I regeringen regleringsbrev till Polismyndigheten som släpptes strax innan julhelgerna tas under rubriken hatbrott specifik dels utsatta EU/EES-medborgare och dels transpersoner upp.

Regeringen vill i regleringsbrevet att polisen skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att bekämpa hatbrott mot dessa två grupper.
– Detta är ett av flera steg regeringen har tagit för att förbättra transpersoners utsatta livssituation, säger kultur-och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till QX.

I regleringsbrevet från justitiedepartementet skrivs att polisen senast 29 mars 2019 redovisa hur myndigheten arbetar med ”ett gott bemötande av transpersoner, i synnerhet transpersoner utsatta för hatbrott”. En analys av åtgärder som genomförts skall ske liksom hur myndigheten tänker utveckla arbetet.

– Att polisen äntligen får ett tydligt fokus på hatbrott mot transpersoner är en seger som många HBTQ-organisationer kämpat för länge, menar Bah Kuhnke.
– Men det tål att understryka att mycket mer återstår, så jag kämpar vidare!