Det var de naturvetenskapliga lärarrepresentanterna i hörandeförsamlingen, en rådgivande instans till universitets styrelse, som i förra veckan i ett brev till styrelsen protesterade mot att deras rektorskandidat inte valts trots att han fick betydligt fler röster i hörandeförsamlingen. När frågan nådde pressen visade det sig även att de naturvetenskapliga lärarna diskuterat Erikssons bakgrund i pingströrelsen och uttryckt stor oro för att han skulle företräda en vetenskapsfientlig syn och vara homofob.
”Han tillhörde en rörelse där man menar att bibeln är Guds ord, punkt. Och pingstpastorn Åke Green säger att homosexualitet är en synd. Det är inte en sådan person som passar att vara rektor”, sa Gunilla Hägerhäll, universitetslektor i biokemi till Sydsvenskan.
Eriksson själv, som tidigare varit rektor för Blekinge Tekniska Högskola och nu leder den statliga myndigheten Vinnova passade på frågan om sin syn på homosexualitet och stamcellsforskning. Han svarade dock tidningen i en kort kommentar att han numera tillhör Hyllie Park-kyrkan i Malmö, har en kritisk vetenskaplig grundsyn och att det är självklart att universitetet ska behandla alla lika.
Sedan återkom Per Eriksson till de frågorna i ett öppet brev till anställda och studenter på sin kommande arbetsplats, publicerat på universitetets hemsida. Dessutom hänvisade Eriksson till sin positiva erfarenhet ”av kvalificerade medarbetare med annan sexuell läggning än min egen”.
När qx.se söker representanter för naturvetenskapliga fakulteten får vi ingen ytterligare kommentar med hänvisning till att den blivande rektorn nu skrivit det öppna brevet.

Journalisten Tor Billgren har länge följt bland annat olika kyrkors syn på homosexualitet i bloggen Antigayretorik. Han har inte detaljgranskat frågan kring tillsättningen av Eriksson men säger till qx.se att en bakgrund i Pingstkyrkan inte i sig behöver vara misskrediterande i ett fall som Erikssons.
– Inte per automatik. Man ska inte dra i nödbromsen rent generellt av den anledningen.

Per Erikssons öppna brev