Med röstningssiffrorna 24 mot 1 gick förslaget igenom i lilla Liechtenstein i veckan. Landet som gränsar till Schweiz och Österrike inför som sista tyskspråkiga land samkönade äktenskap, och detta inom kort. Tyskland, Österrike och Schweiz gjorde det 2017, 2019 och 2022, och nu är det alltså pytterikets med strax under 40 000 invånares tur.

Lagen beräknas träda i kraft den 1 januari 2025.