Det är inte särskilt roligt att sådana åsiktsströmningar finns representerade i EU:s toppskikt. Det viktiga är att se till att sådana uppfattningar inte kan omsättas i praktisk politik eller negativt påverka strävanden efter ökad jämställdhet och hbt-rättigheter i och utanför EU.
Ett problem som alla vi som är liberala EU-vänner har är naturligtvis att tillsammans med allt bra som EU för med sig finns sådant som vi inte gillar. Vi får helt enkelt dras med andra länders politiker och deras ur vårt perspektiv underliga uppfattningar. På samma sätt får konservativa väljare på Malta dras med de liberala värderingar som den svenska regeringen har. Det viktiga då är att fundera över konsekvenserna. Den nya maltesiska kommissionären har delvis åsikter vi kan kalla reaktionära, det är trist. Han är tänkt kommissionär för frågor som rör hälsa, vilket är extra olyckligt. Han har i utfrågningar i Europaparlamentet lovat att följa EU:s stadga om grundläggande rättigheter. I realiteten har han få möjligheter att i praktisk politik montera ner kvinnors rättigheter eller hbt-personers rättigheter. Dessa frågor är inte, och ska heller inte vara, något som EU fattar beslut om. Dessa ska vara nationella och beslutas om i Sverige likväl som på Malta.
Det är på sin plats att framföra tydlig kritik mot Tonio Borgs åsikter om aborter, skilsmässor och hbt-frågor. Det är viktigt att stå upp för uppfattningen att EU inte ska peta i sådana frågor överhuvudtaget – på så sätt kommer Borg inte att få inflytande. Vi litar också på att EU-kommissionen som helhet tillsammans med EU-ländernas regeringar och Europaparlamentet står upp för mänskliga rättigheter, för kvinnors frihet och för hbt-personers möjligheter.