Under fredagen meddelade Region Stockholm att vaccinationer mot apkoppor nu kommer att ges i förebyggande syfte. Tidigare har det endast getts till personer som kommit i mycket nära kontakt med någon som insjuknat med apkoppor.

Vaccination ges till den som blir kontaktad av vården via Alltid öppet-appen, sms eller telefon.

– Region Stockholm har som mål att alla individer som riskerar att drabbas av apkoppor ska erbjudas vaccinering.  I nuläget är vaccintillgången begränsad, så vi prioriterar utifrån medicinska behov och riktlinjer.  Men vi ser fram emot att kunna bredda erbjudandet till fler, så snart tillgången på vaccin är bättre, säger Elda Sparrelid chefläkare, Region Stockholm i ett pressmeddelande.

Prioriterad grupp är män som har sex med män med många sexuella kontakter och som har andra medicinska komplikationer som riskerar försvåra en apkopps-infektion.. Därefter prioriteras ”män som har sex med män och som lever med hiv eller som får förebyggande behandling mot hiv och som har många sexuella kontakter.” Dagens prioriterade grupp, de som kommit i mycket nära kontakt med personer som insjuknat i apkoppor, kommer fortsatt vara prioriterade. I de fallen blir de som erbjuds vaccin kontaktade genom smittskyddet.

– De som kontaktas av smittspårare erbjuds vaccination med en eller två doser, utifrån en medicinsk bedömning. Vaccinet är i dessa fall mest effektivt om det ges inom fyra dagar från smittotillfället, men kan i vissa fall ges upp till 14 dagar efteråt, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

På Venhälsans mottagning är man glada över beslutet.
– Regionen har inspirerats av hur Danmark prioriterat, säger överläkare Finn Filén till QX och lägger till att det är en bra och nödvändig prioritering som inte kan bli 100 % ”rättvis”.

Definitionen av vilka som har ”många sexuella kontakter” kommer enligt regionens rekommendationer utgå från personer som har haft någon sexuellt överförbara sjukdomar senaste halvåret liksom personer som går på PrEP.
– Vi vill gärna vaccinera alla, säger Finn Filén, men i dagsläget räcker inte det vaccin vi har.

Finn Filén riktar även via QX en vädjan om tålamod.
– Det har varit lite pressat på Venhälsan. Folk har ringt så pass mycket att det blivit svårarbetat för vår personal. Så lite arbetsro är bra om vi får, säger han och försäkrar att om man ”ingår i de prioriterade grupperna så skall man inte oroa sig, vi kommer att ta kontakt först och främst via Alltid öppet-appen.”

– Trots att det finns mycket begränsad tillgång till vaccin har nu personer i riskgrupper möjlighet att vaccinera sig, säger Sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L)  till QX. Det är ett glädjande besked som kommer att hjälpa individer att slippa drabbas av plågsam sjukdom.

Hittills har 115 personer som insjuknat i apkoppor registrerats i Stockholm.