Liberalerna i Stockholm har satt i rutin att lusläsa Sverigedemokraterna Stockholms budgetar. Detta efter att de uppmärksammat att SD till skillnad från övriga partier inte inkluderat termen ”mänskliga rättigheter”. När SD Stockholm lade fram sin senaste budget fanns termen dock med i ett sammanhang.

”Säkerställ att samtliga skolor följer de mänskliga rättigheterna, Agenda 2030 samt avvecklar de normkritiska och genuspedagogiska satsningarna så som HBTQ-certifiering” står det i budgetförslaget för 2023.

Liberalernas borgarråd Jan Jönsson ”oroas” av förslaget som han menar på sikt skulle få allvarliga konsekvenser.

– Dels är det väldigt märkligt att den enda gången som Sverigedemokraterna överhuvudtaget går in på hbtq+området och mänskliga rättigheter är när de tycker att arbetet ska avvecklas. Både med hbtqi-diplomeringarna och hela arbetet med genus och normkritik. Det är oroväckande men inte heller överraskande då vi ju har sett hur SD i många andra kommuner arbetar med att inskränka hbtq+personers rättigheter och möjligheter att leva och synas i offentliga miljöer.

”Våldsverkande gäng har sin grund i destruktiva mansnormer”

Vidare tar Jönsson upp Sölvesborgs ökända flaggpolicy som satte stopp för Prideflaggan på kommunala byggnader, motstånd till sagostunder med dragqueens på bibliotek och Bollnäs ickebinära Lucia som inte fick lussa i kommunhuset eftersom hen var ickebinär.

– Genusmedveten undervisning i förskolor och skolor är numera inlyft i läroplanen. Att avveckla det vore att förneka barn, ungdomar och deras föräldrar möjlighet att mötas i tolerans och att man har en självklar plats i Stockholms skolor – oavsett vad man har för sexuell läggning, identitet eller vilken typ av familjekonstellation man kommer ifrån.

Jan Jönsson (L)

Under ”normkritiska satsningar” som SD föreslår att avveckla inkluderas många olika initiativ som nu verkar i huvudstadens skolor. Till exempel mentorsprogrammet MVP som arbetar för att stoppa och förebygga mäns och killars våld genom att ”inspirera unga till ledarskap och att vara positiva förebilder för andra genom att stå upp mot våld och kränkningar i vardagen”.

– Man har sett att våld på samhällsnivå, i offentliga miljöer och i många av de våldsverkande gängen har sin grund i just destruktiva mansnormer. Om dessa normer får växa fritt från ung ålder blir det ännu mer aktivt i samhället. Det skulle inte gå att fortsätta med det här viktiga förebyggande arbetet om SD fick sin vilja igenom, konstaterar Jönsson.

Nästa steg tror Jönsson är att inskränka rättigheter

Vad tror du skulle hända om dessa satsningar upphörde? 

– På kort sikt skulle det säkert inte synas någon stor skillnad. Men jag ser det som ett första steg. Man börjar med att säga att vi ska jobba med jämställdhet och att det är viktigt, men samtidigt ska vi inte jobba aktivt med de normer som bygger ett jämställt samhälle. Och vi ska inte heller jobba med hbtqi-diplomering för de frågorna angår inte barn, det är argumenten som vi hör från SD. Men börjar man där så kommer också värderingarna så småningom förändra sig i verksamheterna. Då kan man ta nästa steg vilket är att inskränka rättigheter.

Vidare lyfter Jönsson ett exempel på aborträtten i USA, som för bara några år sedan sågs som en självklarhet och som nu är undanröjt.

– Jag är oroad. Det är på så många fronter både i Sverige och internationellt där rättigheter angrips och backar tillbaka. Är vi inte vaksamma på varje litet steg i den riktningen så hamnar vi snart där själva, och får våra rättigheter inskränka. Man kan lätt avfärda sådant här som småsaker, men om vi inte ser de små stegen kommer vi missa de stora kliven.