Paraden har år för år väckt större intresse och nu kommer även en myndighetslastbil delta med diskrimineringsombudsmannen Kirsi Pihiä.

– Såväl regnbågsfamiljer, hbtiq-asylsökande, åldrande transpersoner som offer för hatbrott bör kunna känna sig jämlikt bemötta i alla myndighetskontakter, säger Pihiä i ett pressmeddelande.

Det är i år första gången polisen har deltagare i tjänsteuniform med i paraden.

2013 gick cirka 10.000 personer i paraden och i fjol över 35.000. Den största ökningen kom då debatten om den könsneutrala äktenskapslagen var som hetast i Finland.

En av de frågor som idag är på tapeten är den finska translagen där Finland fått kritik även från internationellt då kravet om sterilisering fortfarande finns för att man juridiskt skall kunna korrigera sitt kön.

Även på finlandssvenskt håll har intresset för pride ökat och i år är det sju finlandssvenska organisationer som aktivt är med och firar mångfalden. På fredag ordnas dessutom ett svenskspråkigt Pride-mingel på Luckan klockan 17

Många goda krafter sluter upp men det ökande intresset har också gjort att Den nationalistiska folkrörelsen Suomi Ensin (Finland först) planerar en motdemonstration. Någon officiell begäran om demonstrationstillstånd har polisen inte fått in men man är medveten om att det eventuellt planeras en sådan.

Innan dess är veckan full av olika fester och kulturella program bland annat projektet ”The Masks we wore” där asylsökande skapat konstverk i samarbete med HeSeta. Här är det också möjligt för besökarna att själv delta i konstworkshopper enligt ”betala vad du kan”-principen.

Så välkomna till 100-åriga Finland och Helsingfors under veckan och Pridens tema ”Frihet och ansvar” där du också kommer kunna leta Queergömmor. Idag lanseras nämligen ett konstprojekt på Helsingfors stadsmuseum som en del i Finland 100- i regnbågens färger projektet. ”Queerkätkö” låter en söka med hjälp av gps olika gömmor i staden Queergömmorna berättar om platser, erfarenheter eller händelser  som varit viktiga för transpersoner eller för queerminoritetens minoriteter såsom kultur- och språkminoriteter och personer med en funktionsnedsättning.