Transrättigheter stärks

Var tredje transperson har övervägt att ta sitt liv, visar Folkhälsomyndighetens rapport från 2015 och var femte har blivit utsatt för våld. Alldeles för höga siffror menar regeringen som nu satsar på flera åtgärder för att förbättra transpersoners livsvillkor och rättigheter.

Under 2017 kommer regeringen lämna in en proposition till riksdagen om att inkludera transpersoner i brottet hets mot folkgrupp och hatbrottslagstiftningen i övrigt.

Regeringen kommer också att tillsätta en utredning vars syfte är att ta reda på hur transpersoner bemöts i sin vardag – på skolan, på jobbet, i kontakt med sjukvården och i kontakt med myndigheter. Extra fokus kommer att vara på hur personer som genomgår en könskorrigering tycker att de blir behandlade.

Sedan tidigare är det också känt att regeringen kommer att lägga fram ett lagförslag om att de som tvångssteriliserats ska få ersättning av staten. Arbetet är påbörjat och regeringen har som ambition att lägga fram en proposition till riksdagen senast 2018.