Det är alltså olika regler för olika delar av befolkningen baserat inte på det egna beteendet, våra individuella egenskaper, utan på att du tillhör en viss grupp. Det är i grunden diskriminerande. Vi borde ha kommit längre. Att generellt hävda att alla män som har sex med män är en risk och alla som endast ägnar sig åt heterosexuellt sex inte är det är dessutom okunnigt och omodernt.

Reglerna idag säger att den som vill ge blod och är heterosexuell får ge blod om personen inte haft sex med någon ny partner de senaste tre månaderna. Det är en rimlig gräns. Reglerna säger samtidigt att män som har sex med män inte får ha haft sex överhuvudtaget på ett helt år för att kunna få ge blod. Detta gäller alltså oavsett om den mannen lever i stabilt monogamt förhållande med en och samma partner sedan många år tillbaka. Du måste ändå leva i totalt celibat i ett helt år för att kunna bidra till ett viktigt behov i samhället. Det finns inga skäl för så rigida regler och en så diskriminerande tillämpning.

Allt blod som doneras testas i Sverige för att säkerställa att det inte ska medföra risker. Det blod som en blodgivare ger första gången används dessutom inte alls, utan det är först vid andra tillfället och framåt som blod du donerar ges till någon annan. Det finns alltså goda säkerhetsmarginaler inbyggda i systemet.

Det är viktigt att ha hög säkerhet vid blodgivning. För att ha det måste varje blodgivare bedömas individuellt. Har den här personen ett riskbeteende eller inte. Personer som lever i stabila parförhållanden oavsett sexuell läggning är en väldigt liten risk medan en person som har många partners och byter ofta medför en större risk. Det handlar alltså inte om att vara homo- eller heterosexuell.

Det är dags att ta ett steg framåt, avskaffa diskrimineringen vid blodgivning. Se till att reglerna är lika för alla och därmed ge sjukvården bättre förutsättningar att hjälpa och bota.

Fredrik Saweståhl
, Förbundsordförande Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund

Sophia Ahlin
, Distriktsordförande Öppna Moderater Sydost

Jonas Hellsten, Distriktsordförande Öppna Moderater Halland

Tobias Pettersson
, Distriktsordförande Öppna Moderater Jönköpings län