Nu har Storbritannien som första land i världen tagit bort celibatkravet HELT för män som har sex med män. Där kommer till exempel en man som lever i förhållande med en annan man få prövas som blodgivare på samma vis som en heterosexuell person från och med i sommar. Det kommer leda till tusentals nya blodgivare i UK samt en kunskapsbaserad och patientsäker blodverksamhet.

Just nu pågår en pandemi som har satt hela vårt samhälle i gungning. Corona-pandemin sätter stopp för det liv vi så gärna vill leva. Blodbristen är i vanliga fall mycket stor under jul och nyårshelgen. Men nu under pågående pandemi kommer den vara ännu större.

Vi HBTQ+personer har upplevt svårigheter förut. Det har gjort att vi är ett community som kommer samman och hjälper till. I svensk sjukvård idag behövs i snitt en blodpåse i minuten, dygnet runt, året om. Det är därför det nu känns väldigt frustrerande att vi som grupp inte får vara med och hjälpa till.

Det är ingen rättighet att ge blod, men att bli exkluderad av myndigheterna bara på grund av att man har en sexuell läggning känns inte bra. Det myndighetssverige gör när de klumpar ihop en stor grupp människor och diskvalificerar baserat på grova generaliseringar är oacceptabelt. De grundar sina beslut på förlegade kunskaper och det upplever vi som en dold diskriminering.

Det pågår en uppdatering av föreskrifterna för blodgivning. Det kommer bli en viss förbättring. Men absolut inte tillräckligt. Vi måste fortfarande leva i celibat även om vi har sex på ett sätt som innebär låg risk och detta trots att tekniken och kunskapen finns som gör att det inte behöver vara så.

Ingen ny forskning görs i Sverige och den forskning som andra länder producerar för att ändra sina regler används inte. Blickar vi utåt så kan vi snabbt konstatera att “progressiva” Sverige håller på att bli sämst i klassen. Samtidigt sker det tekniska framsteg som är centrala för att helt kunna gå till botten med frågan. Exempelvis finns redan idag en teknik som gör att män som har sex med män kan donera plasma och blodplättar. Tekniken kallas Patogeninaktivering. Den används idag i vissa regioner i Sverige. Det är en teknik som inaktiverar bakterier, kända virus och har en verkningsmekanism som kan adressera även okända virus och andra patogener. Det gör att den karantän som föreslås i de nya föreskrifterna är överflödig vid donation av plasma och blodplättar.

Vi som jobbar med #Regnbågsblod har under arbetets gång upptäckt att Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen är bakbundna eftersom kunskapsunderlaget är mycket begränsat då det just saknas kunskap i frågan.

Därför har vi i #Regnbågsblod tagit initiativet till en ny forskningsstiftelse som långsiktigt ska ge möjligheter att bedriva HBTQ+relaterad forskning inom medicin, omvårdnad och psykologi. Detta för att vi inte ska behöva hamna i den här situationen igen.

Stiftelsen kommer heta Forskningsstiftelsen Regnbågshjärtan och kommer fylla stort tomrum inom finansiering av forskning som rör oss HBTQ+personer. Detta ska inte förväxlas med fantastiska Regnbågsfonden som stödjer HBTQ+arbete i andra länder som gör ett mycket viktigt arbete. Vi kommer komplettera varandra och fortsätta kämpa för HBTQ+personers rättigheter sida vid sida.

Okunskap besegras med kunskap. Ska vi få till en förändring, så måste vi ha forskning som visar rätt väg.

Så därför vill vi gärna se några nyårslöften från Socialminister Lena Hallengren.

  • Sänk karensen från tolv till tre månader omedelbart
  • Screena blodgivare baserat på individuellt risktagande, inte läggning
  • Replikera väl genomförda studier som gjorts i andra länder
  • Ge Socialstyrelsen ett nytt regeringsuppdrag så att myndigheten verkligen kan gå till botten med frågan om blodgivning för män som har sex med män

Gott nytt år!

Önskar