Från den 1 januari 2019 och tre år framåt diskriminerades transmän i föräldrabalken genom att inte omfattas av faderskapspresumtion. Det betydde att gifta transmän inte automatiskt skulle registreras som fäder till de barn som deras fruar födde. Istället skulle de behöva genomgå en närståendeadoption eller bekräfta faderskap hos familjerätten, samma regler som lesbiska par omfattades av.

Men på grund av en miss på Skatteverket fortsatte transmän att registreras som juridiska fäder till barn födda av deras makor. När Skatteverket upptäckte sitt misstag över ett år senare kontaktades de nyblivna fäderna och informerades om att faderskapet skulle strykas.

För Hugo innebar det att han förlorade den juridiska rätten till sin son, vilket han inte återfick förens sonen blivit ett och ett halvt år. Under den tiden kunde inte Hugo hämta ut medicin till sonen och förlorade andra rättigheter tillgängliga för föräldrar, som till exempel ett utökat CSN-tillägg.

– Om något skulle hänt min fru under den här tiden, eller om hon skulle lämnat mig så skulle jag inte ha någon som helst juridisk rätt till att ens träffa min son, säger Hugo till RFSL.

Nu har RFSL tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån Väst och Byrån mot diskriminering i Östergötland anmält Skatteverket till Justitiekanslern för att ha kränkt Hugo och två andra familjers privat och familjeliv enligt Europakonventionen.

”Det är anmärkningsvärt att Skatteverket inte säkerställde att de administrativa regelverken infördes när lagändringen trädde i kraft, samt att det dröjde nästan ett och ett halvt år innan felet uppdagades. Det måste fungera även för transpersoner att vara föräldrar i Sverige. Det finns en skyldighet för myndigheter att se till att det praktiskt fungerar att kunna leva som alla andra” konstaterar Annika Lindström (Verksamhetschef Antidiskrimineringsbyrån väst), Sandra Isaksson (Ordförande Byrån mot diskriminering i Östergötland) och Trifa Shakely (förbundsordförande RFSL) i en debattartikel publicerad av Expressen.