I måndags lämnade vi tillsammans med en rad andra organisationer in ett svar på slutsatserna i utredningen SOU 2023:37 som rörde bland annat oskuldskontroller och omvändelseförsök. Summa summarum: utredningen sviker unga hbtq-personer genom att inte lämna förslag på en särskild lag som förbjuder omvändelseförsök. Därför måste en ny utredning komma till.

Omvändelseförsök är likställt med tortyr
Myndigheten MUCF gjorde på uppdrag av regeringen en kartläggning av förekomsten av omvändelseförsök i Sverige som visar att arton procent av unga hbtq-personer utsatts för påtryckningar att ändra eller dölja att de är hbtq – och fem procent för omvändelseförsök. Det kan handla om alltifrån exorcismer till försummelse eller tvångsäktenskap. FN:s hbtq-expert menar att omvändelseförsök bryter mot rättigheten att inte bli utsatt för tortyr och misshandel, eftersom det grundas i en idé om att hbtqi-personer är underlägsna hetero- och cispersoner och därför måste ändra deras identitet. Även Europaparlamentet har tagit ställning för ett förbud mot omvändelseförsök.

Förbluffande slutsatser i statliga utredningen
S-regeringen gav en utredning om oskuldskontroller i uppdrag att utreda om det finns behov av lagstiftning mot omvändelseförsök och om utredaren så tyckte, lämna förslag på lagtext. Men utredaren tycker inte att det behovet finns, för det är ju olagligt att misshandla någon eller att gifta bort sina barn.

Omvändelseförsök är att försöka ändra grundläggande delar i en persons identitet. Dagens lagstiftning ger visst skydd mot några metoder som används för att omvända hbtq-personer. Vi menar att själva motivet bakom omvändelseförsök – att vilja ändra en annan persons sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck – bör kriminaliseras genom en särskild lag.

Ytterligare en brist i befintlig lagstiftning är att den inte speglar de systematiska och upprepade påtryckningar som hbtq-personer kan bli utsatta för. Jämförelser kan här göras med brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning som angriper kvinnors särskilda utsatthet. Omvändelseförsök måste ses som särskilt allvarligt på grund av den dubbla utsatthet som hbtq-personer som lever i en hederskontext och samtidigt måste förhålla sig till det cisheteronorma samhället upplever.

Europeiska länder går före
Sju länder i Europa har gått före oss och förbjudit omvändelse försök. Tyskland har sedan 2020 ett förbud med upp till ett år i fängelse i straffskalan. Frankrike kriminaliserade omvändelseförsök 2022. Isländska Alltinget röstade så sent som i juni i år igenom ett förbud. Att ett förbud mot omvändelseförsök dröjt så länge är en av de främsta anledningarna till att vi tappar i internationella kartläggningar om hbtqi-rättigheter.

Regeringen måste hålla sitt löfte
Den av förra regeringen tillsatta utredningen lämnade inget författningsförslag för regeringen att ta ställning till. Tidöavtalets skrivelse om att ett förslag mot omvändelseförsök ska utredas kan därför knappast anses vara uppfyllt. Därför måste justitieminister Gunnar Strömmer och jämställdhetsminister Paulina Brandberg ge en utredare i uppdrag att ge förslag på en särskild lag mot omvändelse. Kasta utredningen i papperskorgen och tillsätt en ny!