Flera transpersoner vittnar om att de inte vågar delta i föreningsidrott då många känner sig utsatta i omklädningsrum och när man till exempel ska delas upp i pojk- eller flicklag. Detta visar en ny rapport från RFSL som släpptes idag.

110 personer med transerfarenhet har deltagit i rapporten vars syfte är att belysa den problematik som finns idag kring könsuppdelning, osäkerhet i omklädningsrum och rädsla för att bli behandlad annorlunda. Allt detta bidrar till att många transpersoner inte vågar delta i föreningsidrott.

Rapporten riktar sig till ledare och medlemmar med tips och råd på hur transpersoner ska känna sig mer inkluderade. Under två år har RFSL intervjuat transpersoner om deras erfarenheter och i rapporten har flera valt av dessa valt att vara med på större intervjuer.

En av dessa är hockeymålvakten Leon Reuterström, 23. När han var 21 år gammal valde han att avsluta sin karriär i damhockeyn, för att påbörja könsbekräftande vård, något som QX skrivit om.

Till en början fick han spela med killarna, även om hans juridiska kön då var tjej. Men när lagkamraterna kom in i puberteten blev det problematiskt.
– 
Jag fick börja byta om i en skrubb för mig själv och den där naturliga inkluderingen försvann. Plötsligt var jag inte bara en i gänget.

Leon menar att sådant här typ av utanförskap kan prägla en hela livet och att man också tappar mycket av kontakten med sina lagkamrater. Leon tror att man kan göra en hel del för att underlätta för transpersoner inom idrott.
– 
Man måste verkligen börja se över regelverken. Man borde kunna se till just den personen och tänka: ”hur ska vi hjälpa den här in i idrot­ten?” Inte: ”okej, nej vi förbjuder alla som tar hormoner”. Man vet inte riktigt hur idrotten ställer sig – får jag vara med? – Hur ska jag vara med? På vilka villkor kan jag vara med? Det tror jag att alla idrotter skulle behöva klargöra, vad det är som gäller. Det händer saker i sam­hället och jag tycker att idrotten har en viktig uppgift att hänga med och ikapp, för den ligger en bit efter.

Första rapporten av den här typen i världen

Detta blir den första rapporten i världen som riktar sig enbart till transpersoner inom idrott. En liknande rapport gjordes senast 2013, “HBT och idrott”, men den var mer övergripande och kom inte med några konkreta råd. 

Frank Berglund, vice förbundsordförande för RFSL, tycker att den här rapporten tar vidare på många av de problem man upptäckte 2013.
– 
I den förra rapporten såg man till exempel att trans stack ut väldigt mycket när det kom till HBT-personers upplevelser inom idrott. Sen 2013 har det också varit flera fall där transpersoner behandlats illa inom idrott, som flera medier rapporterat om.

Hur kan man som ledare tillämpa den här rapporten?
– 
Jag tänker man ska börja med att reflektera över sin egna roll som ledare och i vilket syfte idrott finns. Hur ser förutsättningarna ut för att tillämpa våra rekommendationer? Hur är omklädningsrummen? Vad händer på träningstillfällena? Jag hoppas att man inte bara tänker “vi har inga transpersoner så vi är inte i behov av detta”, utan att man vill jobba förebyggande för att locka fler transpersoner. Många transpersoner vill inte börja idrotta av rädsla eller att de från början inte känner någon tillhörighet.

Frank Berglund menar att en av de största utmaningarna är att ändra de strikta tvåkönsnormerna, att till exempel bli särbehandlad på grund av könsuppdelning.

Är det några idrotter som är värre än andra?
– 
Vi märker en väldigt stor skillnad på lokal nivå. Många menar väl, men verktygen finns inte. De största behoven finns inom den traditionella föreningsidrotten, till exempel fotboll och hockey. Där passerar också större delen av unga igenom någon gång i livet. Där är det viktigt att det finns stöd och hjälp. Därför hoppas vi att den här rapporten skulle kunna hjälpa till.