Föreningen Stockholm Pride gör sitt sämsta ekonomiska resultat någonsin 2009. Det framgår av årsmöteshandlingarna som idag lagts ut på föreningens hemsida inför årsmötet den 14 mars.
Totalt gör föreningen ett minusresultat på 2,4 miljoner kronor på en omsättning om knappa 10 miljoner. Det innebär att hela den reservfond som byggts upp ”för regnigare dagar” ätits upp och att det egna kapitalet i årsredovisningen hamnar på minus.
Av de 2,4 miljoner kronor föreningen redovisar i förlust är drygt 400 000 kostnader som gäller tidigare festivaler och som man nu valt att skriva av liksom ökade kostnader för en uppgörelse med STIM som gäller tidigare festivaler.
Föreningens ordförande Claes Nyberg säger till QX att man nu kommer djupdyka för att reda ut hur och var i verksamheten kostnaderna kunnat skena. Några exakta förklaringar till vad som skenat iväg kostnadsmässigt finns inte ännu.
En orsak menar Claes Nyberg är att de åtstramningar som under vår och sommar tagits fram av styrelsen för att möta förväntade minskade intäkter inte riktigt ”togs på allvar” i hela organisationen. Vid förra årsmötet budgeterades entréintäkter på 7 miljoner, men efter analys av andra konkurrerande arrangemang, justerades detta ner till 6 miljoner.
Medan föreningen lyckats få in de efter nedjustering budgeterade intäkterna, som 2009 hamnade på 9,8 miljoner mot Europride-året 2008 då de låg på 13 miljoner, har verksamheten enligt Claes Nyberg alltså inte hanterat att hålla kostnaderna på en lägre nivå.
– Det har helt enkelt gått lite för fort, säger han och berättar att styrelsen i oktober, då man fått kunskap om läget agerat för att reda upp situationen genom att bland annat entlediga föreningens kassör.
– Varför agerade ni först efter festivalen?
– Där är vi självkritiska, svarar Nyberg. Det borde ha funnits starkare rutiner. Vi har fattat beslut på de rapporter och den försäkran vi fått från den som årsmötet valda kassören. Men självklart är detta hela styrelsens ansvar.
– Detta är ett wake upp call, fortsätter Claes Nyberg. Jag kan se att det nu behövs ett kulturbrott när vi nu sett ett år där vi inte längre kunnat leva på vågen av ständigt ökade intäkter. Det bästa som nu kan hända är att alla engagerade inser att vi inte kan hålla på så här.
Nyberg säger att han trots resultatet ser positiva saker som händer just i år.
– Vi ser ju ändå att verksamheterna är i full gång och det ser bra ut. Biljettförsäljning ser bra ut med vår bästa julkampanj någonsin. Det känns lättare i år när det gäller sponsorer vilket ger lite mer utrymme i marknadsbudgetar och det nya parkområdet väcker stort intresse. Dessutom har vi inte, som förra året med OutGames, något konkurrerande hbt-evenemang av samma storlek i Skandinavien.
Claes Nyberg påpekar även att även om årsredovisningen visar på negativt eget kapital har man idag en god likviditet efter god biljettförsäljning och slutna sponsorsavtal.
Styrelsen har till årsmötet föreslagit att föreningen nu skall anställa en person som bland annat får arbeta med den ekonomiska uppföljningen.
– Ett trendbrott måste ske så att vi säkerställer att detta fungerar nu när vi har en så stor ekonomi och verksamhet, säger Nyberg.
Föreningens revisorer väljer något så ovanligt som att inte rekommendera årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.
– Verksamhetsmässigt har vi skött oss, menar Claes Nyberg, men det finns saker att göra i budgetprocessen som är kopplat till uppföljningen.
I verksamhetsberättelsen efterlyses större transparens i ekonomihanteringen ”för att styrelsen skall kunna ta det fulla ekonomiska ansvaret” och att tydligare arbets- och uppdragsbeskrivningar med eventuella ansvarsförbindelser för de som leder olika verksamheter inom festivalen skall införas.
Valberedningen lägger ett förslag till ny styrelse där Pär Wiktorsson föreslås till ny ordförande. Han arbetade under förra året som verksamhetschef på Pride House. Till ny kassör föreslås Petter Westerman som idag arbetar på Rädda Barnens ungdomsförbund.
Claes Nyberg säger att han har full förståelse för att valberedningen ”vill skapa en kulturförändring och byta styrelse”.
– Det ställer jag mig bakom och jag kommer självklart hjälpa till med mina erfarenheter, säger han och om övriga ledamöter i den nuvarande styrelsen säger han.
– Många är trötta och slitna och få har känt att de har ork att fortsätta..