Under våren 2024 gjorde Storasyster Sverige sin första stora kartläggning av allmänhetens kunskaper och attityder kopplade till sexuellt våld online.

Rapporten Våldet som vardag visar att mer än var tionde man mellan åldrarna 30 till 49 tror att det är okej att skicka dick-pics utan samtycke. Fem gånger fler skuldbelägger offret online och dubbelt så många ser sexuellt våld offline som något brottsligt jämfört med sexuellt våld online.

Marcel Jehrlander, digital kreatör och ägare av PR-byrån MJ Relations, berättar för Storasyster att han ofta utsätts för dick-pics och kränkningar online. Han tror att många anser det okej att skicka bilder till honom på grund av hans sexuella läggning och att han på ett öppet och skämtsamt sätt pratar om den i sociala medier.
– Jag är ju egentligen ett brottsoffer varje gång jag öppnar Grindr. Jag tänker inte ens på det. Jag noterar det knappt längre och rycker på axlarna. Men det är ju sjukt egentligen, att utstå digitala sexuella övergrepp är en premiss för att kunna vara på Grinder, säger Marcel.

Undersökningen visar även att personer som är hbtqia+ är särskilt utsatta för sexuellt våld.
– Förövare kan hota med att outa ens sexualitet för att på sätt tysta den utsatta. På så vis ökar förövarens kontroll och hen kan fortsätta begå övergrepp. Att prata om sin utsatthet och polisanmäla kan även det försvåras av rädslan att tvingas berätta om ens sexualitet, säger Sofie Karlsson, sakkunig om sexuellt våld på Storasyster, och fortsätter:
– När det rör unga personer informeras föräldrar vid polisanmälan vilket även det kan leda till att den utsattas outas för närstående utan att alls vara redo för det. Att vara hbtqia+ är inte en sårbarhet men att förövare utnyttjar ens tillhörighet och samhällets normer kopplat till sexualitet skapar en särskild sårbarhet för denna typ av våld.

Rapporten samlade nästan 2 500 röster om sexuellt våld online. En respondent berättar att han under tre års tid kände sig utstirrad i skolan.
– Jag tyckte att det var obehagligt, speciellt eftersom jag träffade honom i skolan varje dag. Han skickade nakenbilder till mig, och pressade mig till att skicka tillbaka. Han skrev även obehagliga meddelanden som fick mig att känna mig osäker i skolan. Jag visste att det var fel, och hade en dålig magkänsla om det. När jag fick reda på att han visat bilderna för sina kompisar ville jag bara gräva ner mig.

Sofie menar att sexuellt våld online är ett utbrett samhällsproblem.
– Vår rapport visar på oerhört problematiska attityder till utsattheten. Den visar även på bristande kunskap hos allmänheten och allvarliga konsekvenser hos utsatta. Exempelvis berättar våra respondenter att deras liv begränsas på så vis att de inte vågar online-dejta, använda sociala medier eller gaming-plattformar. Psykisk ohälsa, suicidtankar och rädsla är också vanliga konsekvenser, säger hon och fortsätter:
– När vi pratar med personer inom hbtqia+ vittnar dem om att oönskade dick-pics, kränkande meddelanden och erbjudande om sex mot ersättning är vardag på deras digitala plattformar.

Läs hela rapporten här.