Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm har nu under ett år erbjudit män som har sex med män förebyggande PrEP-behandling (Pre Expositions Profylax) för att förhindra att hiv ska överföras från en hivpositiv person som inte behandlas till en som inte bär på viruset. Behandlad hiv kan inte smitta. Det är läkemedlet Truvada som numera kan skrivas ut inom högkostnadsskyddet av läkare och som därför inte kostar mer än 2 300 kronor under 12 månader.

Det är personer som bedöms utsätta sig för särskilt hög risk som efter ett inledande läkarbesök kan komma ifråga för PrEP och man utgår från ett frågeformulär som finns tillgängligt på Venhälsans hemsida.

Hittills har 435 personer startat sin PrEP-behandling vid Venhälsan men över 600 står fortfarande i mottagningens kö, en kö som hela tiden fylls på. Väntetiden är nu uppe i runt ett år. Åldern på de som behandlas är mellan 20 och 68 år. Det är mottagningens begränsade personalresurser som gör att man brottas med en kö. Venhälsan bedömer att deras PrEP-verksamhet hittills har förhindrat tio män att få hiv. Ett femtiotal män har fått PrEP utskrivet i Malmö och lika många i Göteborg.

Vid det första läkarbesöket tas blodprover för att säkerställa att man inte har hiv och om man har någon annan sexuellt överförbar sjukdom. Läkaren ger också information om hur medicineringen ska gå till för att man ska få önskad effekt. Därefter kallar mottagningen till återbesök för bl.a. provtagning och kontroll av njurfunktionen.

En tungt vägande faktor för att bedöma om man bör få PrEP är den egna sjukdomshistoriken. 65 % kunde berätta att man har haft gonorré, 66 % klamydia, 6 % LGV och 25 % syfilis. 11 % av samtliga som har påbörjat sin PrEP-behandling hade vid det första läkarbesöket en pågående sexuellt överförbar sjukdom och Venhälsan konstaterar en oroväckande ökning av syfilis, gonorré och klamydia i hela gruppen som söker sig till mottagningen för att testa sig.

PrEP används endast förebyggande mot hivinfektion och skyddar inte mot någon av de andra sjukdomarna. För att minska de riskerna är det fortfarande kondom som gäller.

De utmaningar som Venhälsan nu står inför är hur man ska få fler högrisktagare att börja med PrEP, hur man ska få ökade resurser för att det ska gå snabbare och hur man ska få personer som får PrEP att skydda sig också mot andra sjukdomar.

1 540 hiv-patienter behandlas i dag på Venhälsan och årligen tillkommer ytterligare ca 100 patienter.