Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm meddelade på måndagen att den svenska versionen av ICD-10, 1997 års ”klassifikation av hälsoproblem och sjukdomar”, skall revideras.
Efter påtryckningar från RFSU och andra organisationer tas koderna för ”fetischism”, ”transvestism” och ”sadomasochism” bort.
– Att koder för vissa sexuella beteenden finns i klassifikationen uppfattas av många som stötande och kan bidra till att bevara och förstärka fördomar i samhället. Det vill vi inte medverka till, säger Lars-Erik Holm.

Lars-Erik Holm

För 30 år sedan togs homosexualitet bort från samma internationella klassificering efter att RFSL drivit frågan genom att ockupera socialstyrelsen och uppmana homosexuella att sjukskriva sig.
Denna gång är det RFSU och organisationer för transvestiter liksom fetischister som tryckt på i frågan. Vid RFSLs kongress i Skövde 2007 försökte en grupp aktiva inom RFSL få rörelsen att ta upp frågan om sjukdomsklassificering av sadomasochism och fetischism. Den skickades dock vidare för intern utredning då kongressen inte ansåg att dessa frågor helt självklart var en fråga för just RFSL.
Socialstyrelsen tar nu bort sex koder: ”Transvestism med dubbla roller”, ”Könsidentitetsstörning i barndomen”, ”Fetischism”, ”Fetischistisk transvestism”, ”Sadomasochism” och ”Multipla störningar av sexuell preferens”.
– Vi vet att klassifikationens koder ofta uppfattas som sjukdomar, oavsett vad de egentligen står för. Det är olyckligt eftersom det kan bidra till att bevara och förstärka fördomar i samhället, vilket i sin tur ökar risken för social stigmatisering hos enskilda. Det vill vi bidra till att förändra, säger Lars-Erik Holm.
Nästa steg är nu att få WHO att i samband med att man utarbetar nästa ICD-klassifikation, den elfte, få bort dessa ”sjukdomsklasser”. Socialstyrelsen kommer driva på i den frågan lovar Lars-Erik Holm.
– Men det kommer att ta tid och WHO:s arbete kommer sannolikt inte att vara avslutat förrän tidigast 2016, säger han.
Transsexualism kommer kvarstå eftersom könskorrigering innebär kontakt med sjukvården. Sexuella klassifikationer som kvarstår är exhibitionism, voyeurism liksom pedofili.

På måndagskvällen arrangerar RFSL och riksdagens HBT-grupp en Internationell transkonferens i Stockholm.
Den 21 november uppmärksammas Transgender day of Rememberence på Medborgarplatsen i Stockholm.
Transgender day of Remembrance i QX GayMap