Alla frågar om Doxy-PEP nuförtiden. Infektioner som syfilis, gonorré och klamydia (sexually transmitted infections, STI) ökar överallt, efter pandeminedstängningarna världen över. Doxy-PEP innebär en engångsdos antibiotika inom 72 timmar efter oskyddat sex med ny partner för att förebygga sexuellt överförbara infektioner ”STI” (sexually transmitted infections) som syfilis, gonorré och klamydia. ”Doxy” står för doxycyklin som är ett antibiotikum, ”PEP” betyder postexpositionsprofylax, alltså förebyggande medicin i efterhand. Doxy-PEP rekommenderas ännu bara i San Francisco till gaykillar och transpersoner med hög risk för STI, men det börjar diskuteras allt mer i resten av USA och även i andra länder som en förebyggande åtgärd mot STI, särskilt inom HBTQ-communityt.

Varför är vi i Sverige tveksamma, vill vi inte att de här infektionerna ska minska?

 • Doxy-PEP fungerar dåligt mot gonorré som nästan alltid är resistent.
 • Doxy-PEP har heller inte 100% effekt mot syfilis och klamydia.
 • Att ta Doxy-PEP ersätter inte att gå och testa sig.
 • Multiresistenta bakterier är ett av de allra största framtida hoten mot människans hälsa, vi vill inte bidra till det och senare få höra att ”det är bögarnas fel”. Sverige har betydligt mindre problem med multiresistenta bakterier än resten av världen, eftersom vi inte ger antibiotika ”för säkerhets skull”.
 • Än så länge finns inte resistent syfilis och klamydia, men om man tar engångsdoser antibiotika kan detta bli ett problem i framtiden.
 • Att ta enstaka doser antibiotika försvårar diagnostiken av syfilis och kan leda till att vi missar infektioner.

Vad då “försvårar diagnostiken av syfilis”?

Vårt viktigaste verktyg för diagnos av syfilis är analys av antikroppar i blodet. Att tolka antikroppsmönstret är svårt redan idag. Testet kan ha en fördröjning på flera månader (både att antikropparna ökar när man får syfilis, och att de sjunker när man blir frisk). Det blir ännu svårare att tolka ett blodprov om en syfilisinfektion har behandlats ”lite grann”. Kanske kommer vi att sjukförklara dig när du egentligen är frisk, eller friskförklara dig när du är smittsam och riskerar att bli ännu sjukare längre fram. Kom ihåg att hälften av alla med smittsam syfilis inte vet om det!

Men det kan väl inte spela så stor roll, det finns väl andra antibiotika?

Tyvärr ligger bakterierna oss hack i häl, det är sällan det kommer ut nya antibiotika på marknaden. Ett skräckscenario är att multiresistensen hinner i kapp så att vi i framtiden saknar möjligheter att behandla inte bara STI utan också ännu allvarligare infektioner. Vi vill inte ge ett OK till att man använder antibiotika på det här sättet. En tänkbar utveckling är att ”alla” i HBTQ-communityt har tabletter hemma som man själv tar ibland, eller delar med sig av till kompisar som kanske inte vill testa sig. Det finns en risk att vi använder de vapen vi har alldeles för tidigt, och slösar bort effekten av antibiotika.

Vi är inte bakåtsträvare! Vi är positiva till alla förebyggande åtgärder som minskar risken för allvarliga infektioner som inte kan botas, eller som kan innebära allvarlig sjukdom.

 • Vi förespråkar kondom och sådana kan man hämta gratis på de flesta mottagningar inom sexuell hälsa.
 • PrEP är ett effektivt skydd mot hiv och vi vill att det ska vara tillgängligt för alla som behöver det, utan väntelista.
 • Vaccin finns mot Hepatit A, Hepatit B och mpox (apkoppor) och detta är kostnadsfritt för riskgrupper.
 • Vaccin finns även mot HPV (humant papillomvirus) där några virustyper kan leda till analcancer. Vi vill att vaccinet ska ges som ”catch up” till alla unga män och transpersoner som inte fått vaccin i femte klass.
 • Om och när det i framtiden utvecklas vaccin mot gonorré och andra STI vill vi delta i denna forskning och senare erbjuda vaccin till alla som behöver det.

Däremot vill vi inte bidra till felaktig användning av antibiotika, och manar därför till återhållsamhet med Doxy-PEP. Om detta ska kunna rekommenderas i Sverige behövs mer forskning och kunskap om konsekvenserna. Antibiotika är en livsviktig resurs för dig som individ, men också för hela mänskligheten, och får inte slarvas bort genom felanvändning. Risken finns att vi förstör korrekt diagnostik, och sprider multiresistenta bakterier. Vi riktar denna uppmaning både till alla som arbetar inom sexuell hälsa, samt till dig som är orolig för att smittas av STI. Om du själv är kåt och glad och har spännande sex, grattis till dig! Fortsätt så, och gör vad du kan för att inte sprida infektioner vidare. Välkommen att testa dig för STI!