Mot slutet av paradvägen vid förra årets Prideparad valde en grupp nynazister från organisationen NMR att genom att gå ut i gatan försöka förhindra paraden från att passera. Gruppen framförde bland annat budskap om att ”skydda barnen” mot ”pervofestivalen”.

12 av de som gick ut i gatan för att stoppa Prideparaden dömdes den 7 september i Stockholms tingsrätt till dagsböter för att de inte löd polisens uppmaning att lämna gatan. De fick till slut bäras bort av polis för att paraden skulle kunna gå vidare.

Under förhandlingarna menade åklagaren, enligt domslutet, att det finns en vilja hos lagstiftaren ”att utvidga begreppet allmän sammankomst i brottsbalken så att det står i bättre överensstämmelse med det som gäller enligt ordningslagen”. Åklagaren ville därför att de åtalade även skulle dömas för ”störande av allmän sammankomst”. Tingsrätten anser dock inte att Prideparaden kan betraktas som allmän sammankomst ur lagens mening. I brottsbalken nämns inte parader och demonstrationer som en allmän sammankomst och tingsrätten menar att åtalspunkten därmed faller.

Två nämndemän angav skiljaktighet och menade att de 12 även borde dömas för att ha stört det som ordningslagen definierar som allmän sammankomst. De menade även att de 12 hade för avsikt att kränka deltagarna i Prideparaden genom att uttala nedsättande synpunkter på en annan persons sexuella läggning.

De 12 nynazisterna, mellan 19 till 31 år vid händelsen, dömdes till 40 dagsböter vardera varierande mellan 50- upp till 400 kr baserat på deras inkomst.