I onsdags meddelade president Joe Biden att han benådar militär personal som dömts enligt en föråldrad lag som förbjöd homosexualitet inom armén. Det handlar om tusentals veteraner, meddelar Vita Huset.
– Idag rättar jag en historisk orättvisa genom att använda min benådningsmakt för att benåda många före detta militärer som dömts enbart för att vara sig själva, säger Biden i ett uttalande.

Lagen trädde i kraft 1951 och varade till 2011. Även om homosexuella soldater slutade bannlysas från den amerikanska militären 1994, var de fortfarande tvungna att dölja sin sexuella läggning.
– Trots deras mod och stora uppoffringar tvingades tusentals hbtqi+ soldater lämna tjänsten på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Några av dessa patriotiska amerikaner ställdes inför krigsrätt och har burit denna stora orättvisa i decennier, säger Biden.

Benådingen innebär att dömda veteraner kan få tillgång till förmåner som de tidigare nekats – såsom pension, bostadslån och utbildningsförmåner.