Hetslag

När Kristna publicistklubben igår höll en diskussion om förslaget om att via tryckfrihetsförordningen ge homosexuella skydd mot hets i tal och skrift gav den inflytelserika Pingstpastorn Stanley Sjöberg sitt stöd till förslaget.
Hans uttalanden har väckt stor uppmärksamhet då kritiken mot förslaget varit hård från kristet håll.
Oro har funnits för att lagen skall begränsa möjligheten att predika det kristna budskapet. Senast gav sig Jan Myrdal in i debatten och kallade politikerna fega och såg det som ett hot mot religionsfriheten.
Stanley Sjöberg sa vid mötet att ”seriösa” kristna inte hetsar i sina predikningar och att förslaget som skall upp i riksdagen i maj, stämmer med Jesus kärleksbudskap.
– Bibeln är oerhört tydlig på att homosexualitet är felaktigt, sa han vid mötet enligt tidningen dagen. Jag kommer fortsätta predika omvändelse och möjlighet till förvandling och befrielse. Men det måste ske i stor ödmjukhet.

Sjöberg gav sitt stöd till lagändringen på grund av det ökande antalet muslimer i Sverige. Även DN-journalisten Maciej Zaremba gav i debatten stöd till lagen med hänvisning till ”den radikala islamismens inträde i Sverige”.
Zaremba påpekade dock att det i 3 Mosebok 20:13 i Bibeln står att man som ligger med annan man skall straffas med döden.

Kristdemokraten Ingvar Svensson (kd) lät sig inte övertygas om att förslaget inte kommer inskränka såväl kristna, judar som muslimers möjlighet att uttala sin ”förkunnelse”.

http://dagen.com/portal/text.asp?alt=visa&TextID=14223

Källa: Dagens referat av gårdagens debatt

Publicerad: 2002-05-03 11:34:53