Indra är en queer-, trans- och tjejjour som startade sin verksamhet 2008. Då var det bara en tjejjour, men snabbt insåg man att fler behövde hjälp, så då öppnade man upp för trans- och queerpersoner.
– För det mesta är det unga, mellan 10 och 25 år, som behöver lite extra stöd eller bara någon att prata med, som kontaktar oss. Vi har chattar, samtal, mejl eller möten där ämnet ofta är psykisk hälsa, ensamhet eller våldsutsatthet. Ungefär en fjärdedel av samtalen vi fick förra året var våldsrelaterade, berättar Wendela Hilldoff, Indras stödsamanordnare.

Indra arbetar också våldspreventivt, de har föreläsningar och utbildar yrkesverksamma om queert bemötande, alltså hur man på ett bra sätt bemöter en queerperson. En av organisationens viktigaste frågor är att ta barn på lika stort allvar som vuxna och att se barn som egna individer, vilket ofta glöms bort.
– 38 procent av samtalen vi fick förra året handlade om att unga kände att de saknade stöd från sina föräldrar. Samtidigt blev det tydligt att föräldrarna behövde en plats att prata ut och bolla idéer, utan att det ansvaret skulle hamna på barnen, säger Hilldoff.

Den insikten ledde till initiativet att starta en stödgrupp för föräldrar, där de från och med 2024 kommer kunna tala ut om deras tankar, utan att behöva göra det framför sina barn. För att på det sättet också kunna stödja deras barn bättre.
– Vi är i uppstartsfasen nu och letar efter referensgrupper som kan säkerställa att vi får ut det vi vill från mötena, alltså att de unga känner att det får ett större stöd från sina föräldrar, säger Hilldoff.

Just det initiativet gav Indra ett stipendium av Idéer för livet, en stiftelse under Skandia. Detta gav 50 000 kronor till arbetet och utvecklingen av stödgruppen. Skandias Tina Odgaard fick välja ut vem som fick stipendiet.
– Indra ville utöka sitt arbete för att ge stöd åt föräldrar och det finns ett behov av det. Genom att ge dem stöd så kan de i sin tur stödja deras barn ännu bättre, det är ett bra initiativ, motiverar Tina Odgaard.

Andra kommande arbeten Indra har är bland annat på barnrättsdagarna i Karlstad.
– Vi kommer föreläsa om inkluderande bemötande och utbilda yrkesverksamma som arbetar med ungdomar för att informera om ett bra bemötande och ge vuxna rätt verktyg för att få alla känna sig sedda, respekterade och lyssnade på, avslutar Hilldoff.