RFSL tycker att asylsökande hbtq-personer behandlas illa av Migrationsverket och migrationsdomstolarna.
– Det sker rättsosäkra prövningar och många gånger misstros de asylsökande. För att visa vad vi är kritiska till har vi nu kommit med en rapport om asylsökande från Uganda, säger Stig-Åke Petersson, som har arbetat med hbt-flyktingar i mer än 30 år.

I Uganda är homosexuella handlingar kriminellt. Dessutom kan en lag som försvårar för hbtq-personer, och i värsta fall straffar dem med döden, komma att införas.

Stig Åke Petersson har i rapporten granskat 58 fall, där personer sökt asyl med hänvisning till sin läggning, men fått avslag. Fem av personerna fick uppehållstillstånd och tre återförvisades till Migrationsverket.
– En betydligt högre andel borde fått stanna. Det verkar som om Migrationsverket och domstolarna inte har koll på hur det är att vara homosexuell i Uganda. Det finns exempel i rapporten där domstolen inte anser det trovärdigt att man har sex med någon av samma kön i ett homofobiskt land, på grund av riskerna. Det är som om man inte skulle vara kristen i ett muslimskt land.

I rapporten har ärenden som överklagats till Migrationsdomstolen granskats och alltså inte de fall där de asylsökande fått uppehållstillstånd av Migrationsverket.
– Under perioden januari till och med maj 2013 beviljades 63 procent av de asylsökande från Uganda uppehållstillstånd. Det är mer än genomsnittet, säger Carl Bexelius, biträdande rättschef på Migrationsverket.

Han menar att det är svårt att bedöma fall där sexuell läggning anges som asylskäl.
– Läggning handlar om en persons identitet och det är ett asylskäl som i de flesta fall saknar bevisning.

RFSL kritiserar era och domstolarnas trovärdighetsbedömningar. Vad säger du om det?
– Jag tror att det tidigare funnits en tendens att bedöma fall som icke trovärdiga när skäl framförts först efter att den sökande fått avslag.

Hur gör ni för att ta reda på hur det är att leva som homosexuell i Uganda?
– Eftersom homosexuella är en betydande andel av de asylsökande är det väl dokumenterat i vår rätts- och landdatabas, Lifos. Migrationsverket har under 2013 tagit fram ännu mer information om hbt-personer och verket genomför utredningsresor till olika länder. Dessutom utbildar vi nu våra 21 experter.

Stig-Åke Petersson tycker inte att det görs tillräckligt.
– Jag är inte säker på att några experter kommer att ändra situationen. Det är ju bara en titel. Men Migrationsverket erkänner ju att hanteringen av hbtq-personer är bristfällig i och med att de utlyser experter. Det är viktigt att prövningarna är rättssäkra. Det kan handla om liv och död.

Stig-Åke Petersson