Den nya tekniken, kallad in vitro gametogenes (IVG), innebär att man omvandlar en hudcell till en konstgjord äggcell och på så sätt kan producera livskraftiga embryon. Det är forskare vid Oregon Health & Science University (OHSU) som presenterar den nya studien av infertilitetsbehandlingen, rapporterar GAY TIMES.
– Målet är att producera ägg för patienter som inte har egna ägg, säger OHSU:s professor Shoukhrat Mitalipov i ett uttalande och fortsätter:
– Tekniken kan användas av kvinnor som är i för hög ålder för moderskap eller de som inte kan producera livskraftiga ägg på grund av tidigare behandling för cancer eller andra orsaker. Den öppnar också möjligheten för män i samkönade relationer att få barn som är genetiskt relaterade till båda föräldrarna.

Just nu studeras tekniken på mänskliga ägg och tidiga embryon, men det kommer att ta år innan tekniken är redo för klinisk användning.
– Det här ger oss mycket insikt. Men det finns fortfarande mycket arbete som måste göras, säger OHSU:s professor Paula Amato i ett uttalande.