Via Facebook berättar idag föreningen Malmö Prides vice ordförande Edith Escobar att hon har lämnat sitt uppdrag på grund av att hennes försök att påverka inifrån misslyckats.

Vid årsmötet tidigare i år uppstod en strid om ordföranden tillika verksamhetschefen Filip Filipek på grund av hans dubbla roller som innebar att han därmed blev sin egen chef. Vid årsmötet fick Filipek förnyat förtroende och Malmö Pride har fortsatt fått stöd av Malmö Stad. Totalt kommer Malmö stad efter ett beslut i augusti att gå in med 30 miljoner kronor fram till 2021 då World Pride arrangeras i Köpenhamn och Malmö.

Edith Escobar fick som del av sitt uppdrag att vara arbetsgivarrepresentant och attestera ordförandes fakturor. Till Sydsvenskan säger hon att hon fram till för en vecka sedan inte fått se en enda faktura eller ekonomisk rapport trots att detta skall ha efterfrågats.

Sydsvenskan berättar idag att fem av styrelsens nio ledamöter har lämnat sina uppdrag, förutom Edith Escobar även kassören. Kritik har framförts mot att ordförande Filip Filipek i sitt anställningsavtal förutom en fast månadslön på 35 000 kronor även får 1% i provision på alla intäkter.

I sitt Facebookinlägg skriver Escobar att ”Föreningen är frisk, men inte dess styre. Vi jobbar med skattebetalarnas pengar! Då tycker jag att 1% av alla miljoner som trillar in i föreningens kassa ska inte gå till en person.”

Till Sydsvenskan säger Filip Filipek att de avtalade 1% av intäkterna är ett beslut som togs 2016. I övrigt vill han inte kommentera avtalet mellan honom och föreningen.

Edith Escobar skriver att beslutet att lämna varit tufft för henne men att ”det här är ett försök att rädda en förening som länge varit helt felstyrd. Jag viker mig aldrig när det gäller att ta ansvar för skattepengar eller att jobba på riktigt för hbtq-människor!”
Escobar menar att styrelsen inte varit mogen att hantera de stora bidrag som nu kommer från staden och kräver att en ny styrelse tillsätts liksom de ansvariga för bristande ekonomisk rapportering avgår.

Reda under fredagen kommenterade Filip Filipek den artikel i Sydsvenskan som publicerades under lördagen. Via Facebook skriver han kommentaren ”favorit i repris” med syfte på tidningens rapportering i samband med årsmötet. Han skriver att: ”Ekonomin är välskött och allt är redovisat. Vi har inga skulder och därför har vi fått fortsatt förtroende från kommunen. Festivalen är genomförd med bravur. Jag meddelar min syn på mitt ordförandeskap till medlemmarna på årsmötet. Det finns många som vill väl och nu fokuserar jag framåt!”