Det nystartade partiet ”Medborgerlig samling” har en partiledare som gjort transfoba uttalanden, bland annat om att T och Q inte har med hbtq att göra och att trans skulle vara en ”livsstil” och inte handla om könstillhörighet.

Mot bland annat den bakgrunden har föreningen Stockholm Pride, en festival till för just alla hbtq-personer, valt att tacka nej till partiets förfrågan om att delta som utställare inne på Stockholm Prides festivalområde. Precis som man alltid tackar nej till förfrågningar från organisationer som man bedömer inte delar den av medlemmarna beslutade värdegrunden om att stå upp mot homofobi och transfobi, mot rasism och för alla människors lika värde.

Det är också rätt och rimligt att Stockholm Pride ställer höga krav på politiska organisationer som vill använda plattformen och dra nytta av föreningens varumärke.

Företrädare för och sympatisörer till Medborgerlig Samling har rasat mot beslutet i sociala medier men bemöter inte egna gjorda transfoba uttalandena annat än med bortviftningar och personangrepp. Plötsligt är de istället djupt kritiska mot att festivalen skulle vara vänstervriden, att den mottar skattepengar och inte representerar alla hbtq-personer. Samma festival de nyss ville vara en del av.

För oss är alla hbtq-personers rättigheter viktiga, särskilt i ljuset av den diskriminering, sämre livsförutsättningar och sämre hälsa som flera utredningar bara senaste åren har visat på. Inte minst är den psykiska ohälsan bland unga transpersoner ett problem vi arbetar med att få fler att engagera sig i och ta på allvar.

Låt oss klargöra några saker:

  • Stockholm Pride finansieras till absoluta merparten av biljettintäkter och sponsorintäkter. Det lilla bidrag Stockholms stad ger är normalt lägre än kostnaden för stadens hyra av Östermalms IP eller Kulturhuset. Bidraget har också under lång tid haft brett politiskt stöd från höger till vänster oavsett majoritet i stadshuset.
  • Stockholm Pride är grundad av och till för hbtq-personer. Därför ska alla hbtq-personer också känna sig välkomna och trygga på festivalområdet och inte möta organisationer som inte respekterar deras plats på området. Behoven är störst i de grupper som blir utsatta för mest diskriminering vilket vi idag vet är just transpersoner, intersexuella eller queera.
  • Alla aktörer som deltar, oavsett om de är sponsorer, utställare i parken, går i paraden eller arrangerar seminarier i Pride House gör det helt på målgruppens villkor. Pride finns därmed till för bland annat just transpersoner, inte för att primärt erbjuda partier en arena att föra ut sin politik bara under ett valår.
  • Gång på gång framförs att Stockholm Pride skulle vara för höger, för vänster, för kapitalistiskt, för aktivistiskt, för brett, för snävt och så vidare. Stockholm Pride är en bred medlemsorganisation där föreningar, privatpersoner och företag kan vara medlemmar. Bland medlemmarna finns de borgerliga partiernas hbtq-förbund eller nätverk. Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna har deltagit aktivt på Stockholm Pride ända sedan starten 1998 och de senaste 6-7 åren även Kristdemokraterna. Deltagandet är brett och omfattande och handlar såväl om seminarier i Pride House, tält i Pride Park som sektioner i paraden. Förbunden och nätverken är också direkt engagerade i Prides arbete vid årsmöten, medlemsmöten och genom ledamöter i styrelsen och i valberedningen med borgerliga åsikter som arbetar tillsammans med aktiva till vänster. Det har alltid har varit festivalens styrka över tid även om det ibland blir motsättningar. Borgerligt sinnade har därmed alltid haft ett reellt inflytande över Prides innehåll och riktning. Att påstå något annat är ignorant mot decennier av engagemang och historielöst.
  • Ett arrangemang med över 20 000 i festivalparken, upp mot 50 000 i paraden med 500 000 åskådare väcker känslor och berör. Uppenbarligen lyckas Stockholm Pride år efter år samla en politisk bredd och många aktörer bakom sig. Med viss upprepning försöker olika krafter sätta bilden att Pride skulle vara extremt åt ett eller annat håll. Det stämmer helt enkelt inte. Pride är en människorättsrörelse och en manifestation för människors lika värde. Låt det förbli så oavsett ideologiska utgångsläge för de som är aktiva.

Vi har gärna dialog med fler som står borgerligheten nära om Pride och om politik för hbtq-personers rättigheter. Och vi hoppas att såväl Stockholm Pride som Medborgerlig samling gör så som Pride har gjort ända sedan starten: tar en rak och konstruktiv diskussion om vad plattformen kan erbjuda. Men det kräver som minsta nämnare respekt för föreningens rätt att utifrån medlemmarnas mandat bestämma över sin egen verksamhet och sätta gränser. Ingen har rätt att åka snålskjuts på Stockholm Prides varumärke.