Det var när ena kvinnan dog år 2018, 31 år gammal, som frågan om hennes livförsäkring hamnade hos domstolen, skriver Sakochliv.se. De jämnåriga kvinnorna hade nämligen levt ihop med gemensam ekonomi, även om deras relation var oklar till och med för de närmaste. En del familjemedlemmar och vänner såg kvinnorna som kamrater, andra som ett par.

Fyra år senare fastslår Högsta domstolen att kvinnorna ses som sambos i lagens namn, även utan ett ”sexuellt samliv”. Det räcker att kvinnorna hade ”en sådan nära gemenskap (…) som normalt förekommer mellan gifta” står det att läsa i domen.

I tvisten om vem som hade rätt till ersättningen tillfaller pengarna nu den andra kvinnan, istället för den avlidna kvinnans föräldrar.

Familjerättsjuristen Caroline Törnquist säger till DN att det är en viktig dom i en tid då familjekonstellationer förändras:

– Jag tycker att det är en väldigt sympatisk dom, att inte bli diskriminerad för att man inte har sex. Jag tänker främst på äldre människor som träffar någon på ålderns höst, där sex kanske inte är det viktigaste.