Sverigedemokraterna har fått ordförandeposter i fyra centrala utskott i riksdagen. Richard Jomshof (kanske mest känd inom regnbågsvärlden för att ha hävdat att transpersoner som inte tvångssteriliseras vid könskorrigering är en ”freakshow”) blir ordförande i justitieutskottet, vilket offentliggjordes i lördags.

I en intervju med Arbetet som publicerades i morse får Jomshof svara på frågor om diskrimineringslagen som han vill ska avskaffas.

Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

”Det är redan så idag att du inte får behandla människor på ett visst sätt. Om du då har en diskrimineringslag som endast pekar ut vissa diskrimineringsgrunder så exkluderar man andra” säger Jomshof till Arbetet.

Hans uttalande går i linje med partiet. Enligt Sverigedemokraternas ståndpunkt ska de sju diskrimineringsgrunderna som gäller i Sverige avskaffas och ersättas med ”otillbehörlig särbehandling”. Enligt SD:s hemsida verkar det också vara ett alternativ att lägga till en diskrimineringsgrund i lagen: Politisk uppfattning. De vill också se ett tillägg där ”ingen får särbehandlas eller diskrimineras på grund av att denne betraktas av sig själv eller av andra som svensk”.

Övriga ordförandeposter som SD nu fått genom sin överenskommelse med högerblocket är arbetsmarknadsutskottet, näringsutskottet och utrikesutskottet.