Hbtq-kämpar nominerade till Nobels fredspris

Frank Mugisha som kämpar mot antigaylagen i Uganda, Igor Kochetkov, som utmanar Rysslands allt mer hårdföra lagstiftning och retorik mot hbtq-personer och Sunil Babu Pant, som är den första öppet homosexuella parlamentsledamoten i Nepal, nomineras.

– De utför ett livsviktigt arbete och symboliserar den långa kampen för fred, frihet och allas lika rättigheter. De delar en vilja och ett otroligt mod att utmana diskriminering, okunskap och myndighetsövergrepp, säger Jonas Gunnarsson och Tina Acketoft.

Paraplyorganisationen ILGA, där 750 hbtq-organisationer ingår, nomineras också. Jonas Gunnarsson och Tina Acketoft nominerar organisationen och de tre hbtq-kämparna för att uppmärksamma mänskliga rättigheter, i en turbulent tid, där de i många länder hotas eller saknas.