Förbundet Transammans öppnade tidigare i veckan det första nationella samtalsmottagningen för unga transpersoner upp till 26 år.

– Transpersoner lider mer ofta av psykisk ohälsa och självskadebeteende än den övriga befolkningen och vårdköerna är några av de längsta i landet. Därför är det här en jätteviktig satsning och vi bedömer att trycket på mottagningen kommer bli högt, säger Tom Summanen, verksamhetschef på Transammans.

Föreningen som samlar transpersoner och närstående räknar med att det idag finns 50 000 transpersoner i Sverige. De citerar även Folkhälsomyndigheten som uppger att unga som funderar över sin könsidentitet i högre grad än andra drabbas av ohälsa i form av depression, ångest och tankar på att inte vilja leva längre.

– Det är väldigt viktigt med specialiserat samtalsstöd för att möta den här målgruppen och deras behov. Idag finns det en generell kunskapsbrist inom vården kring transfrågor och mer än var fjärde transperson upplever att de har blivit dåligt bemötta inom sjukvården, säger Tom Summanen i Transammans pressmeddelande.

Emma Edling, som arbetar som kurator på mottagningen, säger att de som ringer kan prata om ”tankar om ens identitet, relationer med närstående, hur man mår eller om väntetider i den könsbekräftande vården”.

– Ibland vet man inte riktigt vad som skaver, det är okej, då kan vi försöka bena ut det tillsammans, avslutar Edling,

Samtalsmottagningen har möjliggjorts ekonomiskt genom stöd från Stenbecks Stiftelse och nås via föreningens hemsida.