I ett nytt utspel framtaget av Centerpartiet lyfts tre förslag för att stärka hbtqi+ rättigheter runtom i Europa. ”Vi ser idag hur rättigheter vi förut trodde var givna, rullas tillbaka runtom i EU”, skriver partiet innan de presenterar sin plan.

Centerpartiets Abir Al-Sahlani står bakom utspelet. Demokrati och mänskliga rättigheter är några av hennes hjärtefrågor. När QX frågar henne om när hennes vilja att förändra föddes svarar hon ”när jag själv föddes”.
– Jag är dotter till två frihetskämpar som har ägnat hela sina liv åt frihetskampen i Irak. Det har alltid funnits i vår familj att inte bara se orättvisor men att även agera på dem.

Och nu har du tagit fram nya förslag för hbtqi+ personers rättigheter. Berätta lite mer om dem! 
– Först och främst vill vi verka för att andra EU-länder inför en könstillhörighetslag. 14 av 27 länder i EU har ingen lagstiftning i stil med den. Vi vill även klassa hatbrott mot hbtqi-personer som ett gränsöverskridande brott i hela EU. Det är viktigt för att hatbrott uppmuntras ofta av olika politiska rörelser – som SD:s motsvarigheter i Ungern. Idag räknas terrorism och penningtvätt som sådana  brott men vi vill lägga till hatbrott mot hbtqi- personer i den listan. Slutligen vill vi få en EU kommissionär på plats som ansvarar för jämställdhet och mångfald, med särskilda uppdrag att jobba med hbtqi-frågor, berättar Abir och fortsätter:
– Det är verkligen viktigt att uppmärksamma EU-valet och opinionsbilda kring det. Vi vill få fler att rösta så att de mörka krafterna får mindre utrymme.

Berätta lite om vikten av att EU arbetar med hbtqi+ frågor?
– Det är otroligt viktigt – speciellt nu när högervindarna blåser så hårt. Vi måste stoppa de partier som ger sig på minoriteterna i samhället. Vi ser hur homofober, antifeminister och rasister får allt större utrymme att kränka de mänskliga rättigheterna, säger Abir och fortsätter:
– Därför är det så viktigt att vi varje dag står upp för minoriteter – inte minst i lagstiftningen. Vi måste ha ett filter när vi läser, både med ett hbtqi-perspektiv och ett bredare mänskligt rättighetsperspektiv.
Vilken tycker du är den absolut viktigaste hbtqi+ frågan i EU just nu?
– Hatbrotten och att få dem rubricerade på EU-nivå. Hatet som sprids online gör att människor blir ännu mer rädda och utsatta. Det är även viktigt att regnbågsfamiljer har rättigheter och kan röra sig fritt i hela EU utan att deras rättigheter begränsas.

Var fjärde ledamot i Europaparlamentet har röstat mot hbtqi+ grundläggande rättigheter. Som du nämnde tidigare vill ni nu skapa en plats åt en EU-kommissionär. Vad innebär det?
– Det innebär att man avsätter resurser och medel genom att införa dessa frågor i en kommissionärs portfölj. Då kan vi arbeta strategiskt med frågorna och få verkliga resultat. Det handlar om att uttryckligen skydda hbtqi-personers rättigheter med både ord och handling.
Hur lång väg tror du att ni har att gå för att få igenom förslagen?
– Först måste jag vinna EU-valet såklart. Sedan krävs det förhandlingar med andra partier i vår liberala grupp för att prioritera dessa frågor. Men jag tror att vi har goda chanser.

En annan av dina hjärtefrågor är Iran, där mänskliga rättigheter, inklusive hbtqi+ rättigheter, kränks. Vad kan EU göra för världens alla hbtqi+ personer?
– EU är en av de största ekonomiska marknaderna globalt och har mycket inflytande genom sina handelsavtal. Vi kan inte låta länder som Ungern och Polen hindra oss från att nå konsensus i utrikespolitiken – därför vill vi ha majoritetsröstning. När vi väl enas kan vi uträtta mirakel och påverka situationen för hbtqi-personer över hela världen.