Den 9 maj skrev Sydafrikas president på ett lagförslag som ska bekämpa hatbrott och hatpropaganda i landet.

Den som diskriminerar någon på grund av bland annat sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning, kön, hiv-status, politisk tillhörighet, ursprung, religion eller hudfärg riskerar böter eller upp till åtta års fängelse.
– Vi berömmer presidenten för det steg han har tagit för att säkerställa att hbtqi+ personers rättigheter skyddas. Vi hoppas också att andra afrikanska länder kan lära sig av denna historiska milstolpe – att alla människor är lika och att deras rättigheter bör skyddas, säger Sibonelo Ncanana, koordinator på Out LGBT South Rights Human Rights, i ett uttalande.

Lagförlaget presenterades redan 2016 och efter påtryckningar från ideella organisationer, aktivister och jurister kommer lagen nu äntligen att träda i kraft. RFSL stöttar flera hbtqi+ organisationer i Sydafrika och Genevieve Louw, internationell projektledare på RFSL, är en av de som har hjälpt till att få igenom lagen.
– Det här är en vinst inte bara för hbtqi+ personer som utsätts för hatbrott dagligen, utan även för personer med funktionsnedstättningar, personer som lever med hiv och andra liknande sårbarheter, säger hen till RFSL.