Ur ett regnbågsperspektiv, ett perspektiv där mänskliga rättigheter som en av grundförutsättningarna, kan en lättnadens suck dras efter EU-valet 2019.

Visst går partier vars syn på mänskliga rättigheter, synen på familjer och synen på kvinnors rättigheter och individens rätt att definiera sig utan statens ingripande framåt.

Men ännu starkare framgång kan de gröna partierna liksom liberala partier uppvisa. Partier vars politik traditionellt varit viktiga allierade i hbtq-rörelsens arbete.

I Sverige gick Sverigedemokraterna tydligt framåt jämfört med EU-valet 2014. Men framgången innebär ändå en besvikelse då resultatet även blev klart lägre än riksdagsvalet 2018 och ännu en gång blev partiet inte större än moderaterna.

Kristdemokraterna gick på samma sätt framåt, men det finns ändå smolk i partiets bägare då framgången inte blev så stor som opinionsundersökningar antytt. En bidragande orsak till det kan antas vara att partiets vice ordförande Lars Adaktusson denna gång visat sig bli ett problem. Hans agerande i abortfrågor under sin tid i EU-parlamentet återspeglar det skandalösa deltagandet i den närmast militant anti-homosexuella konferensen i Colombia.

Partier som arbetat för hbtq-personers rättigheter i Sverige behåller sina positioner där Liberalernas 2 mandat blir ett (enligt resultatet vid 23.00 på söndagskvällen) samtidigt som Centerpartiet får två. Totalt kommer Sverige representeras av tre öppet homosexuella ledamöter, alla tre med regnbågsfamiljer: Fredrick Federley (ALDE), Malin Björk (G/EFA) och Tomas Tobé (EPP).

I Danmark kommer de ur regnbågsperspektiv positiva beskedet att Dansk Folkeparti gjort ett katastrofalt resultat. Ett parti som i sin historia konsekvent motarbetat alla reformer som erkänner hbtq-personer och samkönad familjebildning.

Just Danskt Folkeparti och Sannfinländarna ser ut att bilda gemensam partigrupp med högerpopulistiskt nationalistiska italienska inrikesministern Matteo Salvini (Lega) och det parti som fick flest röster i Frankrike, Le Pens Nationell samling som varit aktiva i att organisera massiva gatumanifestationer mot regnbågsfamiljer. Danskt Folkeparti tappar tre platser och representeras nu enbart av en, Sannfinländarna behåller sina två platser.

I Finland kan det noteras att Vänsterförbundet får, likt svenska Vänsterpartiet, en öppet lesbisk representant i EU-parlamentet då tidigare riksdagsledamoten  Silvia Modig nu tar plats.