Vid ne högtid den 11 november vid Högskolan Väst i Trollhättan, utsågs fotografen och konstnären Elisabeth Ohlson till Hedersdoktor.

I motiveringen till utnämnandet står det ”att hon på ett unikt sätt har bidragit till Högskolan Västs inkluderande arbete med att aktivt verka för att öka normmedvetenheten i samhället och medvetandegöra vilka konsekvenser normer får för jämlikheten i samhället. Ohlson är känd för sin ifrågasättande konst. Genom sin konstnärliga gärning har Elisabeth Ohlson starkt bidragit till att studenter från Högskolan Väst i sina kommande professioner har en normkritisk medvetenhet och ett normkritiskt förhållningssätt.

Till P4 Väst säger Ohlson i en kommentar att hon är stolt att ha blivit utsedd till hedersdoktor.

– Det bekräftar att jag har gjort något bra, sa hon bland annat.

Till hedersdoktorer utses de ”som gjort insatser som har eller har haft stor betydelse för Högskolan Väst”.