I söndags framfördes krav i Paris på att återigen förbjuda samkönade äktenskap. Tusentals personer mötte upp för att protestera mot att kärlek skall behandlas likvärdigt av staten, oavsett partnernas könstillhörighet.
Enligt arrangörerna, La manif pour tous, samlades 200 000 till söndagens (16 oktober) demonstration. Polisen uppgav enligt fransk media 24 000 deltagare.
Bakom de anti-homosexuella kampanjerna står bland annat katolska, muslimska och protestantiska rörelser, barn- och ”familj”organisationer liksom högerpolitiker och högernationalistiska Front National.
För två år sedan samlade samma rörelsen mellan 70 000 (polisens siffror) till 500 000 (arrangörernas siffra) för att protestera mot surrogatmödraskap och insemination för samkönade par.
Den antihomosexuella rörelsen i Frankrike är en av de få i forna västra Europa som samlar tusentals till regelbundna gatuprotester mot att homosexuella skall behandlas likvärdigt heterosexuella.