I lördags höll Centerpartiets HBT-nätverk sitt årsmöte. Vid mötet valdes Dan Pettersson till ordförande.
Årsmötet valde att ta upp ett EU-problem som kommer att aktualiseras i och med att riksdagen på onsdag tar beslutet att svensk äktenskapslagstiftning skall bli könsneutral.
– Men om ett samkönat par som gift sig i Sverige väljer att flytta till exempelvis Italien eller Österrike är äktenskapet inte giltigt. Den fria rörligheten inom EU gäller inte oss, säger Dan Pettersson.

Dan Pettersson, ordförande i Centerpartiets HBT-nätverk

Redan idag finns problemet eftersom flera länder inte erkänner partnerskapet som redan existerar i flera EU-länder. Nu menar Dan Pettersson och Centerpartiets HBT-nätverk att detta är en ”central fråga för Sverige att driva i Europaparlamentet”. Och nätverket säger att man ser fram emot en EU-valrörelse där HBT-frågor ”hamnar högt på agendan”.

Centerpartiet på Qruisers Tema Regnbågspolitik