grundskolan, men det finns många som inte fick möjligheten medan deras klasskamrater fick det. HPV-vaccin skyddar mot flera sorters cancer, inte bara livmoderhalscancer, utan drabbar även de utan livmoder. De män och transpersoner som inte erbjöds gratis HPV-vaccin i grundskolan ska därför kunna få gratis vaccin nu i efterhand.

ÖSTERGÖTLAND

Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)

Cecilia Gyllenberg Bergfasth, 49, Organisationssekreterare
Plats 2, Riksdagslistan, Miljöpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågor du tänker driva.
Göra skolan trygg – ta bort vinstintresset från skolan. Ge tillräckliga resurser för att barn med särskild begåvning och barn inom autismspektrat ska lyckas i skolan.
Rädda Östersjön – bottentrålning ska förbjudas och plast, olja och tungmetaller ska plockas upp och vi ska i möjligaste mån återställa livsmiljön.
Funktionsnedsättning utan hinder – den som lever med funktionsnedsättning ska få adekvat stöd så de mänskliga rättigheterna uppfylls.
Stoppa våldet – den som är våldsutsatt ska få bo kvar hemma och förövaren flyttas. Screena för våldsutsatthet och behandla de familjer som hamnat i en våldsspiral.
Dricksvatten som överordnat riksintresse – förbättra rening av dricksvattnet och skydda alla dricksvattentäkter från förorening.
Säkra arbetsplatser – människor ska inte utnyttjas, varken som arbetskraft eller i prostitution.

Vilka hbtqi-frågor du kommer att arbeta för under mandatperioden?
Som icke-binär är transfrågorna viktiga för mig med en ny könstillhörighetslag där du bland annat kan byta juridiskt kön vid 12 års ålder utan statens inblandning och införandet av ett tredje juridiskt kön är i fokus. Att skapa ett tryggt samhälle med rättssäker, könsbekräftande vård, med skolor som uppmuntrar och normaliserar olika könsidentiter och sexualiteter, ett samhälle där alla har frihet att vara sig själva är något jag strävar efter. Jag vill få en könsneutral familjelagstiftning på plats där barn kan ha fler än två vårdnadshavare.


MODERATERNA

GÖTEBORG

Tobias Björk (M)
Tobias Björk, 32, Civilekonom
Plats 6, riksdag Göteborg, Moderaterna
Plats 6, region Göteborg, Moderaterna

Viktigaste allmänpolitiska frågor du tänker driva?
Region: Det är framför allt de sociala frågorna och hälso- och sjukvård som engagerar mig. Min vision är att samhället ska skydda de mest utsatta men samtidigt tillvara ta människors förmågor. Jag vill ha en jämlik sjukvård i Västra Götaland där fokus ligger på bästa möjliga kvalitet utifrån de resurser som finns att tillgå och inte på vem som utför sjukvården.

Riksdag: I Sverige behöver vi får ordning på brottsligheten och energikrisen. Det betyder i korthet att jag vill jobba för hårdare straff, ett ökat fokus på brottsoffret. Men också fokusera på klimatkrisen genom att bygga ny kärnkraft.

Vilka hbtqi-frågor du kommer att arbeta för under mandatperioden?
Det finns flera viktiga frågor och de olika frågorna riktar sig till olika individer. Den frågan som jag vill lyfta är förbud mot konverteringsterapi och krafttag mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket gentemot HBTQ-personer.


LAHOLM

Jonas Hellsten (M)

Jonas Hellsten, 50 år, Fastighetsskötare
Plats 4, Regionfullmäktige Halland, valkrets Halmstad-Laholm, Moderaterna
Plats 6, Riksdagen, Hallands län, Moderaterna
Plats 10, Kommunfullmäktige Laholm, Moderaterna

Allmänpolitiska frågor:
Jag kandiderar till riksdagen då frågor som rättsväsendet, försvaret, landsbygden och skolan bara kan förändras på nationell nivå. Rättsväsende och försvar måste finnas där med rätt resurser för att hävda vår trygghet såväl internt som externt. Landsbygd och skola står som garanter för ett fortsatt svenskt välstånd.
Region Halland är så mycket mer än bara sjukvård. Du ska ha nära till vårdcentraler med hög tillgänglighet för planerad vård. Vi moderater vill att du ska själv få välja den vårdgivare som är bäst för dig när du behöver hjälpen. För oss är det därför självklart att du har mer inflytande och mindre krångel!
Jag vill jobba för en landsbygd där det ska gå att bo, verka och leva. För mig är det viktigt att stad och land förenas med vetskapen att de kompletterar varandra. Vi ska inte prata om ett vi-och-dom. Ett gott utbyte är grunden för ett välfungerande samhälle, där en stark svensk livsmedelsproduktion är central. Stad och land ska gå hand i hand!

Viktigaste hbtqi-politiska frågor
Det krävs mer arbete med att lyfta fram förhållandena för hbtq-personers möjligheter att få bli blodgivare, det hedersrelaterade våldet, psykisk ohälsa och suicidrisk och att kunna vara öppen på sin arbetsplats. Våra svenska grundläggande värderingar om alla människor lika värde måste omfatta alla!


MUNKEDAL

Christoffer Östling, fd Rungberg (M)
Christoffer Östling fd. Rungberg, 33 år, Kommunalråd
Plats 1, Munkedals kommunfullmäktige, Moderaterna
Plats 17, Regionfullmäktige, Valkrets Västra Götalands Norra, Moderaterna
Plats 9, Riksdagen, Valkrets Västra Götalands Norra, Moderaterna
Allmänpolitiska frågor:
För mig är arbete och näringsliv viktiga frågor. Målet måste vara att alla ska ha en sysselsättning där man känner sig behövd och är en del av ett sammanhang. Att kunna försörja sig själv är den enskilt viktigaste pusselbiten för att kunna kunna lägga resten av livspusslet. Vi vet att fyra av fem arbeten skapas av företagen och därför måste vi jobba med regelförenklingar samt se till att kommunen tillsammans med det lokala näringslivet skapar förutsättningar för tillväxt.
Viktigaste hbtqi-politiska frågor
Vi har kommit långt i Sverige när det gäller diskriminering, hot och hat men vi behöver fortsatt arbeta för ett öppet och inkluderande samhälle. Jag tror på att ännu mera arbeta med HBTQI- frågorna längre ner i åldrarna i skolor och föreningslivet. Får vi större stöd av föreningar stärks vårt civilsamhälle i stort. Jag önskar också få se en lagstiftning som möjliggör altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige.

STOCKHOLMS LÄN

Izabelle By (M)
Izabelle By, 42 år, ekonomichef
Plats 15, Täby kommunfullmäktige, Moderaterna

Viktigaste allmänpolitiska frågorna
Utan motstånd så värnar jag de svagaste i samhället, vilket gör att det är de sociala-samt personfrågorna jag ömmar mest för och därför också sitter som ledamot i just Socialnämnden och Socialutskottet. Samhället ska alltid ha ett skyddsnät för den som faktiskt behöver det men aldrig begränsa den som inte behöver för su ska alltid kunna sträva efter och kunna nå nästa nivå, oavsett var du startar.

Viktigaste hbtqi+ politiska frågorna
De två frågorna jag drivit hårdast är dels Surrogatfrågan samt blodgivning på lika villkor Så ber man mig välja en av dem så är det surrogatfrågan jag drivit längst och med störst intensitet. För mig är det självklart att vi kvinnor själva ska få avgöra om ett liv ska få växa i vår livmoder precis som att vi äger rätten att avgöra om vi inte vill det. Bekymret med dagens lagstiftning är att surrogatvärdskap inte är reglerat i lag. Det vill säga att det är inte olagligt att genomföra en surrogatprocess inom landets gräns men om man därför väljer att så göra så finns där inget stöd för den som inleder det. Det är hög tid att vi accepterar att dagens familjebildningar inte ser ut som den gjorde då lagen reglerades för att möjliggöra äggdonation – därför är det så viktigt att få surrogatvärdskap reglerat i föräldrabalken. 


Fredrik Saweståhl (M)
Fredrik Saweståhl, 44 år, före detta kommunalråd
Plats 15, riksdag Stockholms län, Moderaterna
Plats 3, region Stockholm, valkrets Ost (Nacka, Tyresö, Värmdö och Lidingö), Moderaterna

Viktigaste allmänpolitiska frågorna
– Det som är överordnat det mest i det här valet är Trygghet. Sverige befinner sig en trygghetskris. Otryggheten breder ut sig i takt med gängkriminaliteteten, förnedringsrånen, skjutningar, hatbrott och hedersvåld. Vi ser också hur fusket med svenska välfärdssystem ökar och bidrar till att göda kriminella och föda ett växande utanförskap.
Detta hänger ihop och måste bekämpas med full kraft. Det är verkligen dags att få ordning på Sverige. Vi måste ta tillbaka tryggheten och skapa ordning och reda i hela Sverige. Fler poliser, hårdare straff, avskaffade rabatter i straffsystemet, tydliga krav på människor som förebygger brott och bryter utanförskapet. Vi behöver också fokusera på ordning och reda – stoppa slöseri, fusk och välfärdskriminalitet. Vi behöver få kontroll över vilka människor som lever i Sverige och ha ordning i systemen.

Viktigaste hbtqi+ politiska frågan
– Två saker som jag menar är väldigt viktiga att lösa kommande mandatperiod är för det första att lösa frågan om surrogatmödraskap. Det måste vara tillåtet i Sverige och processen när barn föds utomlands genom surrogat måste förenklas ordentligt när familjen kommer till Sverige. För det andra måste vi förbjuda omvändelseterapi. Pinsamt att det inte redan gjorts. Det är också ett led i motverka homofobi och hedersrelaterat förtryck – två saker som måste bekämpas med kraft.


Mattias Askerson (M)

Mattias Askerson, 29, civilingenjör
Plats 3, Kommunfullmäktige Sigtuna, Moderaterna
Plats 25, Riksdagslistan Stockholms Län, Moderaterna

Viktigaste allmänpolitiska frågorna
Byta bidragslinjen mot arbetslinjen samt krossa kriminaliteten och brottsligheten.

Viktigaste hbtqi+ politiska frågan
Det är att få stopp på det hedersförtryck och våld som drabbar många HBTQ-personer samt att öka tryggheten generellt i samhället.


STOCKHOLMS STAD

Christer Mattsson (M)

Christer Mattsson, 55 år, Företagare
Plats 1, Region Stockholm, Stockholm stads krets 2 (Bromma, Kungsholmen), Moderaterna

Den viktigaste allmänpolitiska frågan är att fortsätta förbättra vården och nå kögaranti på max 30 dagar (där det nationella målet är max 90 dagar) samt hålla ordning på ekonomin för utbyggnad av tunnelbanan så att budgetramar hålls.

Den viktigaste hbtqi+-frågan är att alla ska känna sig väl bemötta och välkomna i kollektivtrafik och inom vården.


Kim Nilsson (M)

Kim Nilsson, 42 år, Accounting Operations Director
Plats 18, riksdag Stockholm stad, Moderaterna
Plats 9, Stockholms kommun, valkrets 2, Moderaterna

Viktigaste allmänpolitiska frågorna:
Skolan: Valfriheten och individen måste stå i fokus i vår svenska skoldebatt. Kontrollen över svensk skola och vårt skolresultat behöver stärkas men det får inte gå ut över formen hur en skola ska få drivas. 
Trygghet, brott och straff: Ökad trygghet där en ny kriminalpolitik är grunden för att staten ska kunna ta sitt fulla ansvar för det samhälle vi vill ha. Tryggheten är vår tids stora frihetsfråga. Jag vi särskilt lyfta brott som inriktar sig på din person, hatbrott, våld i nära relation och hedersbrott måste få större fokus på brottsoffret. 
Företagande: Företagare är grunden för såväl jobb som skatteintäkter. Regelförenkling och en mer företagarvänligt inställning hos politiken blir viktig om vi vill lösa långtidsarbetslösheten och integrationsproblemen vi har i Sverige idag.Prioritera skattemedel: Användandet av skattemedel måste ske ansvarsfullt. För att behålla legitimiteten i vårt system måste politiker alltid förvalta skattemedel med respekt. Prioriteringar måste göras och all typ av fusk måste förhindras.

Viktigaste hbtqi+ politiska frågorna:
Jag är idag förbundsordförande för Öppna Moderater och sitter i Moderaternas partistyrelse. De viktigaste HBTQ-frågorna är för mig att arbeta för att all form av diskriminering och hat och hot i samhället ska bort. För mig blir hedersfrågan extra viktig. Vi har vunnit många kamper i Sverige men ser nu hur det finns områden i vårt land där man inte kan leva öppet. Det är snarare likt situation för HBTQ-personer för 20 år sedan. Här måste vi fokusera för att det ska vara samma möjligheter i hela Sverige. 


UMEÅ

Pēteris Timofejevs (M)

Pēteris Timofejevs, 40, universitetslektor
Plats 23, Västerbotten Södra Regionvalkretsen, Moderaterna
Plats 39, Umeå kommunfullmäktige, Moderaterna

Den viktigaste allmänpolitiska frågan är också tryggheten. Tyvärr har vi under de senaste åren sett oroväckande trender även i Umeå, bl.a., bilbränder, skjutningar, ofredanden, våldtäkter och hedersförtryck. Mer än var tredje kvinna i Umeå väljer, enligt folkhälsoenkäten ”Jämlika liv”, ibland eller ofta att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Detta är en oacceptabel utveckling, och det är därför viktigt att kommunen tillsammans med socialtjänsten, polisen och civilsamhället kan vända dessa trender tidigt. Likaså är det viktigt att kommunen anställer kommunala ordningsvakter som kan komplettera polisens arbete om så behövs.

Valets viktigaste hbtqi+ politiska fråga är onekligen tryggheten. Man ska alltså kunna lita på att det är tryggt att promenera hem på natten oavsett om man går ensam eller i ett sällskap. Likaså innebär det att det ska finnas tillräckligt med poliser på offentliga platser i kommunen och att man ska kunna lita på att få hjälp av dem i fall det behövs. Man ska inte behöva dölja sin läggning eller identitet vare sig i offentligt rum eller hemma, i familjen. Man ska inte heller behöva stå ut med uppmaningar och hot från sin omgivning (familj, församling eller bekanta) att genomgå ”omvändelseterapi”.


VÄRNAMO

Tobias Pettersson (M)

Tobias Pettersson, 29, gymnasielärare, ordförande för Öppna moderater i Jönköpings län
Plats 1, Värnamo kommun, Moderaterna
Plats 3, Riksdagen, Jönköpings län, Moderaterna

Jag engagerade mig i politiken 2014 för att öka individens frihet. Friheten att kunna forma sitt eget liv och leva som den man är oavsett
kön, identitet, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning, ålder eller funktionsvariation. Regeringen har under de senaste åren sagt sig
värna hbtqi+ personer och våra livsvillkor men trotts det är det väldigt lite som har gjorts. Sverige riskerar nu att halka efter på grund
av bland annat bristande integration och utanförskap. Det finns idag platser i Sverige är människor inte tillåts hålla hand med vem de vill
eller visa en regnbågsflagga och unga hbtq-personer som växer upp under hedersförtryck är extra utsatta.
Jag tror på ett Sverige som kan mer. Ett Sverige som får någonting gjort och som är öppet och inkluderande för olikheter. Ett Sverige
som aldrig accepterar skuggsamhällen, hedersrelaterad brottslighet, homofobi eller rasism. Ett Sverige där den som behöver stöd
får hjälp i tid och där varje person kan leva öppet på arbetsplatsen, fritidsgården, i skolan, äldreboendet och i kyrkan.
I mitt och Moderaternas Sverige ska alla ha rätt att älska den man vill. Vi kompromissar aldrig om hbtqi+ personers rättigheter!


ÖREBRO

Lucas Holmberg

Lucas Holmberg, 22, restaurangbiträde
Plats 10, Kommunfullmäktige, Moderaterna
Plats 12, Regionfullmäktige Örebro-Lekeberg, Moderaterna

”Min hemstad Örebro har på många sätt varit med och skrivit historia för vår rörelse, när Sveriges första prideparad passerade rådhuset som jag hoppas få representera Örebroarna i höst. Det känns därför extra ärofullt att få representera Örebro som en ung HBTQ-person. Men mycket har hänt, de senaste åren kan man undra vad som hände med landet som stod i framkant i tryggheten och i HBTQI-reformerna. Landet där nu otryggheten brer ut sig och där vi blir omsprunga när vår regering står passiva i HBTQ-politiken.

Trots över 50 år sedans de historiska stegen togs i Örebro, tror fortfarande vissa att min läggning kan botas, och familjer skickar iväg unga människor likt mig på hemska omvandlingsterapier, för att omvända deras sexualitet. Att det inte förbjudits ännu är galet jag hoppas att det blir förbud på omvandligsterapi efter den 11 september. 

Men även 50 år efter att vår första parad gick på Örebros gator är fortfarande inte alla trygga i vår stad. Tryggheten blir avgörande detta val, vi  örebroare måste vara en föregångare igen och trygga vår stad, även för HBTQI-personer. Ingen gata ska vara en no-go zon för ett regnbågspar i Örebro.”

 


SOCIALDEMOKRATERNA

ALINGSÅS

Johan Larsson Utter
Johan Larsson Utter, 40, undersköterska
Plats 45,  Alingsås kommunfullmäktige, Socialdemokraterna
Viktiga allmänpolitiska frågor för mig är miljön, sjukvården, social hållbarhet, diskriminering och jämställdhet.
Viktiga hbtqi+ politiska frågor för mig är att jobba för att man ska få vara den man är och kunna leva som den man är utan hot om trakasserier och förföljelse i sitt liv.
Jobbar för en vård där man ska kunna våga vara den man är på sjukhuset och att vårdpersonal jobbar för en fortsatt öppen och tolerant vård utan fördomar då man är i en såpass utsatt situation inte ska behöva uppleva trakasserier.

BORÅS

Benjamin Olofsson (S)

Benjamin Olofsson, 19 år, student
Plats 11, Borås kommunfullmäktige, Socialdemokraterna

När det kommer till allmän politik är min viktigaste fråga att vi förbjuder vinster i skolor. Jag har själv upplevt vad som händer när företag tillåts driva skolor. Pengar som ska gå till elever går istället till ägarna. Så kan det inte vara. Pengarna ska satsas på eleverna och deras utbildning. Utbildningen är ju trots allt vad skolorna är till för.

För mig är den viktigaste HBTQI+ frågan att alla ska ha rätt att donera blod oavsett ens sexualitet. Jag ser det både som absurt och diskriminerande att homosexuella inte får donera blod som olikkönade par. Att ha blod tillgängligt kan rädda folks liv och då är det självklart att fler måste kunna få donera sitt blod. Samma regler ska gälla för alla oavsett kön.


GÖTEBORG

Petr Chadraba (S)

Petr Chadraba, 43 år, Kommunikationsstrateg
Plats 66, Regionfullmäktige, Göteborgs kommun, Socialdemokraterna

För mig som nysvensk och hbtqi+ person är det viktigt att välfärden ska finnas till för och styras av svenska folket, och att den ska bli inkluderande. Riskkapitalister, främmande makt eller religiösa extremister gör den dyr och svårtillgänglig, vilket spär på segregationen. Socialdemokraterna SKA TA TILLBAKA KONTROLLEN ÖVER VÄLFÄRDEN och våra gemensamma skattepengar ska gå till elever, lärare, patienter och undersköterskor. Så ska vi få en inkluderande välfärd för dig och mig.


NORRBOTTEN

Carina Strömbäck (S)

Carina Strömbäck, 57, socionom (familjehemssekreterare)
Plats 33, Regionfullmäktige, Socialdemokraterna

Viktigaste allmänpolitiska frågan är att alla, oavsett ålder, ska ha tillgång till Folktandvård-även förebyggande tandvård och att Frisktandvårdsförsäkringen återinförs i Region Norrbotten.
Det är också viktigt att förstärka BUP då vi idag har barn och ungdomar som blir nekad kontakt trots att de har behov. Det är också allt för lång väntetid för den som beviljats kontakt.
Min viktigaste hbtqi+politiska fråga för Region Norrbotten är att en mansmottagning inrättas i Region Norrbotten och att hälso- och sjukvårdspersonalen utbildas om hbtqi+ för att bättre möta behoven och ha insikt och förståelse när man söker hjälp och vård. (Idag har man inte kunskap i dessa frågor men hävdar att man har kunskap. Verkligheten visar något annat)

SKELLEFTEÅ

Fredrik Stenberg (S)

Fredrik Stenberg, 34, enhetschef
Plats 5, Riksdagen, Västerbotten, Socialdemokraterna
Plats 3, Kommunfullmäktige, Skellefteå Norra lista, Socialdemokraterna

Viktigaste allmänpolitiska frågorna
Att använda samhällets gemensamma resurser för att stärka människors möjligheter och trygghet. Det är bara med en bred välfärdspolitik det kan genomföras.

Viktigaste hbtqi+ politiska frågan
Att alla människor ska få vara sig själv och få manifestera just det. Hot mot detta finns ibland inom familj och i lokalsamhället men just nu är det största hotet för människor som oss Sverigedemokraterna i regeringsställning. För övrigt borde riskbedömningen över vilka som får lämna blod inte baseras på sexuell läggning.


STOCKHOLMS LÄN

Victor Harju (S)

Victor Harju, 31, kommunikatör
Plats 2, Regionfullmäktige, Valkrets Nordväst, Socialdemokraterna
(I regionvalet går det att kryssa kandidat i alla valkretsar genom att skriva namnet på en blå partivalsedel), Socialdemokraterna

Viktigaste allmänpolitiska frågorna
1. Du ska alltid lita på att vården finns där när du behöver den, är trygg och möter dig utan fördomar.
2. Att sjukhusen ges mer resurser för att skapa fler vårdplatser, bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen och minska väntetiden på akuten.
3. Att bygga mer tunnelbana – och se till att både tunnelbana och pendeltåg går på nätterna.

Viktigaste hbtqi+ politiska frågan
Venhälsan måste räddas och utvecklas. Mottagningen har varit hotad av sammanslagning eller uppdelning flera gånger. Jag och sossarna vill ge mer pengar till venhälsan för att återinföra drop-in-tiderna och ge fler tillgång till PrEP. Vi vill göra Venhälsan till ett kunskapscentrum för bland annat HIV så att de kan ge stöd till andra delar av vården – för att minska stigmatiseringen och öka kunskapen.


STOCKHOLM STAD

Emilia Wikström Melin (S)

Emilia Wikström Melin, 36 år, Facklig utredare
Plats 7, Regionfullmäktige Stockholm, valkrets 5 –sydväst, Socialdemokraterna

Min viktigaste allmänpolitisk fråga handlar om jämlikhet. Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna lita på att samhället finns där för dig när du behöver. Det handlar om att alla barn ska ha rätt till en likvärdig skolgång, att du ska ha tillgång till en likvärdig vård oavsett var du bor i landet. Det handlar också om att vi ska ha ett socialförsäkringssystem som täcker upp när en blir sjukskriven eller arbetslös. Och framförallt handlar det om varje människas rätt och möjlighet att leva sitt liv tryggt oavsett till exempel sexuell läggning, könsidentitet/uttryck eller etnisk tillhörighet.

Som kandidat till regionfullmäktige vill jag lyfta tillgången till vård för hbtq-personer. Det handlar om att personalen som arbetar inom vården måste få bättre kunskaper kring hbtq men även vilket bemötande du får som hbtq-person i kontakt med vården. Ingen ska behöva tveka att söka vård på grund av rädsla för dåligt bemötande eller dålig kunskap hos vårdpersonalen. Mer konkreta exempel på saker som jag vill driva är att köerna till transvården måste kortas och att ven-hälsan i Stockholm stärks upp.


Emelie Stark (S)

Emelie Stark, 32, ingenjör
Plats 44, riksdagen Stockholms kommun, Socialdemokraterna
Plats 8, kommunfullmäktige, valkrets 6, Socialdemokraterna

Viktigaste allmänpolitiska frågorna
Vi behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Rent praktiskt betyder det att vi bland annat behöver låta kommuner få styra över etablering av skolor i kommunen, vi behöver förbjuda religiösa friskolor och sätta stopp för vinstuttag ur skolor. Skattepengar ska inte få läcka på bekostnad av barns skolgång och framtidsmöjligheter. Vårt samhälle blir starkare när våra gemensamma skattepengar får gå till verksamheten istället för företagarnas fickor. Det är inte rocket science.
Viktigaste hbtqi+ politiska frågan
Som internationell ledare i HBT-Socialdemokrater ser jag att det är otroligt viktigt att Sverige fortsatt är en stark röst för mänskliga rättigheter. När högerkonservativa vindar blåser kallt i världen och utvecklingen i flera länder går bakåt i tiden, då behöver vi stå upp för en feministisk utrikespolitik för hbtqi+rättigheter. När stater förtrycker sitt folk ska ekonomiska bistånd istället gå till att stötta människorättsorganisationer. Nationellt behöver vi stärka polisens arbete mot hatbrott och förbjuda rasistiska och nazistiska organisationer.

Hector Lopez (S)
Hector Lopez, 39, grundskolelärare
Plats 9, Stockholms kommunfullmäktige, Valkrets 2, Bromma-Kungsholmen, Socialdemokraterna

Viktigaste hbtqi+ politiska frågan/orna
För mig är det viktigt att vi satsar på att jobba mer normkritiskt i skolan och i barn och ungdomsriktade institutioner och föreningar. Arbetet måste göras mer strukturerat och kontinuerligt både lokalt men också på nationell nivå. Detta gör att vi skapar en mer accepterande miljö för våra unga. Det behövs också mer kunskap, speciellt inom vården om hbtq+ frågor. Därför är det viktigt med ett kunskapscentrum som kartlägger och skapar en handlingsplan för att förbättra hbtq+ personers mående och vård.

Viktigaste allmänpolitiska frågorna
För mig är det även viktigt alla arbetare i Sverige går till jobbet utan att riskera att bränna ut sig. Det tjänar ingen på. Därför måste facken stärkas. Bland annat genom att göra hela fackens medlemsavgift avdragsgill. Företagen medlemskap i Svensk Näringsliv är avdragsgill. Det ska inte kosta extra att organisera sig för arbetare. Dessutom måste vi kräva att alla företag som är skattefinansierade tecknar kollektivavtal. Det är inte acceptabelt att till exempel skolor inte innefattas av kollektivavtal.
En annan viktig fråga är fattigdomen som sprider ut sig i vårt land. De som drabbas hårdast är barnen och ungdomarna. Vi måste kvalitetsäkra skolan. Idag styrs skolan av pengar och inte av kvalitet eller pedagogiska val.  Det måste vi ändra på.  Alla barn ska även ha goda möjligheter till en värdefull fritid genom till exempel att skolan samarbetar med idrottsföreningar och kulturskolan. De senaste åren har borgliga kommunpolitiker dragit ner på bidrag som är riktade till barn och ungdomsverksamheter, vilket får ödesdigra konsekvenser för våra barn och unga.


David Persson (S)

David Persson, 27 år, Kommunikatör 
Plats 12, Regionfullmäktige, Valkrets Stockholms stad, Yttre västerort, Socialdemokraterna

Viktigaste allmänpolitiska frågorna
Att oavsett var i landet ska du kunna lita på välfärden. Att vårdcentralerna får tillräckligt med resurser för att kunna klara av sina uppdrag, även i politiskt eftersatta områden.
Viktigaste hbtqi+ politiska frågan
I Region Stockholm handlar det om att stärka finansieringen av Venhälsan. Nationellt handlar det om att få till en modern könstillhörighetslag.

Carl Housten (S)

Carl Housten, 23, student, f.d. chefredaktör
Plats 16, Stockholms kommunfullmäktige, Valkrets 5, Västra Söderort, Socialdemokraterna

Viktigaste allmänpolitiska frågorna: Kultur, klimat och jämställdhet

Viktigaste hbtqi+ politiska frågan: Könsneutrala personnummer


Joel Andersson (S)
Joel Andreasson, 25, Student
Plats 19, Kommunfullmäktige Stockholm, valkrets 3, Socialdemokraterna
Viktigaste allmänpolitiska frågorna
Vi behöver stärka den svenska psykiatrin. De långa köerna och utredningstiderna är inte värdigt ett välfärdsland. Vi bör titta på vad Norge gjorde när de reformerade sin psykiatri med ”Opptrappningsplan for psykisk helse 1999–2006”.

Viktigaste hbtqi+ politiska frågorna

För mig är det av yttersta vikt att min sexuella läggning inte ska vara ett hinder för mig att leva så som jag vill. För mig och många andra homosexuella män är barn och att bilda familj väldigt viktigt. Därför är min viktigaste hbtq-fråga altruistiskt värdmödraskap. I stället för att både behöva betala och att riskera att exploatera fattiga kvinnor bör det vara tillåtet för en välvillig kvinna här i Sverige, utan att bli betald, ha rätt att bära någon annans barn.

SÖDERMANLAND

Hans Ekström, 64, Riksdagsledamot
Plats 3, Riksdagslista Södermanland Socialdemokraterna

Viktigaste allmänpolitiska frågorna: Jag brinner för familjefrågor, t.ex att barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare. Något jag har personlig erfarenhet kring i mitt eget liv. Man ska kunna skapa sin familj bortom den klassiska kärnfamiljsnormen.
Viktigaste hbtqi+ politiska frågan: Segregationen, vinsterna i skolan och vår tids stora ödesfråga; klimatet.

ÖREBRO

Jan-Eric Norman (S)

Jan-Eric Norman, 58, föreläsare
Plats 69, Kommunfullmäktige, Valkrets Örebro Norra, Socialdemokraterna

Viktigaste allmänpolitiska frågorna
En av de viktigaste frågan är för mig ett korrekt bemötande i vård och omsorg och att äldrevården ska bli mer öppna för att det finns HBTQI personer

Viktigaste hbtqi+ politiska frågan
Den viktigaste frågan är för mig att man ska kunna få vara den man är och vill utan att någon lägger sig i. En annan fråga är trygghet och säkerhet för alla men i synnerhet HBTQI+ personer


VÄNSTERPARTIET

BENGTSFORS

Funny Livdotter (V)

Funny Livdotter, 34 år, konstnär, kommunikatör och grundare till Homografiska Museet. 
Plats 4, Kommunfullmäktige Bengtsfors, Vänsterpartiet

Viktiga allmänpolitiska frågor
Stärka konst och kulturens roll på landsbygden. Jag tror på ett inkluderande samhälle, och det kan inte ske utan att inkludera en mångfald av invånare i samtalet och ta deras synpunkter och åsikter på allvar.
Viktiga hbtqi-politiska frågor
Det är viktigt att det finns öppna, toleranta och inkluderande ”allmänningar” – med det menar jag offentliga rum och platser – och det är otroligt viktigt på landsbygden där det finns mindre val och tillgång till caféer, klubbar, och andra platser att mötas på och ta del av. Jag skulle vilja se ett aktivt deltagande från alla Dalslands kommuner i West Pride, skapa större förståelse i kommunen hur vi kan stärka och hjälpa queera/hbtqia+ personer och att Bengtsfors Kommun ska bli en fristadskommun för konstnärer på flykt (läs mer på Icorn.org)

DALARNA

Tommy Håkansson, 51, mentalskötare och jordbrukare
Plats 9, Kommunfullmäktige Ludvika kommun, Vänsterpartiet
Plats 9, Riksdagslistan Gotland
Jag kommer driva frågorna om att lämna blod  för hbtq personer samt att hbtq certifiera region Dalarna.

GOTLAND

Annamaria Bauer (V)
Annamaria Bauer, 58, ombudsperson
Plats 5, Kommunfullmäktige, Vänsterpartiet
Plats 4, Riksdagslistan Gotland, Vänsterpartiet
Viktiga allmänpolitiska frågor
Investeringar för klimat och miljö, Satsningar på förebyggande arbete inom skola vård, omsorg, Bättre att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna
Viktiga hbtqi-politiska frågor
Hårdare krav inom vård och skola när det gäller inkludering och bemötande. Satsningar på arbetet mot hatbrott och våld i nära relation.

Jonny Larsson (V)
Jonny Larsson, 54, sjuksköterska
Plats 19, Kommunfullmäktige, Vänsterpartiet
Min viktigaste fråga är att stoppa mobbning i skolorna, det är inte helt enkelt i landsbygden forfarande. Att vara en förebild så att andra vågar ta steget.
Mot diskriminering i arbetslivet och ökad tolerans för transpersoner.
Jobba för att transvården blir bättre, med psykosocialt stöd.

GÖTEBORG

Bettan Andersson (V)

Bettan Andersson, 58, behandlingsassistent/samordnare på HVB hem
Plats 2, Kommunfullmäktigelistan i Göteborg, Vänsterpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågorna:
Att vi ska känna oss trygga med att vi har en välfärd vi kan lita på och att vinstintressen ska bort. En pension att leva på.  Att klimatfrågorna lyfts högre på agendan. Och frågan om Mänskliga rättigheter som kommit allt längre ner på den politiska dagordningen.

Viktiga HBTQI frågor
Att inte SD får makt och inflytande.  Att de som jobbar inom Göteborgskommun ska ha ett normmedvetet arbetssätt och att vi fullföljer beslut om äldreboende för HBTQI personer. På riksplan att vi säkrar asylrätt för HBTQI personer samt möjligheten att ha  fler vårdnadshavare än 2.


Johan Zandin (V)
Johan Zandin, 46, programmerare
Plats 10, Kommunfullmäktige Göteborg, Vänsterpartiet
Viktigaste allmänpolitiska frågor
1. Fler anställda i skola, vård, äldreomsorg och socialtjänst.
2. En klimat-omställning med mer vindkraft, järnväg, elfordon, fossilfritt stål och kraftigt sänkta priser på el och kollektivtrafik.
3. Bygg bort bostadsbristen med billiga hyresrätter.
Viktigaste hbtqi+politiska frågor
1. Bekämpa homofobi och transfobi
2. Försvara HBTQI+personers rätt till asyl
3. Förkorta väntetiderna i transvården

Håkan Eriksson (V)

Håkan Eriksson, 37 år, handläggare
Plats 12, kommunfullmäktige Göteborg, Vänsterpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågor
Ta tillbaka kontrollen över och tillföra mer resurser till välfärden, bygg ut kollektivtrafiken och halvera biljettpriserna, bygg bort bostadsbristen och stoppa alla ombildningar, påbörja införandet av sex timmars arbetsdag

Viktigaste hbtqi-politiska frågor
Trygghet: Försvara och stärk rätten till asyl för hbtq-flyktingar. Stärk arbetet mot hatbrott. Mer resurser till jourer för personer som utsätts för våld i samkönade nära relationer.
Lagstiftning: Gör familjerätten jämlik och förbättra lagstiftningen kring kön. Ex gör det möjligt att vara fler än två vårdnadshavare, gör ändring av juridiskt kön till ett administrativt förfarande, inför ett tredje juridiskt kön och samt avskaffa åldersgränserna för ändring av juridiskt kön och medicinsk könskorrigering.
Välfärd: Vi måste ställa hårdare krav på vården, skolan och samhället i stort. Om skolan ska vara en trygg miljö för alla måste vi ha mindre skolgrupper, fler kuratorer, resurser för uppdaterade läromedel etc. Det räcker inte att bara prata om vården för transpersoner, vi måste också skjuta till resurser för att bygga ut vården och korta köerna. Samhället måste bli mycket bättre på att möta och inkludera transpersoner.
Bostad: Bygg fler bostäder för en mångfald av familjekonstellationer och behov – bygg inte bara utifrån den klassiska kärnfamiljen.


Gus Kaage

Gustav Kaage, 64, PR & kommunikation
Plats 15, regionfullmäktige Västra Götalands län, Vänsterpartiet

Viktigaste sakfrågan du tänker driva?
En kraftfull satsning på en rättvis och hållbar klimatomställning, bort från den ekonomiska politikens slöseri. En jämlik sjukvård som ges efter behov och där vårdpersonalen får bättre arbetsvillkor. Vård, skola och omsorg ska inte vara en marknadsplats för riskkapitalister. 

Vilka hbtqi-frågor du kommer att arbeta för under mandatperioden?
Korta köerna till den könsbekräftande vården och förstärkt omhändertagandet av dom som idag får vänta på vård och behandling. Stoppa inskränkningarna av transpersoners rätt till vård. Förbud mot omvändelseterapi. Håll rasisterna och homofoberna i SD borta från regeringsmakten. Säkra tryggheten för HBT-personer som flyr för sina liv.


SALA

Johanna Ritvadotter (V)
Johanna Ritvadotter, 52 år, gruppledare Vänsterpartiet Region Västmanland
Plats 1 kommunfullmäktigelistan Sala, Vänsterpartiet
plats 8 listan till regionfullmäktige Västmanland, Vänsterpartiet
Plats 7 riksdagslistan Västmanland, Vänsterpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågorna: 
Att vi ska känna oss trygga med att vi har en välfärd vi kan lita på och att vinstintressen ska bort därur. Att arbeta förebyggande med såväl fysisk som psykisk hälsa. Att klimatfrågorna lyfts högre på agendan. Att personal inom både kommun och region har goda arbetsvillkor och arbetsmiljö. Att arbete med att införa 6 timmars arbetsdag inleds.

Viktigaste hbtqi-politiska frågorna:
Att öka HBTQI-kompetensen och normkritiskt tänkande inom kommun och region, såväl hos personal som förtroendevalda. Att stärka transpersoners rätt till vård, korta köerna till könsbekräftande vården och följ upp dem som väntar på den. Att föra en dialog med HBTQI-personer och organisationer. Nationellt: att kunna vara fler än två vårdnadshavare.


STOCKHOLM

Jonas Lindberg
Jonas Lindberg, 39, specialistsjuksköterska i intensivvård 
Plats 1, Regionfullmäktige Stockholm, valkrets Liljeholmen/Hägersten, Vänsterpartiet
Viktigaste sakfrågan du tänker driva?
En jämlik sjukvård som ges efter behov och där vårdpersonalen får bättre arbetsvillkor. Då får vi också en bättre sjukvård. Sverige behöver fler vårdplatser och fler läkare och sjuksköterskor på våra sjukhus och vårdcentraler.
Vilka hbtqi-frågor du kommer att arbeta för under mandatperioden?

Korta köerna till den könsbekräftande vården och förstärkt omhändertagandet av dom som idag får vänta på vård och behandling. Stoppa inskränkningarna av transpersoners rätt till vård.


Tobias Johansson (V)

Tobias Johansson, 43, Kanslichef Vänsterpartiet Region Stockholm
Plats 7, Kommunfullmäktigelistan Stockholm stad, Vänsterpartiet

Viktigaste sakfrågan du tänker driva?
Att de skillnader i hälsa, levnadsvanor och livsvillkor som syns mellan både män och kvinnor, och mellan olika socioekonomiska grupper, ska minska.

Vilka hbtqi-frågor du kommer att arbeta för under mandatperioden?
Staden ska arbeta mer aktivt för att förbättra hbtqi-personer levnadsvillkor och motverka diskriminering. Bland annat ska Stockholm stad erbjuda fler mötesplatser och alla stadens idrotts- och friluftsanläggningar ska ha tillgång till flexi-omklädningsrum


UPPSALA

Ilona Szatmári Waldau (V)

Ilona Szatmári Waldau, 59, riksdagsledamot
1:a plats på riksdagslistan Uppsala län, Vänsterpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågor
Klimatomställning är den i särklass viktigaste frågan men det krävs också en omfördelning av resurser i samhället så att välfärden kan stärkas och klyftorna minskas. Vi måste också stoppa marknadsskolan och vinstjakten i vård och omsorg.

Viktigaste hbtqi-politiska frågor
En modern translag där bl.a. det juridiska könet blir just en juridiskt fråga för den enskilda att avgöra, utan medicinska bedömningar. Möjligheten för fler än två att vara vårdnadshavare är också en viktigt fråga att driva i riksdagen.


Artemis Lundmarker (V)

Artemis Lumarker, 24 år, studerande, juristprogrammet Uppsala
Plats 6, Uppsala kommun, Vänsterpartiet
Plats 19, Region Uppsala mellersta kretsen, Vänsterpartiet
Plats 14, Riksdagen Uppsala län, Vänsterpartiet

Viktigaste allmänpolitiska frågan:
Det viktigaste att göra nu är att värna elevers utbildning genom att avskaffa marknadsskolan. Rovgiriga företag ska inte berika sig på skattepengar. Vinsterna behöver istället gå till satsningar på fler lärare och stärkt elevhälsa!

Viktigaste HBTQ-fråga:
Sverige ska införa ett tredje juridiskt kön för att inkludera fler!


ÖSTHAMMAR

Anders Hedberg Magnusson
Anders Hedberg Magnusson, 40 år, egenföretagare
Plats 1, Kommunfullmäktige i Östhammar, Vänsterpartiet
Allmänpolitiska frågor.
Våldsförebyggande arbete i skolan, kompetensförsörjning i kommunens verksamhet, klimatet och hållbarhet
Viktigaste hbtqi+ politiska frågan
Transpersoners rätt till vård och det ökande hatet mot transpersoner. Normkritiskt arbete i skolan. En ny könstillhörighetslag.

Jessika Möller (V)
Jessika Möller, 48, Särskilt kvalificerad kontaktperson samt behandlingsassistent på hvb-hem
Plats 4, Kommunfullmäktige Östhammar, Vänsterpartiet
Viktigaste valfrågorna för mig är jämställdhet, rätten att älska den man vill, bred och inklusiv sexualkunskap i skolor, mänskliga rättigheter och självklar asyl för människor inom hbtqi-spektrat.

LOKALA PARTIER:


Västra Initiativet/Sollefteå

Rasmus Johansson (Västra partiet)

Rasmus Johansson, 30, egenföretagare
Plats 11, Kommunfullmäktige

Jag brinner framförallt för landsbygdsfrågor, tillgång till grundläggande medborgarrättigheter och service även på landsbygden. Lokalt inflytande i samhällsviktiga frågor och det egna samhällets utveckling. Även självförsörjning och lokal/närproducerad mat och att förenkla regler kring livsmedelsproduktion och möjliggöra en utveckling inom branschen och att öka förståelsen för var vår mat kommer ifrån är hjärtefrågor jag arbetar för.
För mig är den största och viktigaste hbtqi+ politiska frågan alla människors lika värde. Att alla människors ska ha rätt att vara sig själv, och känna sig accepterade och respekterade i samhället. För detta krävs ett stort socialt arbete inom fler områden i samhället såväl som föreningsliv, arbetsliv och inom politiken.
Anser också att vi måste ta oss förbi förlegade stereotyper som fortsätter prägla hbtqi+ personers vardag och även faktiskt påverkar viktiga funktioner i samhället (så som frågor som driva av bl.a. Regnbågsblod)