Tallinn Pride har firats med parad eller Pridevandringar ett antal gånger utan större problem. I Riga har landets hbt-rörelsen Mozaika också paraderat men under hårt polisskydd och med hotfulla motdemonstranter. I Vilnius har man ännu inte fått chansen att genomföra en parad då myndigheterna har förbjudit firandet.
För att stärka den baltiska hbt-rörelsen slår nu de tre länderna sig samman och firar Baltic Pride den 15-17 maj. Tre dagar som avslutas med den Internationella dagen mot homofobi, IDAHO.
– Det är viktigt för oss att följa Estland och Lettlands exempel, säger Vladimir Simonko från litauiska LGL. Där är förståelsen för mötesfriheten större än i Litauen. Vi är besvikna att borgmästarna för Litauens två största städer i augusti i år återigen demonstrerade sin ignorans och bristande respekt för EUs principer om anti-diskriminering. Trots detta så planerar vi redan nu för att Baltic Pride hålls i Vilnius 2010.
Från Lettland säger Linda Freimane att man är starkare när man agerar tillsammans än en och en. Freimane var med vid QX GayGala 2007 och tog då emot QX Hederspris för Riga Pride-arrangemanget å sin organisation Mozaikas vägnar.
– Vi har redan en tradition av att organisera våra Friendship Days tillsammans med andra frivilligorganisationer i Lettland, säger Freimane. Nu utökar vi vårt samarbete till våra grannar som arbetar med samma mänskliga rättighets-relaterade frågor som vi.
I Estland hoppas hbt-rörelsen EGN att frågan om en partnerskapslag skall komma upp i landets parlament.
– En partnerskapslag blir det första stora steget framåt i erkännandet av HBT-rättigheter i Baltikum, säger Madle Saluveer. Vi vill nu att samma framsteg skall kunna göras i alla tre länder, vi är trots allt grannar och har en gemensam önskan om att utveckla våra demokratier.

Estland i QX GayMap

Lettland i QX GayMap

Litauen i QX GayMap