Doktorerna Göran Bratt och Bo Hejdeman var inbjudna för att tala om smittskyddsläget i Stockholm och den mycket pressade situationen som råder på Venhälsan. Det är många faktorer som spelar in. Besöken till STI-mottagningen ökar, hiv-patienterna blir fler, Gonorré, Klamydia och Syfilis ökar samtidigt som man brottas med gamla underskott och hot om nedläggning. Detta var nyttiga fakta för för liberalernas landstingsråd Anna Starbrink som förklarade budgetprocessen för Södersjukhuset i allmänhet och Venhälsan i synnerhet. Liberalerna i landstinget vill dock hitta en lösning för att verksamheten ska kunna fortsätta, berättade hon.

Peter Månehall som är ombudsman på Hiv Sverige berättade om deras projekt kring hiv och åldrande. Det är en fråga som uppmärksammats alltför lite men ett ämne som kommer att bli allt mer aktuellt i och med att gruppen hivpositiva blir allt äldre till följd av framgångsrik medicinering. i En undersökning som förening gjort har 38 % av de svarande förklarat att de oroar sig för åldrandet, följdsjukdomar och åldringsvård.

Vår egen skyddsängel i riksdagen, Barbro Westerholm (L) kunde ge en inblick i olika kommande politiska reformer och frågor hon och andra liberaler arbetar för.