Samtidigt måste vi erkänna att vi har stora problem med hederskultur och homofobi i förorten.
På samma sätt som pride parader nuförtiden hålls i mindre svenska städer som Säffle, Kiruna och Falun så behöver vi kärleksfulla pride parader i förorter som Rinkeby, Rosengård och Angered. Men paraderna måste hållas av HBT-rörelsen och inte av rasister som kapat begreppet Pride. Det ironiska med Järva Pride är att arrangörerna själva och SD gått emot alla framsteg som gjorts för HBT-personers rättigheter. SD betonar att patriarkala idéer om nationen och traditionen går före individens rättigheter – och i samhällen präglade av sådana idéer har homosexuella alltid kommit i kläm. De är bland annat emot att HBT-personer ska kunna gifta sig i kyrkan och adoptera barn. I praktiken står Sverigedemokraterna på samma sida som de konservativa krafter i förorten som upprätthåller homofoba strukturer i form av hederskultur.

Riktig förändring kommer genom samtal, debatt och genom att lyfta tabun. Jag har i flera år föreläst i skolor där majoriteten av ungdomarna kommer från svenska förorter. Det är uppenbart att majoriteten av ungdomarna inte har getts möjligheten till öppna och trygga samtal om sexualitet och normbrytande livsstilar. Många fördomar kommer från brist på öppna samtal om dessa känsliga frågor. Ungdomarna är hungriga att lära sig och vill diskutera frågan och de flesta är inte homofober.

Såväl svenskassyrier som svenskkurder kommer i år att delta i Stockholm Prides paradtåg. Det visar på att många svenska invandrargrupper nu börjar få en levande diskussion i frågan – det är en utveckling som måste stödjas! Dessutom börjar organisationer som Gays in Angered och Homan Göteborg, som vänder sig direkt till HBT-personer i förorten, att dyka upp i olika städer i Sverige. Däremot lyser RFSL och andra traditionella HBT-organisationer med sin frånvaro i svenska förorter. Behoven att ta tag i homofobin i svenska förorter är trängande – inte bara för de HBT-personer som tvingas stå ut med hot och trakasserier utan för att främlingsfientliga krafter utnyttjar homofobi i förorten som argument för att för att stoppa all invandring till Sverige.

Det är dags för RFSL att komma ut i förorterna. Ett viktigt steg skulle kunna vara att arrangera riktiga och kärleksfulla pridemanifestationer i förorten. Då skulle rasistiska spektakel som Järva Pride snabbt försvinna. Kampen mot homofobi och främlingsfientliga krafter är gemensam för en liberal. Den handlar om något så grundläggande att varje individ ska ha rätten att få forma sitt eget liv och rätten att bli bedömd som en individ.