På torsdagskvällen kom beskedet att Sveriges näst största Pride-firande, West Pride, ställs in i år till följd av spridningen av Covid-19.

– Det är väldigt tråkigt att även West Pride drabbas av den pågående Corona-pandemin, men nu försöker vi minimera effekterna genom de förändringar vi genomför i organisationen för att stå rustade inför nästa års festival. Vår förhoppning är att även kunna anordna en eller flera aktiviteter till hösten, säger Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef för West Pride.

Men festivalen startar digitala utbildningsverksamhet och inleder en rikstäckande undersökning om HBTIQ-personers livssituation i Sverige.

Dessutom utses en officiell flaggperiod mellan den 25 maj till 7 juni där festivalen uppmanar både organisationer och privatpersoner att hissa regnbågsflaggan.

West Pride kommer även delta i Global Pride lördag den 27 juni som genomförs internationellt via digital kanaler.