När Nelson Mandela efter en lång kamp såväl på gatorna som 27 år bakom galler 1994 kunde tillträda som president för ett land befriat från rasåtskillnadens ideologi började också arbetet för att skapa en regnbågsnation.
Sydafrika, under Nelson Mandela, införde 1996 i sin konstitution som en demokrati även att sexuell orientering i skrivningarna om diskrimineringsskydd. Detta innebar att landet blev först i världen att införa en konstitutionell antidiskrimineringsskrivning som omfattade homo- och bisexuella.
Som en konsekvens av skrivning började steg för steg olika lagar som diskriminerade homosexuella att tas bort och landet blev 2005 det femte i världen att införa en könsneutral äktenskapslagstiftning.

Nelson Mandels 2002 tillsammans med aids-aktivisten Zackie Achmat

Framförallt efter att han 1999 lämnade presidentposten startade ett mångårigt och engagerat arbete för att uppmärksamma aids-epidemin i Sydafrika.
En av hans berömda uttalanden om mänskliga rättigheter lyder: ‘I am not truly free if I am taking away someone else’s freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me.
The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity.

Nelson Mandela 2005