Inga homoadoptioner på över tio år trots svensk lag

I Sverige finns det fyra adoptionsorganisationer, de är godkända av staten och har hand om alla utländska adoptioner till landet. Adoptionscentrum är den största av dem, genom åren har de förmedlat tusentals barn till heterosexuella par. När det gäller homosexuella par ser det dock annorlunda ut.

QX har varit i kontakt med Sveriges samtliga adoptionsorganisationer och ingen av dem har någonsin förmedlat ett barn till homosexuella par, faktum är att frågan är helt bortprioriterad.

Helene Mohlin

Adoptionscentrum: Inte vårt fel
Helene Mohlin är pressansvarig på Adoptionscentrum, hon anser inte att de kan klandras för hur situationen kring homoadoptioner ser ut i Sverige.

– Vi ska inte hitta länder eller organisationer till vissa grupper i samhället, utan vi ska hitta familjer till barn. Vi fokuserar våra samarbeten på platser där det finns behov av internationell adoption, det styr var i världen som vi är verksamma. Här i Sverige kanske vi kan tycka att vissa länder har alldeles för många och hårda krav, men det måste vi acceptera, säger Mohlin.

Med hårda krav syftar Adoptionscentrum på att flera adoptionsländer säger nej till homoadoptioner, exempelvis Kina, Sydkorea och Colombia. Men samtidigt är det Adoptionscentrum som bestämmer vilka länder de ska samarbeta med och idag samarbetar de inte med några kontakter som godkänner homoadoptioner. Trots svensk lagstiftning medför detta att homosexuella par inte kan adoptera barn från utlandet.

Vad har ni gjort under det senaste decenniet för att börja samarbeta med länder som godkänner homoadoptioner?

– Vår prioritering är att hitta lämpliga familjer till barn. Vi utgår inte från någon speciell grupp av föräldrar när vi gör den prioriteringen. Vi utgår hela tiden från var i världen behoven finns, inte var i världen man godkänner samkönade par som adoptivföräldrar, säger Mohlin.

När QX frågar Adoptionscentrum vad de tyckte om att inga internationella homoadoptioner någonsin gjorts får vi inget svar, frågan är oerhört känslig. Enligt Helene Mohlin kan de utländska samarbetsländerna ta illa upp om de tar ställning i just den frågan.

Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL

RFSL: Homoadoptioner är i princip omöjligt
Ulrika Westerlund är förbundsordförande på RFSL, enligt henne är många samkönade par införstådda kring svårigheterna med att bli föräldrar genom internationell adoption och väljer därför ofta andra vägar.

– Om det är ens stora livsdröm att bli förälder så ska man inte tro att detta kommer att ske genom internationell adoption. Det är i princip omöjligt idag, många samkönade par försöker istället att skaffa barn på andra sätt, exempelvis genom surrogatmoderskap, säger Westerlund.

Adoptionsorganisationerna får skattepengar
Precis som alla adoptionsorganisationer i Sverige tar även Adoptionscentrum emot skattepengar för att finansiera sin verksamhet. Adoptionscentrum ser inga problem med att ta emot statliga bidrag trots att dörren är stängd för homosexuella par.

– Vi har en omsättning på 50 miljoner kronor, och det statliga bidraget ligger på runt 700 000 kronor om året. Det är många människor som inte får ta del av våra tjänster. Det finns många som inte kan eller har svårt att adoptera av olika skäl. Det gäller också för en del ensamstående eller dem som är lite äldre. Vi uppfyller kraven från Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor och det är det vi måste utgå från, säger Mohlin.

”Barn skall i första hand ges en ny mamma och pappa”
När den nya lagen om homoadoptioner var under diskussion 2002 var det flera organisationer och aktörer som vände sig emot den. En av dem var Adoptionscentrum. I en remiss från oktober 2001 skrev de bland annat följande:

Ett föräldralöst barn skall i första hand ges en ny mamma och pappa. Utifrån principen om barnets bästa bör registrerade partner inte ges möjligheten att prövas som adoptivföräldrar, varken vid nationell eller internationell adoption. Samkönade föräldrar kan innebära ännu ett annorlundaskap för barnet, Sveriges trovärdighet som adoptionsland skulle ifrågasättas.

Enligt Adoptionscentrum är dock detta inte de ståndpunkter som man har idag. Sedan lagen om homoadoptioner röstades igenom har man ändrat sina värderingar. QX ifrågasätter hur starka värderingar en adoptionsorganisation egentligen får ha.

– Det är ett uttalande som man antog för länge sen, idag är det 2015. Vi har inte alls den typen av uttalande idag. Vi har omformulerat oss med tiden. Vi välkomnar samkönade par precis som alla andra att ansöka om adoption, säger Mohlin.

Du hävdar att ni välkomnar homosexuella att ansöka, men samtidigt är det omöjligt för dem att adoptera genom er, är inte det ganska motsägelsefullt?

– Det är möjligt att det kan kännas så med tanke på hur läget ser ut. Men vi hoppas på möjligheten att skicka en ansökan till Sydafrika, säger Mohlin.

20 länder godkänner homoadoptioner
Idag finns det runt 20 länder som godkänner homoadoptioner, bland annat Sydafrika, Argentina och Brasilien. Ett av dessa länder samarbetar Adoptionscentrum redan med, Sydafrika, dock med en kristen organisation som säger nej till homoadoptioner. Enligt Helene Mohlin kan det dock finnas ett litet hopp framöver.

– Vår kontakt i Sydafrika verkar ha öppnat upp sig i denna fråga. De har sagt att lämpliga samkönade par kan skicka en ansökan, men den kommer inte att prioriteras, precis som ansökningar från bland annat ensamstående inte prioriteras, säger Mohlin.

När tror du att Sverige får sin första internationella adoption till ett samkönat par?

– Om jag får tänka högt, om vi har ett par som skickar in sitt medgivande i sommar. Och de passar in på Sydafrika. Beroende på vilket öppenhet paret har för de barn som finns tillgängliga för internationell adoption skulle det kanske kunna vara möjligt inom 4 år, men då spekulerar jag lite i saker som jag inte har kontroll över, säger Mohlin.

Enligt Adoptionscentrum är det dock enbart barn med speciella behov som möjligtvis skulle kunna bli aktuella för samkönade par att adoptera genom Sydafrika. Exempelvis barn med olika funktionhinder, äldre barn eller barn med särskilt svår bakgrund.

– Det är bättre om Adoptionscentrum har kontakter där det åtminstone är teoretiskt möjligt för samkönade par att adoptera än att de inte har det alls, säger Westerlund.

I nästa artikel kommer politiker att få kommentera det låsta läget med homoadoptioner.

I följande länder är homoadoptioner lagliga: Andorra, Argentina, Belgien, Brasilien, Danmark, Guam, Island, Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Uruguay, Frankrike, Nya Zealand. Samt delar av: Australien, Kanada, Mexiko och USA. Enligt Adoptionscentrum är dock vissa länder enbart mottagarländer, vilket innebär att de endast tar emot adoptivbarn, de förmedlar inga barn till andra länder, Sverige är exempelvis ett sådant land.