Nej till surrogatmoderskap i Sverige!

► Följ oss på Instagram, QXSE, för de snyggaste hbtq-bilderna.

Eva Wendel Rosberg är en av de personer som utrett frågan om surrogatmoderskap i Sverige, i en intervju med SVT beskriver hon varför det blev ett nej:

► Följ oss på Facebook för att diskutera det senaste inom hbtq-världen.

– Det viktigaste skälet till att vi inte vill tillåta surrogatmödraskap i Sverige är risken för att kvinnor utsätts för påtryckningar att bli surrogatmödrar. Det är ett stort åtagande och det innebär risker att genomgå en graviditet och en förlossning. Vi tror att även med en ordentlig prövning och ett starkt stöd till kvinnor så kan det aldrig uteslutas att det har föregåtts av ett tvång, säger Eva Wendel Rosberg.

Wendel Rosberg poängterar även at det i dagsläget finns för lite kunskap om de långsiktiga konsekvenserna för barn som fötts genom en surrogat. Därför kan man inte med säkerhet fastslå principen om barnets bästa.

– Det är inte en mänsklig rättighet att till varje pris få barn, säger Wendel Rosberg vid en pressträff i Rosenbad under onsdagen.

Fredrik Saweståhl, Öppna Moderater

Fredrik Saweståhl från Öppna Moderater är besviken på utredningen beslut:

– Det är självklart jättetråkigt. Och det är helt obegripligt hur man kan underkänna alla kvinnors förmåga att fatta egna beslut, för det är vad den här undersökningen egentligen säger. Det trodde jag faktiskt inte kunde hända i Sverige 2016, säger han till QX.

– Jag är genuint förvånad, om surrogatmoderskap under ordnade former fungerar i USA, Nederländerna och Storbritannien, ja då borde det väl fungera i Sverige också.

Innebär detta att frågan om surrogatmoderskap är över i Sverige?
– Absolut inte, vi kommer att driva den här frågan vidare. Det går att tillsätta andra statliga utredningar när vi har en ny regering på plats.

Karin Rågsjö (V)

Vänsterpartiet är ett av de partier som är starka motståndare till surrogatmoderskap, de gläds över dagens beslut.

– Vi är nöjda med resultatet från utredningen, vi är ett feministiskt parti och vi vill inte att kvinnan blir någon slags barnbehållare åt andra människor.

– Tittar man ut i världen så har det blivit som en slags marknad, där ekonomiskt utsatta kvinnor hamnar i en svår position, vi vill inte att kvinnor ska bära andras barn för att de känner att de måste, säger Karin Rågsjö, vårdpolitisk talesperson för Vänsterpariet.

Vad gäller det då för regler för personer som reser utomlands och skaffar barn genom en surrogat? Det är inte olagligt om det är tillåtet i det aktuella landet. Men utredningen slår fast att kommersiella surrogatmoderskap bör motverkas eftersom det närmast kan liknas vid kvinnohandel, detta rapporterar SVT.

Utredningen kommer nu att överlämnas till justitieminister Morgan Johansson och det är sedan upp till riksdagen att fatta det slutgiltiga beslutet.

Läs även: I dag avgörs det – Surrogatmoderskap i Sverige?

Eva Wendel Rosberg