Växjö Pride, som officiellt arrangerats sedan 2013 får i år evenemangsstöd på 350 000 kronor av Växjö Kommun.

Beslutet togs av kommunstyrelsen den 5 mars. Alla partier röstade för förutom Sverigedemokraternas Pernilla Wikelund. I beslutet konstateras att festivalen lockar omkring 30 000 besökare till de olika aktiviteterna och kommunstyrelsen ställer sig bakom beskrivningen att ”stödet till Växjö Pride 2024 har goda utsikter att bidra till ökad social hållbarhet, att ge en positiv bild av Växjö och att förstärka Växjö som destination.

Växjö Pride pågår i år mellan den 6 – 12 maj där paraden och avslutande parkfesten i Linnéparken blir av den 11 maj.

Även om första Växjö Pride hölls 2013, och 10-årsjubileet firades 2023, så smygstartade firandet redan året innan med parkfesten Out & Proud.