Samma dag som 2020 års Malmö Pride inleddes diskuterades nästa års stora satsning på ett World Pride där Köpenhamn och Malmö delar på värdskapet under samlingsnamnet Copenhagen 2021. Vid torsdagens debatt och beslut i Malmö kommunfullmäktige godkändes en budget på drygt 30 miljoner som nu skall tas med i stadens budget för nästkommande år.

Kommunstyrelsens ordförande, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) kommenterar dagens beslut med stora förhoppningar.
– WorldPride och EuroGames speglar Malmö stads värdegrund och våra höga ambitioner för öppenhet, inkludering och antidiskriminering. Arrangemanget blir en unik möjlighet för att stärka alla människors rätt att definiera sig själva och älska den man vill, säger hon.

Stjernfeldt Jammeh framhåller även att det är första gången som Köpenhamn och Malmö blir en gemensam eventdestination, första gången som Pride går i två länder samtidigt, och första gången EuroGames går samtidigt som Pride. Hon hoppas att Copenhagen 2021, med World Pride och EuroGames, kommer lyfta besöksnäringen som under 2020 drabbats hårt på grund av Corona-pandemin.
– Detta är en milstolpe för Malmö. Ett evenemang i den här storleken har kapacitet att verkligen lyfta frågan, lyfta besöksnäringen, och lyfta Malmö, säger Stjernfeldt Jammeh.

Samtidigt beslutas att kommunen tar ett tydligare grepp om genomförandet av World Pride-festivalens evenemang i Malmö i ett samarbete med organisationen Malmö Pride och den danska arrangören Happy Copenhagen. I ett avtal från 2018 mellan Malmö stad och Happy Copenhagen ger staden Malmö ett bidrag till den danska organisationen på strax över 6 miljoner som utbetalas under 3 år. Malmö Pride fick förra året 1,6 miljoner för det årets festival och 200 000 för att förbereda 2021 års festival.
Kostnader på dryga 30 miljoner klubbades vid fullmäktigemötet under torsdagen. Den största delen, 19 670 000, avsätts för att under Tekniska nämnden ledning genomföra ”publika evenemang” i staden. Fritidsnämnden kommer ansvara för de idrottsliga evenemangen, då World Pride 2021 kombineras med att Köpenhamn även står värd för EuroGames. I Malmö planeras, enligt avtalet med Happy Copenhagen, sporterna curling, ishockey och rollerderby att förläggas. Totalt räknas kostnaderna för Malmös del av EuroGames att landa på dryga 2,3 miljoner.

Den avslutande delen av World Prides seminarieverksamhet, Human Rights Forum, arrangeras  i Malmö och beräknas ha utgifter på när 760 tusen men samtidigt sälja entrébiljetter till seminarierna för 235 tusen. Säkerheten för arrangemangen i Malmö räknar staden med kommer kosta 5 359 500 kr. För stadens kommunikation kring eventet avsätts drygt 1,5 miljoner och för omkostnader kring själva värdskapet avsätts 657 tusen kronor. Utöver själva festivalarrangemanget skall HBTQ-utbildning genomföras ”både för medarbetare och Malmöbor” till en kostnad om 300 000 kronor, som i sin helhet kommer sökas från staten.

I planen beskrivs staden som beställare av evenemanget och Malmö Pride betecknas som medarrangör som förväntas leverera innehåll och hbtiq+ kompetens.

Under förarbetena till torsdagens beslut har Sverigedemokraterna varit envetna motståndare till stadens engagemang. Huvudbudskapet är att de dryga 30 miljonerna istället för att gå till det partiet kallar ”fest” borde användas för välfärdsinsatser. I Fritidsnämnden skriver partiets ledamöter dessutom i en reservation att Malmö Pride ”propagerar för samarbete med ”Black Lives Matter”-rörelsen och bedriver opinion för att påverka svensk asylpolitik på sin Facebook sida.”. I Tekniska nämnden reserverar de sig med motiveringen: ”Äldreomsorgen, skolan och socialt utsatta får stå tillbaka så Socialdemokraterna och Liberalerna kan få en möjlighet att paradera och festa några dagar.”

Även moderater och centerpartister framför kritik mot beslutet i kommunfullmäktige även om de samtidigt säger att det är ”glädjande och en ära att Malmö Stad tillsammans med Köpenhamn ska vara värdar för evenemang med denna skala”. De två partierna framhåller den korta tiden för att genomföra ett så stort projekt, framförallt med tanke på osäkerheten kring Corona-pandemin. Och de menar att mer fokus borde läggas på att hitta externa finansiärer i form av sponsorer, för att minska stadens kostnader.

– Centerpartiet är otroligt glada att World Pride ska genomföras i Malmö och Köpenhamn, och vill att det ska vara ett evenemang med så goda förutsättningar som möjligt, säger Charlotte Bossen, gruppledare i kommunfullmäktige till QX
– Vi är därför oroade att Malmö Stad halkar efter i planering och i att finna sponsorer, som varit en målsättning för del av finansieringen, med ett år till invigning. World Pride är ett stort och viktigt åtagande för Malmö och vi måste göra vårt yttersta för dess framgång.