Jämställdhetsminister Maria Arnholm (fp) valde att i Ekots Lördagsintervju ställa sig bakom en legalisering av surrogat/värdmödraskap i Sverige.
Dessa skall dock endast ske på ”filantropisk” grund och kommersiella aspekter skall inte få vara inblandade.
– Jag har landat efter mycket funderande att det filantropiska surrogatmödraskapet, där det inte är en kommersiell transaktion, det kan jag personligen tycka att jag kan ställa mig bakom, säger Maria Arnholm till Ekots Lördagsintervju.
När Ekots berättade för jämställdhetsminister att ”kvinnorörelsen” står bakom att inte legalisera surrogat/värdmödraskap svarade ministern lite syrligt
– Jag visste inte att kvinnorörelsen hade en enad uppfattning i den här frågan.
Att frågan är känslig, inte minst för en jämställdhetsminister. En stor del av den svenska kvinnorörelsen säger att man ser faror med att tillåta surrogat/värdmödraskap i Sverige då man anser att det skulle öppna för handel med kvinnokroppen. I intervjun förklarade Maria Arnholm att hon känner till den diskussionen liksom aspekter som skulle tala för att en reglering av kommersiellt motiverade surrogat/värdmödraskap skulle kunna vara bättre är oreglerade och att hon ”gärna diskuterar frågan vidare”.
Bland de politiska partierna är det tre som hittills tagit ställning. Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har sagt klart nej till all form av legalisering i Sverige och Centerpartiet har tagit ställning för att tillåta altruistisk, eller som jämställdhetsministern uttrycker det, filantropiskt, surrogat/värdmödraskap.
Hennes eget parti har inte tagit ställning och Arnholm berättade att hon nyligen återvänt till partipolitiken inte kände till vilken debatt som förts och förs i frågan inom Folkpartiet. Hennes eget ställningstagande har växt fram efter filosofiska diskussioner med andra.