I Texas har ett lagförslag lagts fram som är slående likt den nu implementerade så kallade ”Don’t say gay-lagen” i Florida, men sträcker förbudet längre. I Florida är det nämligen endast förbjudet att prata hbtq upp till tredje klass, lagförslaget i Texas har satt förbudet genom hela grundskolan.

Om lagen går igenom skulle det alltså innebära att skolpersonal inte får prata eller informera om sexuella läggningar annat än den heterosexuella och om transpersoner till personer under 14 år.

Från gymnasiet ska eventuellt innehåll som rör hbtq-frågor vara ”anpassat för åldern”.

Lagförslaget har också en paragraf som gör skolpersonal skyldiga att dela med sig av förändringar i elevers ”mentala, känslomässiga, psykologiska hälsa och mående” vilket kritiker menar skulle tvinga lärare att outa sina elever till föräldrarna.