Kvinnokonferensen Nordiskt forum i Malmö börjar nu att lida mot sitt slut. Den har lockat tiotusentals besökare och några av Sveriges tyngsta politiker. RFSL-ordförande Ulrika Westerlund, Prideordförande Sandra Ehne och författaren Mian Lodalen får summera dagarna i Malmö.

Varför behövs Nordiskt forum?
Ulrika: Vi från RFSL är kritiska till hur forumet har utformats och planerats. Arrangörerna har inte varit intresserade av att involvera andra delar av det civila samhället i planeringen och RFSL har inte involverats för att diskutera hbtq-frågor. Kostnaderna för att arrangera seminarier var väldigt höga, 10 000 kronor.
Sandra: All kamp behöver fysiska mötesplatser. Vi stärks genom möten.
Mian: Det är viktigt att vi samlas på ett stort och brett sätt och att vi även diskuterar kvinnors villkor globalt.

Vilka hbtq-frågor har diskuterats?
Ulrika: Det har saknats ett intersektionellt perspektiv generellt och i många av de frågor där det finns tydliga skiljelinjer inom den feministiska rörelsen är det bara den ena sidan som har fått komma till tals. Det är ganska tydligt att det finns en anti-pornografilinje här, till exempel. Synd att inte ta chansen att diskutera frågor med fler feminister.
Sandra: Det har varit en brist på det, särskilt transfrågor. Men ungdomsorganisationerna och RFSL har lyft hbtq- och intersektionella frågor. Det är helt avgörande!
Mian: Jag har tyvärr missat seminarierna, eftersom jag har varit här för att lansera min och Matilda Tudors bok ”Liten handbok i konsten att bli lesbisk”.

Vad har varit det roligaste under Nordiskt forum?
Ulrika: Den alternativa feministiska gratisfestivalen som sker vid sidan av forumet har varit bredare och haft massa bra programpunkter.
Sandra: Det har varit fantastiskt med alla möten. Alla här vill och kan oerhört mycket!
Mian: Att få åka hem med 300 färre böcker. Och att möta skåningarna som säger att de blivit lesbiska efter att ha läst 10 minuter av vår bok.

Vad kan man säga om feminismen i dag?
Ulrika: Den är bred och levande, men tydligt är att det finns skiljelinjer inom den. De ska inte döljas utan användas som en styrka.
Sandra: Den är stark och bred, men behöver bli ännu bredare.
Mian: Det känns som en tredje våg går genom Sverige och det märktes i hela Malmö. Men visst var det ganska vitt på forumet, framtidens feminism är queer och består inte bara av medelålders vita kvinnor.

Hur har det varit att samlas med tusentals feminister?
Ulrika: Stämningen på den alternativa festivalen var som känslan på ett riktigt bra Pride house.
Sandra: Det har varit roligt, stärkande och inspirerande.
Mian: Det har varit helt fantastiskt! För att bögarna ska förstå så samlar forumet lika många som Melodifestivalen och vi har hållit till i samma arena.