Det blir inget West Pride den 3-7 juni på grund av coronakrisen. Men Göteborg flaggar ändå med regnbågsfärger under den officiella flaggperioden 25 maj till 7 juni vilket synliggör HBTQI-frågor och har stor betydelse för öppenheten i staden.

– Vi behöver uppmärksamma HBTQI-rättigheter varje dag och att flagga med regnbågsflaggan är ett bevis för solidaritet för HBTQI-personers. Min uppmaning till alla göteborgare är att flagga i regnbågsfärger med oss, säger Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef West Pride.

– Det är väldigt tråkigt att även West Pride drabbas av den pågående Corona-pandemin, men nu försöker vi minimera effekterna genom de förändringar vi genomför i organisationen för att stå rustade inför nästa års festival.

Den 3 juni då West Pride skulle ha invigts hissas regnbågsflaggan på paradflaggstången på Gustaf Adolfs torg. Det har kommunfullmäktiges presidium beslutat.